Controlul inopinat – obiect, reguli, etc. (informații actualizate 2019)

1
1598

In conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala (Titlul VI – Controlul Fiscal, Capitolul II – Controlul inopinat), art. 134-135 – va prezentam in cele ce urmeaza cateva informatii de actualitate, avand in vedere ca la nivelul ANAF se fac din ce in ce mai multe controale de acest fel.

Obiectul controlului inopinat

– Organul fiscal poate efectua un control fără înştiinţarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare control inopinat.

– Controlul inopinat constă în:

a) verificarea faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unor informaţii cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale;
b) verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale unui contribuabil/plătitor, în corelaţie cu cele deţinute de persoana sau entitatea supusă unui control fiscal, denumită control încrucişat;
c) verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situaţia fiscală faptică, precum şi constatarea, analizarea şi evaluarea unui risc fiscal specific.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

– Durata efectuării controlului inopinat este stabilită de conducătorul organului de control, în funcţie de obiectivele controlului, şi nu poate fi mai mare de 30 de zile.

– Pentru aceleaşi operaţiuni şi obligaţiile fiscale aferente acestora nu se poate derula concomitent şi un control inopinat cu o inspecţie fiscală derulată la acelaşi contribuabil, cu excepţia situaţiei în care în alte proceduri sunt necesare constatări în legătură cu operaţiuni şi obligaţii fiscale supuse unei inspecţii fiscale în derulare, caz în care echipa de inspecţie fiscală este competentă să efectueze şi un control inopinat. În acest caz se încheie proces-verbal potrivit art. 135 alin. (3), iar durata controlului inopinat nu intră în calculul duratei inspecţiei fiscale.

NOU – Depunerea Declarației 112 începând cu luna IULIE 2019 de către angajatorii din domeniul construcțiilor potrivit OUG 43/2019 si OMFP 3063/2019 – click aici

Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat

– La începerea controlului inopinat, organul de control este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de control şi ordinul de serviciu.
– Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnată în registrul unic de control, potrivit legii.
– La finalizarea controlului inopinat se încheie proces-verbal, care constituie mijloc de probă în sensul art. 55. Un exemplar al procesului-verbal se comunică contribuabilului/plătitorului.
– Contribuabilul/Plătitorul îşi poate exprima punctul de vedere faţă de constatările menţionate în procesul-verbal în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.
– Prevederile CF si CPF – art. 113 alin. (2) lit. a), b), e), f), g), j), k) şi l), art. 118 alin. (8), art. 124, 125 şi art. 132 sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul controlului inopinat.

– GRATUIT – Notificare către Trezorerie – prin care firma optează pentru modalitatea de primire pe hârtie a extraselor de cont (model) – click aici

ASPECTE INPORTANTE:

– La terminarea controlului TREBUIE restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală, cu excepţia celor reţinute pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.
– Prezentul proces-verbal se întocmeste în 3 sau 4 exemplare, si se înregistreaza în Registrul unic de control/la registratura contribuabilului/plătitorului.
– Procesul-verbal se poate încheia şi în alte situaţii prevăzute de lege, inclusiv pe durata efectuării unei inspecţii fiscale.
– Procesul-verbal se semnează de către organele de inspecţie fiscală, reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului/persoanele desemnate/persoanele răspunzătoare, precum şi de eventualii martori în prezenţa cărora s-a efectuat controlul

REVEDEȚI PREZENTAREA
Controale ANAF DGF
Articolul precedentSinteza săptămânii 28.10.2019 – 01.11.2019 – noutăți inventariere anuală (la 2019), materiale recente ANAF, lucruri de făcut în nov. 2019 (pentru contabili), etc.
Articolul următorCe responsabilități are un responsabil cu protecția datelor (DPO) ?
controlul-inopinat-obiect-reguli-etc-informatii-actualizate-2019In conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala (Titlul VI – Controlul Fiscal, Capitolul II – Controlul inopinat), art. 134-135 - va prezentam in cele ce urmeaza cateva informatii de actualitate, avand in vedere ca la nivelul ANAF se fac din ce in ce...

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.