Archive for decembrie 12th, 2017

12 dec.
2017

Comments (4)

admin

Ce trebuie sa conțină Procesul-Verbal privind rezultatele inventarierii anuale la 31.12.2017 (info actualizat)

Dupa cum stiti, inventarierea anuala are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar. Read the rest of this entry »

12 dec.
2017

Comments (2)

admin

Contravenții (sancțiuni) – pentru stabilirea salariului de bază minim brut sub nivelul celui prevăzut de HG nr. 846/2017

Începând cu data de 01.01.2018, în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 846/29.11.2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru. Read the rest of this entry »

12 dec.
2017

Comments (4)

admin

Notificare scrisă negocieri colective entități cu mai puțin de 21 de salariați (salariu brut – transfer contribuții) – model

Avand in vedere precizarile oficiale – detalii aici – de ieri ale ITM, potrivit carora – la negocierile colective din cadrul entităților cu mai puțin de 21 de salariați – in cazul în care nu sunt aleși reprezentanții, angajatorul va invita la negocieri pe toți salariații, printr-o notificare scrisă care va cuprinde cel puțin următoarele elemente: data, ora, locul și obiectul negocierii, va supunem atentiei un astfel de model . Read the rest of this entry »

12 dec.
2017

Comments (10)

admin

ULTIMA ORĂ – proiect nou modificare REVISAL – în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat

Principala propunere de modificare a HG privind registrul general de evidență a salariaților vizează perioada pe care angajatorii o vor avea la dispoziție să completeze și transmită în REVISAL salariul de bază lunar brut indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, în special, în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!