Archive for aprilie, 2017

29 Apr
2017

Comments (1)

admin

Sinteza săptămânii 24.08.2017 – 28.08.2017 – model note bilanț ONG la 31.12.2016, lipsa suport Revisal, spete noi de la ANAF, modificări norme Cod Fiscal, etc.

Fiind week-end, va supunem atentiei, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Read the rest of this entry »

28 Apr
2017

Comments (1)

admin

ATENȚIE MARE – serviciile suport Revisal – sistate începând cu 01.05.2017 (comunicat oficial Inspecția Muncii)

Începând cu 01.05.2017 serviciile de suport oferite de Teamnet pentru aplicația Revisal și sistemul informatic REGES prin email la adresele [email protected] / [email protected] și telefonic la numărul 031.8601901 vor fi întrerupte. Read the rest of this entry »

28 Apr
2017

Comments (0)

admin

Se mai rețin contribuții de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din pensii?

Potrivit Casei Nationale de Pensiiincepând cu 1 februarie 2017, pensionarii sistemului public de pensii beneficiază de asigurare în sistemul de sănătate fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Read the rest of this entry »

28 Apr
2017

Comments (1)

admin

ANAF a creat un punct unic de comunicare prin e-mail cu contribuabilii – NOU

ANAF informează contribuabilii interesaţi ca potrivit strategiei ANAF care vizează oferirea de servicii de calitate către contribuabil, au fost contopite formularele pentru solicitare asistenta, pentru contestaţii, si pentru evaluare servicii . Read the rest of this entry »

28 Apr
2017

Comments (0)

admin

Procedurile pentru conectarea caselor de marcat la serverele ANAF, finalizate – comunicat oficial

Agenția Națională de Administrare Fiscală comunica faptul ca – a finalizat specificațiile tehnice și structura fișierelor pe care casele de marcat urmează să le trimită către ANAF în conformitate cu Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003. Read the rest of this entry »

28 Apr
2017

Comments (1)

admin

Noi clarificări privind normele de aplicare a CF în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii și TVA

Potrivit Guvernului – modificările aduc clarificări și exemple de punere în aplicare a măsurilor introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal și prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

27 Apr
2017

Comments (0)

admin

Guvernul adoptă azi modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In INFORMAŢIA DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 aprilie 2017, ora 15.30, apare si – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016. Read the rest of this entry »

27 Apr
2017

Comments (0)

admin

Un destinatar înregistrat care primește produse energetice în vrac trebuie să dețină rezervoare fixe, standardizate ?

Potrivit normelor metodologice de aplicare a titlului VIII din Codul fiscal, destinatarii înregistraţi care primesc produse energetice în vrac transportate prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare, care fac parte integrantă din mijlocul de transport (de exemplu: camion-cisternă, vagon-cisternă, nave petroliere), tancuri certificate ISO sau alte containere mai mari de 210 litri în volum, trebuie să facă dovada deţinerii, sub orice formă, de rezervoare fixe, standardizate, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală, în locul în care urmează a fi recepţionate produsele energetice. Read the rest of this entry »

27 Apr
2017

Comments (1)

admin

Ordinul Ministerului Mediului nr. 591/2017 – model și conținut nou la “Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu”

Va informam ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 24 aprilie 2017, a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului nr. 591/07.04.2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia. Read the rest of this entry »

27 Apr
2017

Comments (5)

admin

Entități cu cifra de afaceri de peste 10 milioane lei la 31.12.2016 – obligații în 2017 (cf. art. 185, alin 4, din Legea nr. 31/1990)

Dupa cum stiti, conform Legii societăţilor nr. 31/16.11.1990 , publicata in MO nr. 126/17.11.2016 – societăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1). Read the rest of this entry »

26 Apr
2017

Comments (0)

admin

Scrisoare de garanție/polița de asigurare de garanție – speța ANAF (suspendarea executării silite)

Intrebare – Suspendarea executarii silite pe perioada derularii acțiunii în contencios administrativ împotriva deciziei de respingere a contestației contribuabilul poate avea la bază o scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie ? Read the rest of this entry »

26 Apr
2017

Comments (1)

admin

Ce declarații trebuie sa depună persoanele fizice pană la data de 25 mai 2017 – info util

ANAF informează contribuabilii persoane fizice că, până la data de 25 mai inclusiv, au obligatia depunerii următoarelor formulare:

Declaratia privind veniturile realizate din România (formular 200) pentru fiecare categorie si sursă de venit, pentru anul precedent
Declaratia privind veniturile realizate din străinătate (formular 201) pentru fiecare tară – sursă a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat, pentru anul precedent
Cererea privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii (formular 230), pentru anul precedent
Declaratia privind veniturile din activităti agricole impuse pe bază de norme de venit (formular 221), pentru anul în curs. Read the rest of this entry »

26 Apr
2017

Comments (2)

admin

Notele explicative – Anexa 7, Anexa 8 și Anexa 9 – pentru bilanț 31.12.2016 la ONG-uri (finale la dosar)

Pentru ca termenul limita de depunere se apropie (detalii mai jos), va propunem in cele ce urmeaza modelul actualizat la nivelul anului 2017 pentru o serie din notele explicative necesare la dosar bilant ONG la 31.12.2016 – note explicative ce se intocmesc in mod obligatoriu de entitatile fara scop patrimonial (persoanele juridice fara scop lucrativ). Read the rest of this entry »

25 Apr
2017

Comments (0)

admin

ANAF modifică procedura de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării

În vederea aplicarii unitare a prevederilor legale în domeniul colectării creanțelor bugetare, ANAF supune dezbaterii publice Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare. Read the rest of this entry »

25 Apr
2017

Comments (0)

admin

În ce condiții rămâne fără obiect scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanție depusă de contribuabil pentru suspendarea sau neînceperea executării silite?

Codul de procedură fiscală prevede că scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie depusă de contribuabil în vederea suspendării sau neînceperii executării silite în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, inclusiv pe timpul soluţionării acţiunii în contencios administrativ, rămâne fără obiect în următoarele situaţii: Read the rest of this entry »