Archive for februarie 8th, 2018

08 feb.
2018

Comments (1)

admin

ATENȚIE – Declarația 112 se va putea depune numai online (începând cu obligațiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018)

ANAF reaminteste faptul că, odată cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018, declaraţiile fiscale se transmit exclusiv prin mijloace electronice sau prin sistemele electronice de transmitere la distanţă . Desi din comunicatele anterioare, D 112 lipsea – link – acum este precizata si aceasta. Read the rest of this entry »

08 feb.
2018

Comments (6)

admin

Clarificări privind completarea Declaraţiei 230 în anul 2018 – info oficial ANAF (plus model și detalii termen depunere)

Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”, se completează de către contribuabili, sau de către împuterniciţii acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular şi se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă, cu confirmare de primire, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi instrucţiunilor de completare a Formularului 230, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare nr. 3695/2016 (MO 1068/2016). Read the rest of this entry »

08 feb.
2018

Comments (1)

admin

Declarația/Formularul 207 – cine completează şi depune, ce venituri se declară, care este termenul de depunere, cum se completează, etc.

Cine completează şi depune declaraţia?

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă pentru beneficiari de venit nerezidenţi (persoane fizice sau persoane juridice). Plătitorii de venituri sunt cei prevăzuţi la articolul 224, alineat (1) şi alineat (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!