OMFP 917/2014 – aplicare scutire TVA pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)‐i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1

0
724

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 917/2014 privind modificarea şi completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art.
143 alin. (1) lit. a)‐i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin OMFP nr. 2.222/2006, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 528 din 16 iulie 2014, motiv pentru care sa supunem atentiei textul integral al acestuia.

În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a)‐i) şi alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. ‐ Instrucțiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)‐i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. ‐ (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de taxă, în cazul navelor atribuite navigației în largul mării şi care sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activități comerciale, industriale sau de pescuit, precum şi în cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistență pe mare sau pentru pescuitul de coastă, următoarele operațiuni:

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

1. livrarea, modificarea, repararea, întreținerea, navlosirea, leasingul şi închirierea de nave, precum şi livrarea, leasingul, închirierea, repararea şi întreținerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;
2. livrarea de carburanți şi provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de război încadrate în Nomenclatura combinată (NC) cod 8906 10 00, care părăsesc țara şi se îndreaptă spre porturi străine unde vor fi ancorate, cu excepția proviziilor în cazul navelor folosite pentru pescuitul de coastă;
3. prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor şi/sau pentru încărcătura acestora.”

2. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) În sensul art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, prin largul mării se înțelege spațiul marin situat dincolo de limita exterioară a mării teritoriale, astfel cum este stabilită conform Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996.”

Art. II. ‐ Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Bucureşti, 8 iulie 2014.
Nr. 917.

Articolul precedentDeclararea accizelor aferente produselor prevăzute la art. 207 din Codul Fiscal – precizări ANAF
Articolul următorOPANAF 1421/2014 – norme tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.