Archive for februarie 1st, 2017

01 feb.
2017

Comments (20)

admin

OPANAF 166/2017 – principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale la 31.12.2016

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 86 din 31.01.2017, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 166 din 25 Ianuarie 2017 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Read the rest of this entry »

01 feb.
2017

Comments (0)

admin

OPANAF 605/2017 – noua procedură pentru înregistrare în scopuri de TVA (începând din 01.02.2017)

Va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 93/01.02.2017 a fost publicat – OPANAF nr. 605/31.01.2017 – privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. Read the rest of this entry »

01 feb.
2017

Comments (0)

admin

Veniturile din arendare, precum și cele realizate de zilieri nu se declară în Formularul 205 (D 205)

Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi din arendare sunt exceptaţi de la obligativitatea depunerii formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, astfel cum se prevede la art. 132 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

01 feb.
2017

Comments (0)

admin

Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale

Va supunem atentiei un comunicat al Direcţiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galaţi, cu privire la – recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale. Read the rest of this entry »

01 feb.
2017

Comments (0)

admin

Taxe ONRC eliminate începând cu data de 1 februarie 2017 – oficial

Începând cu data de 1 februarie 2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la registrul comerţului nu se vor mai percepe următoarele : Read the rest of this entry »

01 feb.
2017

Comments (0)

admin

Acțiuni noi de controlul de la ITM (în cursul trimestrului I al anului 2017) – comunicat de presă oficial

În cursul trimestrul I 2017 se va desfăşura „Acţiunea privind controlul punerii în aplicare a legislaţiei de protecţie a lucrătorilor expuşi la agenţi chimici cancerigen”, având drept scop prevenirea cancerului profesional prin controlul punerii în aplicare a legislaţiei specifice şi prin conştientizarea factorilor interesaţi. Read the rest of this entry »

01 feb.
2017

Comments (0)

admin

Cum se rectifică declarația 205 – depusa eronat în anul 2017 ?

ANAF informează contribuabilii că 28 februarie 2017 este termenul limităcum am spus si aicide depunere a formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!