Adeverința privind atestarea plătii contribuției de asigurări sociale – OPANAF 3093/2014

0
407

ANAF informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761/21.10.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor Capitolul II din Titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, a obligatiei fiscale reprezentând contributie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi continutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri.

Prin ordinul mentionat mai sus, au fost aprobate modelul şi continutul următoarelor formulare:

– adeverintă, prevăzută în Anexa nr. 2;
– cerere de eliberare a adeverintei care atestă modul de îndeplinire a obligatiei de plată reprezentând contributia de asigurări sociale de stat, prevăzută în Anexa nr. 3.

Certificarea modului de îndeplinire de către persoanele fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor Capitolul II din Titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, a obligatiei fiscale reprezentând contributie de asigurări sociale de stat, se face pe baza unei cereri. Cererea se depune de contribuabil la organul fiscal în a cărui rază teritorială acesta are domiciliul fiscal.

Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenta fiscală a contribuabilului există obligatii fiscale neachitate reprezentând contributie de asigurări sociale de stat, precum şi obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia, atât comunicate, cât şi instituite şi necomunicate. În situatia în care se constată că în evidenta fiscală există obligatiile fiscale mentionate mai sus, organul fiscal competent înmânează contribuabilului decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii, împreună cu foaia de vărsământ, în care este individualizată suma datorată. În aceeaşi zi, contribuabilul se prezintă cu foaia de vărsământ la unitatea Trezoreriei Statului, în vederea achitării obligatiei de plată.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

În ziua imediat următoare plătii, organul fiscal competent verifică înregistrarea sumelor achitate în evidenta fiscală şi efectuează stingerea obligatiilor fiscale, potrivit legii. După efectuarea stingerii, organul fiscal competent reverifică dacă în evidenta fiscală mai există astfel de obligatii fiscale, iar în situatia în care nu mai există, eliberează adeverinta, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2 la ordin.

Atentie! – Nu se eliberează adeverinta în următoarele situatii:

a) obligatiile fiscale principale sunt neachitate şi obligatiile fiscale accesorii sunt comunicate şi neachitate;
b) obligatiile fiscale accesorii sunt instituite şi necomunicate.

Adeverinta este scutită de taxă extrajudiciară de timbru şi se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

Adeverinta se eliberează în vederea stabilirii stagiului de cotizare de către organelle competente din subordinea Casei Nationale de Pensii Publice. Adeverinta se emite în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

Sursa (cu multumiri) – AJFP Valcea

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.