Archive for august 14th, 2017

14 Aug
2017

Comments (0)

admin

ATENȚIE – actualizare nouă PDF inteligent ANAF – necesar la generare bilanț/raportare la 30.06.2017

Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar generarii – S1027 – S1050 – Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţi de interes public) aprobat prin OMFP nr. 895/2017 – si care se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările si completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Read the rest of this entry »

14 Aug
2017

Comments (0)

admin

Radierea înregistrării fiscale din oficiu – speță oficiala ANAF (util)

Intrebare – Cind poate organul fiscal efectua radiere din oficiu a înregistrării fiscale? Read the rest of this entry »

14 Aug
2017

Comments (0)

admin

Tabel comparativ pentru Titlul V – CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII – urmare a Legii 177/2017 (foarte util)

Va supunem atentiei un material oficial, de 5 de pagini, elaborat de – DGRFP Brasov – ce prezinta un tabel comparativ pentru TITLUL V – CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII, urmare a Legii 177/2017 pentru aprobarea OUG 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal . Read the rest of this entry »