Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 – precizări de ultimă oră ale ANAF (august 2019)

3
582

Au obligaţia întocmirii şi depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2019 următoarele entităţi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei:

– persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
– persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
– operatorii economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

Au de asemenea obligaţia întocmirii şi depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2019:

– subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;
– sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de legea contabilităţii.

Termen de depunere: IN LUNA AUGUST 2019 – DETALII AICI

Raportările contabile se depun:

– în format hârtie şi în format electronic la organele fiscale sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată
sau
– numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml. Formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice la adresa: www.anaf.ro/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/Raportări contabile semestriale 2019.

NOU – Bilanț 30.06.2019 – actualizare la PDF-ul inteligent ANAF (pentru generare formulare – vers. 25.07.2019) – click aici

Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2019

 Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii, întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2019 care cuprind următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2019 care cuprind următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

INFO – Cine are dreptul să semneze bilanțul (raportarea contabilă) la 30.06.2019 – informații utile – click aici

Raportările contabile la 30 iunie 2019 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii contabilităţii;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2019 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

UTIL – Nedepunerea la termen a bilanțului (raportării contabile) la 30.06.2019 – care este nivelul sancțiunilor / amenzilor – click aici

NU întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2019 entităţile:

– care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei;
– care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2019;
– care în tot semestrul I al anului 2019 s-au aflat în inactivitate temporară;
– care s-au înfiinţat în cursul anului 2019;
– care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Baza legală:

– Ordinul ANAF nr. 2493/2019 – TEXT INTEGRAL – pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019

UTIL – Ce anexam la bilanțul semestrial la 30.06.2019 – scurt și la obiect – CLICK AICI

Sursa – Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Braşov la data de 01.08.2019. (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor)

REVEDEȚI PREZENTAREA
Bilant 30.06.2019
Articolul precedentEliberare extrase de cont în format electronic – precizări de ultima ora de la ANAF (august 2019)
Articolul următorANAF – peste 65.000 de contribuabili au beneficiat, din februarie 2018 și până în prezent, de prevederile Legii prevenirii
sistemul-de-raportare-contabila-la-30-iunie-2019-precizari-de-ultima-ora-ale-anaf-august-2019Au obligaţia întocmirii şi depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2019 următoarele entităţi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei: - persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare...

3 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.