Executarea titlurilor executorii reprezentând amenzi persoane juridice – speță ANAF (2018)

0
314

Intrebare – Care este organul competent să pună in executare titlurile executorii prin care au fost stabilite creanțe bugetare reprezentând amenzi contravenționale în sarcina persoanelor juridice pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat și care este procedura aplicabilă?

Raspuns – Ordonanța Guvernului privind regimul juridic al contravenţiilor prevede că sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS) – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

În vederea executării amenzii, organul din care face parte agentul constatator sau instanţa judecătorească, după caz, comunică din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, organelor de specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică, pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat.

Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale.

În ceea ce privește condiţiile pentru începerea executării silite, Codul de procedură fiscală prevede că instituţiile publice finanţate total sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, organelor fiscale din subordinea A.N.A.F. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS) – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

În conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, acest act normativ constituie procedura de drept comun pentru administrarea creanţelor fiscale, precum și a altor creanţe bugetare care, potrivit legii, sunt asimilate creanţelor fiscale.

De asemenea, Codul de procedură fiscală prevede că procedura de colectare a creanțelor reglementată de acest act normativ se aplică şi pentru colectarea amenzilor de orice fel şi a altor creanţe bugetare, pe baza unor titluri executorii de creanţă bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal.

Ca urmare, în toate cazurile în care titlurile executorii au ca obiect amenzi contravenționale stabilite în sarcina persoanelor juridice, pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, punerea în executare a acestora se face de către organele fiscale din subordinea A.N.A.F. în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale.

Baza legala

– Ordonanta guvernului nr 2 / 2001 articolul 8 al. 3, art.39 al.2 lit.b)
– Legea nr 207 / 2015 articolul 2, 3, 226 al.10 și 267

Sursa – anaf.ro – Speta publicata la data 31.07.2018 (Acesta nu reprezinta un act administrativ fiscal in sensul art. 41 din Codul de Procedura Fiscala sau un act administrativ de autoritate in sensul art. 1 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ si nu este opozabil tertilor)

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

Articolul precedentÎnștiințare clienți depunere A4200 (case de marcat noi) – serviciu contra cost prestat de cabinet/firma contabilitate
Articolul următorBroșură eșalonări plată – document ANAF actualizat în data de 20.11.2018

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.