Declarația 600 – termen depunere, cine completează, modalități depunere, alte detalii (oficial)

ANAF informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 938 din 18 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3655 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”.

Conform O.P.A.N.A.F. nr. 3655/2015, începând cu data de 1 ianuarie 2016, declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente al căror venit net anual se determina în sistem real sau pe baza normelor de venit şi care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

Important ! – Prin depunerea formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, contribuabilii pot opta pentru aplicarea cotei integrale de contributie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă (26,3%) sau pentru aplicarea cotei individuale(10,5%).

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA “Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a formularului 600 depus la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte utilizarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă nu se solicită revenirea la cota individuală prin depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota individuală.

Menţiune : Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari.

Termen de depunere

Declaraţia privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii se depune anual, până la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale, de către contribuabilii care au desfășurat activitate în anul anterior, respectiv în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal.

Noutăţi legislaţie fiscală persoane fizice autorizate – info oficial ANAF – click aici

Modalităţi de depunere

Declaraţia se completează şi se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul contribuabilul sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

De asemenea, declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor, în conformitate cu prevederile legale.

Sursa (cu multumiri) – AJFP Olt