Proiect nou de HG privind modificarea și completarea Registrului General de Evidență a Salariaților – obligație eliberare adeverința la încetare CIM, schimbare aplicație informatică existentă, aplicare obligatorie la instituții și autorități publice

0
154

Pe site-ul oficial al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost postat un proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, prin care se reglementează, în principal, următoarele aspecte:

– fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal;

– registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii și cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției;

– registrul general de evidență a personalului plătiți din fonduri publice va fi păstrat la sediul instituției/autorității publice și va fi pus la dispoziție inspectorului de muncă sau oricărei alte autorități care îl solicită, în condițiile legii;

– la solicitarea oricărei persoane, Inspecția Muncii are obligația de a furniza date/informații din registrul privat/public cu privire la activitatea desfășurată de aceasta, la durata activității, la salariu, la vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, într-un termen de 5 zile de la data solicitării;

– orice angajator are dreptul să solicite și să obțină de la Inspecția Muncii date din registrul privat/public cu privire la activitatea unui angajat/funcționar public, exclusiv cu privire la studii, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.

– crearea unui sistem informatic care va permite transmiterea registrului privat/public de către angajatori, sistem ce va fi administrat de către Inspecția Muncii;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– se introduce o dispoziție cu caracter tranzitoriu prin care instituțiile/autoritățile publice vor transmite către Inspecția Muncii datele solicitate într-un termen care nu va depăși 12 luni.

– la solicitarea Inspecției Muncii, autoritățiile/instituțiile publice vor transmite informațiile necesare într-un termen de 10 zile de la data solicitării, cu respectarea termenului de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

– registrul pentru personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională va fi păstrat la sediul instituției/autorității publice, iar structura datelor privind evidența salariaților se stabilește printr-un ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului instituției/autorității publice din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională.

– diferenţierea între detaşarea reglementată de Codul Muncii şi detaşarea transnaţională reglementată de Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare;

– stabilirea obligativităţii de a transmite datele de identificare ale utilizatorului în cazul contractelor de muncă temporară;

– stabilirea obligativității, pentru angajatori, de a elibera o adeverință salariatului, la încetarea contractului individual de muncă care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă, meserie și în specialitate ;

– clarificarea unor reglementări din actuala hotărâre în ceea ce priveşte sancţionarea muncii nedeclarate, precum și recorelarea/reformularea contravențiilor și sancțiunilor conform modificărilor și completărilor aduse prin prezentul proiect.

PENTRU A DESCARCA PROIECTUL DE HG PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA – Registrului General de Evidență a Salariaților – CLICK AICI

Ţinând seama de importanţa deosebită a datelor privind salariile în plată ale personalului bugetar care vor sta la baza elaborării noii legi de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, de importanța activităţii de control a Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelor teritoriale de muncă în domeniul relaţiilor de muncă, registrul general de evidență a salariaților și registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice reprezintă instrumente utile, astfel încât este necesară adoptarea acestui proiect de act normativ.

De asemenea, este necesar ca intrarea în vigoare a reglementărilor cuprinse la art. II și III din proiectul de hotărâre să se realizeze la termenele menționate în cuprinsul acestuia având în vedere faptul că aceste reglementări presupun modificarea și completarea aplicației informatice existente.

Articolul precedentCe documente se întocmesc pentru vânzarea uleiurilor uzate, în vederea procesării ?
Articolul următorNoile masuri ale Guvernului pentru creșterea ocupării pe piața muncii – oficial (prima de încadrare, prima de instalare, noutate – procedura de profilare)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.