AcasăCodul munciiConcedii medicale în anul 2018 - condiții pentru a beneficia, stagiul de...

Concedii medicale în anul 2018 – condiții pentru a beneficia, stagiul de minim de asigurare, completarea și eliberarea certificatelor medicale, baza de calcul al indemnizațiilor, etc.

Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanitate pentru concediile si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sunt:

a) persoanele fizice, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, care realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor de la persoane fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

UPDATE – Noul calcul la concedii medicale 2018 – conform noului OUG nr. 8/2018 (pentru modificarea OUG 158/2005) – click aici

b) persoanele fizice care realizeaza in Romania veniturile din salarii de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana;
c) persoanele fizice care realizeaza in Romania veniturile din salarii de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
d) persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii;
e) persoanele fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane prevazute mai sus si care se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazut la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

Evidenta persoanelor asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, precum si a concediilor medicale se realizeaza pe baza Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112) – detalii nou proiect D 112.

Casele de sanatate au obligatia de a verifica si valida datele cuprinse in D112. In cazul in care se vor constata neconcordante, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor o notificare, acestia din urma avand obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii, sa depuna declaratia rectificativa.

Conditiile pentru ca asiguratii sa beneficieze de concedii si indemnizatii in baza unui certificate medical sunt urmatoarele:

– indeplinesc stagiul minim de asigurare;
– prezinta adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

Stagiul de minim de asigurare este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Exemplu:

Stagiu complet: 126 zile

In cazul in care nu au fost realizate venituri in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediu medical, stagiul de asigurare se considera realizat daca prin insumarea perioadelor in ultimele 12 luni, rezulta un numar de zile de stagiu cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Exemplu:

Stagiu: 111 zile
Pentru a completa stagiul vom lua cele 5 zile din luna 7 si inca 10 din luna 8.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Concediile si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii, sunt:

a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii.

– se acorda pentru o perioada de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire;
– incepand cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale;
– medicii de familie au dreptul sa elibereze certificate medicale pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boala, in una sau mai multe etape. Durata cumulata a concediilor medicale acordate de catre medicul de familie, nu poate depasi 30 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia.
– certificatele de concediu medical pentru durata internarii se acorda de medical curant din spital care a ingrijit si externat pacientul. In situatia in care durata internarii cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice, medical curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
– la externarea din spital, inclusiv pentru spitalizarea de zi, se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.
– indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator pentru primele 5 zile de concediu medical iar restul din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate

Monografii contabile salarii – tabel comparativ 2017 vs. 2018 (fișier foarte util) – click aici

b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

– in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca asiguratii pot beneficia de:

= indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru pentru o patrime din durata normala de lucru, se acorda asiguratilor care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape. Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca se suporta integral din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.
= concediul si indemnizatia pentru carantina se asigura asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica. Indemnizatia pentru carantina se suporta integral din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.
= asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pentru o perioada ce depaseste 90 de zile calendaristice consecutive, beneficiaza de tratament balnear si de recuperare medicala, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala. Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de catre medicul expert al asigurarilor sociale, la propunerea medicului curant.

UTIL – Monografie contabilă salarizare (resurse umane) – valabilă din 01.01.2018, având în vedere trecerea/transferul contribuțiilor de la angajator la angajat – LINK

c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

– asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie pentru o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de concediu de maternitate. Concediu pentru sarcina se poate acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere si 63 de zile dupa nastere, cu mentiunea ca durata minima obligatore a concediului de lauzie trebuie sa fie minim 42 de zile calendaristice. Indemnizatia de maternitate se suporta integral din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;

– asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav. Certificatul de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si ingrijirea copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani pentru afectiuni intercurente, se elibereaza de catre medical curant. Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape, pentru aceeasi afectiune. Medicul curant din ambulatoriu de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu cu durata de cel mult 30/31 zile calendaristice. Indemnizatia acordata asiguratilor pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

– certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza de catre medicul de familie sau medicul de specialitate obstretica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe o durata totala de maximum 120 de zile calendaristice, asiguratelor gravide, celor care au nascut recent sau celor care alapteaza. Se acorda fara conditie de stagiu de asigurare. Indemnizatia de risc maternal se suporta integral din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

Completarea si eliberarea certificatelor medicale se va face data la care se acorda consultatia medicala, cu exceptia cazului in care asiguratul nu se poate prezenta la medic, situatie in care certificatul medical se va acorda cu o data retroactiva de 24 de ore, numai in cazul certificatelor medicale “initiale”. Pentru certificatele medicale “in continuare”, data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:

a) in caz de sarcina si lauzie;
b) pentru perioada de internare in spital;
c) pentru imobilizare in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
d) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile;
e) in caz de carantina;
f) pentru pacientii cu afectiuni oncologice.

Baza de calcul al indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

In cazul in care baza de calcul al indemnizatiilor se constituie si din veniturile aferente perioadei anterioare lunii ianuarie 2018, la calculul indemnizatiilor se iau in considerare veniturile lunare care potrivit legislatiei anterioare acestei luni ar fi constituit baza de calcul al indemnizatiilor si se cumuleaza cu veniturile lunare asigurate incepand cu cele aferente lunii ianuarie 2018.

Contribuții angajat și angajator 2018 – cotele de contribuții salariale (taxe) aplicabile în următorul an (util) – click aici

In cazul in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite angajatilor proprii care au beneficiat de concediu medical, angajatorul trebuie sa depuna la casa de sanatate in raza administrativ-teritoriala isi are sediul, exemplarul 2 al certificatelor medicale insotite de un centralizator privind concediile medicale.

Nota – Din durata de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice se vor plati zile lucratoare. In situatia in care o persoana este salariata in doua societatii diferite, concediile medicale se vor prezenta ambilor angajatori, exemplarul original va merge catre angajatorul unde are norma de baza iar in cazul celui de-al doilea angajator va prezenta al doilea exemplar al certificatului medical.

Certificatul medical se va prezenta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 ale lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Sursa – specialistii Upline HR

UTIL – grup salarizare-HR – discutii si resurse (pe Facebook) – vino si tu alaturi de peste 7.000 de colegi – click aici

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

5 COMENTARII

  1. Ce se retine din indemnizația de concediu medical? Contribuția de 2,25 se plătește pentru concedii medicale? Multumesc pentru ajutor.

  2. Am o salariata angajata 4 ore incepand cu 1 ianuarie dar are contract 8 ore pe o alta firma, va intra in c maternitate dar acolo unde are 4 ore nu are stagiu complet de cotizare , ii completez cu veniturile de la locul de munca unde are 8 ore? Am intrebat la casa de sanatate Cta dar mi s a spus ca se asteapta noua legislatie asa ca nu stiu cum sa fac. Multumesc!

  3. Sunt angajata la 2ore cat o sa iau prenatalu am din care 6 luni jumate am fost angajata la 8 ore si in rest la 2 ore cum se procedeaza?

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!