MFP face precizări cu privire la propunerile referitoare la modalitatea de calcul a impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace transport

0
184

Având în vedere informațiile publicate de mass-media, Biroul de Presă al Ministerului Finanțelor Publice face următoarele precizări cu privire la propunerile din proiectul noului Cod fiscal referitoare la modalitatea de calcul a impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace transport:

Proiectul noului Cod fiscal aflat acum în dezbatere publică instituie un nou sistem de calcul al impozitului pe clădiri, în funcţie de destinaţia clădirii (rezidenţială sau nerezidenţială) şi de personalitatea juridică a proprietarului.

Reglementările propuse în proiectul de act normativ ţin cont de recomandările formulate de experţii misiunii FMI de asistenţă tehnică din septembrie 2013 şi de experţii Băncii Mondiale, recomandări incluse în Scrisoarea de intenție aprobată prin lege de Parlament și promulgată de președintele României.

Prin schimbările aduse modalității de calcul a impozitului pe clădiri, Ministerul Finanțelor Publice răspunde solicitărilor mediului de afaceri și recomandărilor FMI, care au susținut introducerea unui sistem de calcul unitar pentru clădirile utilizate în scop nerezidențial, de persoanele fizice și de persoanele juridice, și promovează un tratament corect pentru mediul de afaceri.

Astfel, în forma actuală a proiectului noului Cod fiscal aflată în dezbatere publică, sunt incluse următoarele propuneri privind calculul impozitului pe clădire:

În cazul clădirilor proprietate a persoanelor fizice:

Pentru suprafeţele clădirilor folosite în scop rezidenţial, precum şi pentru suprafeţele clădirilor-anexă, se menţine sistemul actual de stabilire a impozitul pe clădiri, prin aplicarea unui procent de 0,1% la valoarea impozabilă, determinată pe baza suprafeţei construite desfăşurate, de tipul clădirii, rangul şi zona în cadrul localităţii unde este amplasat imobilul.

Comparativ cu prevederile incluse în Codul fiscal aflat în vigoare, în proiectul noului Cod fiscal s-a renunțat la aplicarea coeficientului de corecție inclus în sistemul de calcul al impozitului pentru clădiri datorat de persoanele fizice, din două considerente:

Mutarea accentului în ceea ce privește sistemul de calcul al impozitului pe clădire de pe valoarea de inventar, pe valoarea de piață, element care stă la baza sistemelor fiscale moderne, nu permite aplicarea de astfel de corecții în cazul persoanelor juridice și persoanelor fizice ce dețin clădiri folosite în scop nerezidențial.

Menținerea coeficientului de calcul doar pentru persoanele fizice, nu și pentru persoanele juridice, având în vedere schimbarea sistemului de calcul în funcţie de destinaţia clădirii (rezidenţială sau nerezidenţială) şi de personalitatea juridică a proprietarului, ar fi generat încălcarea principiului neutralității.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Pentru suprafeţele clădirilor folosite în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote asupra valorii impozabile a clădirii, după cum urmează:

– între 0,25% – 1,50%, inclusiv, dacă valoarea impozabilă reiese dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat sau
– 2% asupra valorii impozabile determinată pe baza suprafeţei, similar clădirilor rezidenţiale ,dacă valoarea impozabilă nu rezultă dintr¬- raport de evaluare.

Prin modificarea modalității de calcul a impozitului pentru clădirile proprietate a persoanelor fizice, clădiri folosite în scop comercial, se dorește eliminarea tratamentului fiscal discriminatoriu între persoane fizice și juridice care folosesc o clădire în același scop, respectiv realizarea unei activități economice.

În cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice:

În scopul determinării impozitului pe clădiri la persoane juridice, în noul proiect de Cod fiscal se elimină obligativitatea de înregistrare în contabilitate a valorii rezultate din rapoartele de evaluare ale clădirilor.

Astfel, valoarea impozabilă va fi, după caz:

– ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

* – valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
* – valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior.

Cota impozitului pe clădiri va fi:

– 0,1% pentru clădirile rezidenţiale;
– între 0,25-1,50% pentru clădirile nerezidenţiale;
– între 5%-10% pentru clădirile a căror valoare nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

Noul proiect al Codului fiscal menţine valoarea reevaluată la impunerea clădirilor rezidenţiale proprietate a persoanelor juridice și nu valoarea impozabilă determinată pe baza tipului clădirii, rangului și zonei localității, din două considerente:

Pe termen lung, valoarea de piaţă trebuie generalizată atât la persoanele fizice, cât şi la persoanele juridice, în funcţie de destinaţia clădirii;

În prezent, persoanele juridice utilizează o valoare reevaluată şi orice altă metodă de determinare a bazei impozabile ar reprezenta un regres faţă de ipoteza anterioară.

Referitor la impozitul pe mijloacele de transport și impozitul pe teren, în proiectul noului Cod fiscal, aflat acum în dezbatere publică, se mențin actualele prevederi din Codul fiscal aflat în vigoare, în condițiile în care consiliile locale vor păstra actualele cote de impozite și taxe locale.

Aceste propuneri se regăsesc în proiectului noului Cod fiscal aflat în dezbatere publică.

După cum a anunțat deja, Ministerul Finanțelor Publice va continua amplul proces de dezbatere publică asupra proiectelor noului Cod fiscal și al Codului de procedură fiscală.

În următoarele luni, cele două proiecte de acte normative vor fi supuse unei ample consultări publice cu reprezentanții mediului de afaceri, mediului academic, structurilor asociative, partenerilor sociali, ai tuturor factorilor interesați. De asemenea, vor continua consultările interministeriale.

Ministerul Finanțelor Publice va analiza propunerile pe care le va primi în procesul de consultare publică, și, în funcție de rezultatul analizei, proiectele aflate acum în dezbatere publică vor fi modificate. De asemenea, vor putea surveni modificări și în cursul dezbaterilor care vor avea loc, ulterior, la nivelul Guvernului și Parlamentului.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.