Archive for octombrie 31st, 2017

31 oct.
2017

Comments (0)

admin

Ghid privind rezidența fiscală a persoanelor fizice – oficial ANAF (2017)

Va supunem atentiei un ghid oficial elaborat de ANAF (12 pagini), ghid ce se adreseaza persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute. Read the rest of this entry »

31 oct.
2017

Comments (0)

admin

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal – informații actualizate 2017 (oficial)

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) urmează să fie pus direct în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018. Read the rest of this entry »

31 oct.
2017

Comments (4)

admin

Proceduri inventariere la 31.12.2017 – manual obligatoriu în procesul inventarului anual (model gratuit, editabil)

Dupa cum știți – răspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata – text actualizat 2017 aici – si în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!