Declarația/Formularul 311 – cine are obligația depunerii, care este perioada de raportare, cum se transmite, precizări rectificare, etc.

0
564

FORMULARUL 311 – este o declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Obligaţia depunerii formularului 311 revine persoanelor impozabile:

1. al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, potrivit articolului 316 alineatul (11) literele a) – e) sau h) din Codul fiscal şi care >

– efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii TVA colectate potrivit articolului 11 alineatele (6) şi (8) din Codul fiscal; [articolul 324 alineatul (10) litera a) din Codul fiscal]
– care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, dacă acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită; [articolul 324 alineatul (10) litera a) din Codul fiscal coroborat cu punctul 104 alineatul (2) din Normele metodologice]
– care au aplicat sistemul TVA la încasare, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA; [articolul 324 alineatul (10) litera b) din Codul fiscal]

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS) – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

2. al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, potrivit articolului 316 alineatul (11) litera g) din Codul fiscal >

– care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alineatele (3) – (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele nu au un cod valabil de TVA; [articolul 324 alineatul (11) din Codul fiscal]

3. care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform articolului 316 alineatul (12) din Codul fiscal >

– emit facturi de corecţie pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA, dar au emis facturi în acea perioadă; [punctul 5 indice 1 alineatul (2) litera c) din titlul I „Dispoziţii generale” din Normele metodologice]
– emit facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA şi nu au emis facturi în acea perioadă [punctul 5 indice 1 alineatul (2) litera d) din titlul I „Dispoziţii generale” din Normele metodologice]

Perioada de raportare:

– declaraţia se completează cu anul şi luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau achiziţiile de bunuri şi/sau servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata TVA;
– situaţiile prevăzute la punctul 5 indice 1 alineatul (2) literele c) şi d) din titlul I al Normelor metodologice se completează cu anul şi luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.

Rectificarea declaraţiei:

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular. În declaraţia rectificativă se rectifică obligaţiile de plată declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS) – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

Depunerea declaraţiei în cazul persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa:

Se face de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, pentru declararea obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.
În această situaţie se bifează caseta „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare” şi se va înscrie codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”, la rubrica „cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală radiat.

Transmiterea declaraţiei: obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit Ordinului ANAF 2.326/2017.

Baza legală:

Ordinul ANAF 188/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial 121 din 8 februarie 2018;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ANAF 2.326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Sursa (cu multumiri) – DGRFP Brasov

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

Articolul precedentSPLIT TVA – ANAF vă recomandă să verificaţi permanent situaţia dumneavoastră fiscală, utilizând SPV sau prin prezentarea la sediul ANAF
Articolul următorDeclarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității – dosar bilanț ONG la 31.12.2017 (MODEL)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.