Archive for august, 2017

31 Aug
2017

Comments (23)

admin

OG 23/2017 – privind plata defalcată a TVA (MO 706/2017)

OG 23/2017 – Plata defalcată a TVA:

– aplicarea acestei ordonanţe este obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2018 şi opţională în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017;

– opţiunea se exercită prin depunerea unei Notificări la organul fiscal competent, aplicarea efectivă urmând a se face începând cu ziua următoare publicării în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, registru administrat de ANAF şi publicat pe site-ul propriu (www.anaf.ro); Read the rest of this entry »

30 Aug
2017

Comments (5)

admin

Plata defalcată a TVA (split TVA), obligatorie de la 1 ianuarie 2018

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, de la 1 ianuarie 2018, de a deține și gestiona un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA aferente operațiunilor taxabile (achiziții de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări servicii). De asemenea, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, începând cu aceeași dată, de a deține un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate. Read the rest of this entry »

30 Aug
2017

Comments (0)

admin

Control inopinat și inspecție fiscală – se pot derula concomitent (oficial ANAF)

Intrebare Se poate derula concomitent un control inopinat și o inspecţie fiscală la același contribuabil pentru aceleaşi operaţiuni şi obligaţiile fiscale? Read the rest of this entry »

30 Aug
2017

Comments (0)

admin

În ce condiții pot fi corectate de către un contribuabil declarațiile fiscale?

Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabilului/platitorului de a corecta declarațiile fiscale (declarația de impunere și declarația informativă), din proprie inițiativă ori de câte ori acesta constată erori în declarațiile inițiale, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili creante fiscale. Read the rest of this entry »

29 Aug
2017

Comments (0)

admin

Livrarea de terenuri sub forma dării în plată – constituie din punct de vedere al TVA o operațiune în sfera TVA

Intrebare – Transmiterea dreptului de proprietate asupra unui teren construibil în baza unui contract de dare în plată, în contul datoriei, de către o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România către un beneficiar persoană impozabilă nestabilită și neînregistrată în scopuri de TVA în România, constituie din punct de vedere al TVA o operațiune în sfera TVA? Read the rest of this entry »

29 Aug
2017

Comments (0)

admin

Reguli generale de comercializare a produselor și serviciilor – informații utile (2017)

Producătorii şi importatorii sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai produse sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. Aceeaşi obligaţie revine şi oricărui comerciant care, pe baza informaţiilor obţinute de la producător/importator şi a cunoştinţelor profesionale, trebuie să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora . Read the rest of this entry »

28 Aug
2017

Comments (1)

admin

Stabilirea creanțelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare – speță oficială ANAF

Intrebare – O declarație de impunere depusă la organul fiscal competent poate să nu fie luată în considerare? Read the rest of this entry »

28 Aug
2017

Comments (0)

admin

Protecția maternității la locul de muncă – informații utile (oficiale ITM)

De la publicare şi pâna în prezent ordonanţa menţionată (in prezentul articol) a fost modificata si aprobata prin Legea 25/2004, iar aplicarea acesteia a fost reglementata prin norme metodologice, respectiv HG nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, HG. nr. 1141 din 23 iulie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 537/2004. Read the rest of this entry »

25 Aug
2017

Comments (0)

admin

Transferul unui website personal efectuat de către o persoană fizică din România către o companie care își are sediul în SUA – TVA

Intrebare – Transferul unui website personal efectuat de către o persoană fizică din România către o companie care își are sediul activității economice în SUA, constituie o operațiune impozabilă în România din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată? Read the rest of this entry »

25 Aug
2017

Comments (2)

admin

Precizări 2017 – contract individual de muncă cu timp parțial (oficial)

Contractul individual de muncă cu timp parţial cunoscut şi sub denumirea de part-time reprezintă o modalitate de flexibilizare a timpului de muncă, iar din experienţa ţărilor europene cu o economie stabilă şi o piaţă a muncii foarte bine armonizată cu cerinţele pieţii muncii, o formă foarte bună a reducerii şomajului. Forma actuală a dispoziţiilor Codului muncii în materia contractelor individuale de muncă cu timp parţial, este în concordanţă cu dispoziţiile normelor de drept internaţional şi european al muncii, iar sediul materiei se regăseşte în art. 103-107 din cod. Read the rest of this entry »

24 Aug
2017

Comments (0)

admin

Calculul și plata impozitului pe profit – în cazul opțiunii pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic

Va supunem atentiei, un material oficial, elaborat de DGRFP Brasov – cu privire la calculul si plata impozitului pe profit în cazul opţiunii pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic . Speram sa va fie de folos. Read the rest of this entry »

23 Aug
2017

Comments (1)

admin

Dosarul de personal – documente necesare (info util, actualizat la nivelul anului 2017)

Dupa cum stiti (daca urmariti frecvent blogul nostru), orice angajator are obligatia:
– de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati (la angajare);
– de a pastra dosarele de personal in bune conditii la sediul social;
– de a prezenta dosarele de personal inspectorilor de munca, la solicitarea acestora;
– conform OUG 53/2017 – detalii aici – angajatorul trebuie sa păstreze la locul de muncă o copie a CIM pentru angajaţii care prestează activitate în acel loc. Read the rest of this entry »

22 Aug
2017

Comments (0)

admin

În ce constă controlul inopinat efectuat de către organul fiscal ?

Conform Codului de procedură fiscală controlul inopinat constă în: Read the rest of this entry »

22 Aug
2017

Comments (1)

admin

Obligațiile particulare ale utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale – foarte util

Multumita CECCAR Suceava, va supunem atentiei un material informativ foarte interesant, ce detaliaza obligațiile particulare ale utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale.
. Read the rest of this entry »

21 Aug
2017

Comments (4)

admin

Cum sa găsești clienți de contabilitate chiar dacă ești abia la început și încă nu te cunoaște nimeni ?

Poate ai impresia ca nu ai timp de si mai multi clienti. Cu toate astea, si contabilitatea functioneaza pe baza de cerere si oferta. Cu cat ai mai multe solicitiari, cu atat ai mai multe oportunitati. Poti sa iti maresti tarifele, poti sa iti ridici standardele sau poti chiar sa accepti pe toata lumea, sa mai faci angajari si sa iti extinzi cabinetul. In acest articol iti voi arata cum sa atragi mai multi clienti care sa iti permita sa strangi mai mult capital astfel incat sa te dezvolti rapid profesional, dar si pe plan personal. Read the rest of this entry »