OG 23/2017 – privind plata defalcată a TVA (MO 706/2017)

OG 23/2017 – Plata defalcată a TVA:

– aplicarea acestei ordonanţe este obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2018 şi opţională în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017;

– opţiunea se exercită prin depunerea unei Notificări la organul fiscal competent, aplicarea efectivă urmând a se face începând cu ziua următoare publicării în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, registru administrat de ANAF şi publicat pe site-ul propriu (www.anaf.ro); Read the rest of this entry »