Plătitor de impozit specific cu inactivitate temporară – proceduri (speța oficiala de la ANAF)

0
234

Intrebare – O persoană juridică plătitoare de impozit specific care la data de 31.12.2016 a realizat venituri cuprinse între 100.001 – 500.000 euro, intră în inactivitate temporară începând cu data de 01.06.2017. Persoana juridică este obligată să treacă la impozitul pe venitul microîntreprinderilor începând cu data de 01.08.2017 potrivit prevederilor art. I, pct. 4, alin. (8) din Legea nr. 177/2017 sau aplică prevederile de la art. 7, alin. (3) din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi şi rămâne plătitoare de impozit specific?

Raspuns

Prin Legea nr. 177/2017 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-au adus modificări în ceea ce privește dispozițiile art. 47 din Codul fiscal, fiind introdus un nou punct la art. I din ordonanță, punctul 2^1, după cum urmează:

„2^1. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
«(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Prevederile prezentului titlu prevalează faţă de prevederile Legii nr. 170/2016.»

De asemenea, s-au adus modificări în ceea ce privește dispozițiile art. 48 din Codul fiscal, fiind introdus un nou punct la art. I din ordonanță, punctul 3^1, după cum urmează:

„3^1. La articolul 48, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
«(8) Persoanele juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 şi care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, îndeplinind şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv. Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen se calculează, se declară şi se plăteşte impozitul specific unor activităţi, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activităţi aferent acestei perioade se determină prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 – sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activităţi se aplică şi celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile şi cheltuielile înregistrate în această perioadă, iar rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade.»”

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Întrucât în cazul vizat, contribuabilul a obținut venituri cuprinse între 100.001 – 500.000 euro la sfârșitul anului 2016, intră în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 1 august 2017.

În același timp, art. 52 din Codul fiscal reglementează regulile de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului, rezultând, potrivit alin. (1), că dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită.

Astfel, în funcție de nivelul veniturilor înregistrate ulterior intrării în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor (în cazul prezentat, nivelul veniturilor înregistrate începând cu data de 1 august 2017), contribuabilul iese din acest sistem de impunere.

Față de cele menționate mai sus, adăugăm că potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 170/2016, ”în cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz, acesta rămâne în sistemul de impunere reglementat de prezenta lege şi nu mai datorează impozitul specific începând cu semestrul următor. În cazul în care perioada de inactivitate încetează în cursul anului, contribuabilul datorează impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate”.

Totodată însă, conform dispozițiilor alin. (8) al art. 48 din Codul fiscal, persoanele juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 şi care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, îndeplinind şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv.

Astfel, contribuabilului îi sunt aplicabile prevederile titlului III – ”Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal, începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor noi prevederi, respectiv cu data de 1 august 2017.

Baza legala – Legea nr 177 / 2017 articolul I

Sursa – anaf.ro – Speta publicata la data 22.08.2017 (Acesta nu reprezinta un act administrativ fiscal in sensul art. 41 din Codul de Procedura Fiscala sau un act administrativ de autoritate in sensul art. 1 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ si nu este opozabil tertilor)

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

Articolul precedentCheltuielile cu premiile acordate salariaților sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal?
Articolul următorNoile principii fundamentale și reforme-cheie în materie de TVA – propuse de Comisia Europeană

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.