Raportarea contabilă la 30.06.2019 – MFP a publicat azi, proiectul de ordin în acest sens (modificări importante)

1
878

Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat azi, 20.06.2019 – Proiectul de Ordin al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile – motiv pentru care va prezentam in cele ce urmeaza principalele modificari prevazute de proiect.

1. Referitor la raportările contabile

Termenul limită de depunere – pentru raportarea contabilă/bilanțul la 30.06.2019 (info noutăți) – click aici

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita întocmirea de raportări contabile, de către persoanele prevăzute de lege, şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.

UPDATE (19.07.2019) – OMFP 2493/2019 – sistemul de Raportare Contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici (nou) – click aici

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI. PENTRU ABONARE LA NEWSLETTER – CLICK AICI

În scopuri de raportare contabilă, reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, prevăd trei categorii de entităţi, respectiv: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari, încadrate astfel în funcţie de criteriile de mărime prevăzute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului. De asemenea, în înțelesul acelorași reglementări, sub aspectul cerințelor de raportare contabilă, sunt asimilate entităților mijlocii și mari entitățile de interes public, respectiv societățile/companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome.

2. Prevederi cu privire la unele aspecte contabile

a) referitor la ajustările pentru deprecierea avansurilor acordate furnizorilor

Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare, de către operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile fiecărei categorii de entități. Planul de conturi este parte componentă a acestor reglementări.

Conform prevederilor legii contabilității, contabilitatea creanțelor se ține pe categorii, avansurile acordate furnizorilor constituind o formă de creanțe.
Ca o consecință, ajustările pentru depreciere se contabilizează distinct pe fiecare categorie de elemente.

PENTRU A DESCARCA PROIECTUL (30.06.2019) – CLICK AICI

b) referitor la erorile constatate în legătură cu situațiile financiare interimare

Potrivit legii contabilității se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.
Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 a fost aprobată Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial.
În baza Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, a fost introdusă posibilitatea repartizării trimestriale de dividende, entitățile prevăzute de lege având obligația să întocmească situaţii financiare interimare.
În aceste condiții se impune cuprinderea explicită în aria de aplicabilitate a Procedurii menționate și a erorilor constatate în legătură cu situațiile financiare interimare.

c) referitor la aria de aplicabilitate a reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015. Acestea sunt aplicabile atât persoanelor fizice şi asocierilor fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile cuprinse în Codul fiscal, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cât și persoanelor sau entităţilor care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Menționăm, în acest sens, că la art. 83 din Codul fiscal sunt definite veniturile impozabile din cedarea folosinţei bunurilor, respectiv din închirierea de bunuri.

Adeverință de vechime în muncă (generare prin importul datelor din Revisal) – update iunie 2019 (compatibilă cu Revisal ver. 6.0.7) – click aici

II. Aspecte propuse a se reglementa

1. Prevederi referitoare la raportările contabile

Se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Informațiile cuprinse în raportările contabile se bazează pe reglementările contabile aplicabile fiecărei categorii de operatori economici, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul de ordin este structurat astfel încât să rezulte care este conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmite de entităţi în funcţie de reglementările contabile aplicabile.

Menţionăm că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor prezentate este mai redus, prin comparație cu situațiile financiare anuale.

Întrucât datele cuprinse în raportările contabile la 30 iunie sunt destinate, în principal, instituţiilor statului, informațiile propuse a se raporta conform prezentului proiect de ordin au fost stabilite în urma consultării instituţiilor care utilizează baza de date a Ministerului Finanţelor Publice.

NEWS – versiunea 6.0.7 a aplicației REVISAL a fost publicată pe site-ul oficial al Inspecției Muncii (valabilă după 01.06.2019) – click aici

2. Alte aspecte reglementate prin proiectul de ordin

a) referitor la ajustările pentru deprecierea avansurilor acordate furnizorilor

Deoarece s-a constatat că și avansurile acordate furnizorilor pot fi depreciate, se impune introducerea în planul de conturi aplicabil operatorilor economici, respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial, a unor conturi distincte care să reflecte atât constituirea, cât și reluarea acestor deprecieri.
În mod corespunzător, se propune completarea prevederilor referitoare la funcțiunea conturilor.

b) referitor la erorile constatate în legătură cu situațiile financiare interimare

Prin prezentul proiect de ordin se propune ca Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016, să se aplice și în cazul situațiilor financiare interimare întocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și depuse de aceștia la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Foaie de lucru (model actualizat 2019) – OPIS cu ce trebuie sa facă în fiecare lună/trimestru/an, un contabil – click aici

c) referitor la aria de aplicabilitate a reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Prin prezentul proiect de act normativ se propune menționarea explicită în cuprinsul ariei de aplicabilitate a Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015, a persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea de imobile/apartamente/camere, care desfășoară activități producătoare de venit și al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal.

Decizie desemnare persoană responsabilă REVISAL – model 2019 (oficial) – click aici

REVEDEȚI PREZENTAREA
Bilant la 30.06.2019
Articolul precedentInformarea angajatorilor cu privire la temperaturi extreme – util pentru contabili (de trimis la clienți)
Articolul următorNEWS – Guvernul a modificat ieri, normele metodologice privind ucenicia la locul de muncă (clarificări oficiale)

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.