Executarea amenzilor pentru persoane juridice în insolvență – răspuns ANAF (2018)

1
544

Intrebare – Pot fi puse în executare titlurile executorii prin care au fost stabilite creanțe bugetare reprezentând amenzi contravenționale în sarcina persoanelor juridice aflate în insolvență pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat?

Raspuns – Ordonanța Guvernului privind regimul juridic al contravenţiilor prevede că sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS) – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

În ceea ce privește condiţiile pentru începerea executării silite, Codul de procedură fiscală prevede că instituţiile publice finanţate total sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, organelor fiscale din subordinea A.N.A.F. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.

Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă prevede că de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor.

Executarea titlurilor executorii reprezentând amenzi persoane juridice – speță ANAF (2018) – click aici

De asemenea, acest act normativ prevede că, creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment.

Astfel că se desprind două ipoteze:

1. în cazul în care creanța bugetară(amenda contravențională) s-a născut anterior datei deschiderii procedurii insolvenței, organul fiscal competent va depune la instanța judecătorească competentă o cerere de admitere a creanței.
2. în cazul în care creanța bugetară (amenda contravențională) s-a născut ulterior datei deschiderii procedurii insolvenței, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare, atunci organul fiscal competent va solicita administratorului judiciar sau judecătorului sindic efectuarea plății conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.

Baza legala:

– Legea nr 85 / 2014 articolul 75 al.1 și art.102 al.6
– Ordonanta guvernului nr 2 / 2001 articolul 8 al. 3
– Legea nr 207 / 2015 articolul 226 al.10

Sursa – anaf.ro – Speta publicata la data 31.07.2018 (Acesta nu reprezinta un act administrativ fiscal in sensul art. 41 din Codul de Procedura Fiscala sau un act administrativ de autoritate in sensul art. 1 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ si nu este opozabil tertilor)

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

Articolul precedentModel „Listă de inventariere” – formular necesar în procesul de inventariere anuala la 31.12.2018 (gratuit și editabil)
Articolul următorDeclarația 112 – ANAF a realizat o nouă actualizare la PDF-ul inteligent oficial (ieri)

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.