Archive for februarie 9th, 2017

09 feb.
2017

Comments (5)

admin

Declarația 010 – model editabil nou (conform ANAF), în format Excel – valabil din 09.02.2017

Va supunem atentiei, in cele ce urmeaza, noul model pentru D 010 valabil din 09.02.2017 – model in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3698/2015 , publicat in Monitorul Oficial in 2015, modificat azi de Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 511 din 19 Ianuarie 2017text integral. Read the rest of this entry »

09 feb.
2017

Comments (2)

admin

OPANAF 511/2017 – noul model pentru Declarația 010, D 015 și D 030

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 110 din 09.02.2017 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 511 din 19 Ianuarie 2017 – privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Read the rest of this entry »

09 feb.
2017

Comments (8)

admin

Bilanț la 31.12.2016 – atenție, actualizare nouă PDF inteligent oficial, în 08.02.2017

Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent – S1002-S1003-S1005 – Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2016 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/25.01.2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. Read the rest of this entry »

09 feb.
2017

Comments (1)

admin

Declarația 101 – actualizare PDF inteligent pentru declarare impozit pe profit aferent an 2016

Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar generarii D 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 950/25.11.2016 – valabil începând cu raportare anul 2016. Read the rest of this entry »

09 feb.
2017

Comments (2)

admin

Netransmiterea în termen (în Revisal) a modificării salariului de bază minim brut pe ţară de la 1.250 lei la 1.450 lei – nivel amenzi

Începând cu data de 01.02.2017, în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1/06.01.2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!