AcasăReglementari contabileRestituirea accizelor aferente motorinei utilizată drept combustibil pentru vehicule - info oficial

Restituirea accizelor aferente motorinei utilizată drept combustibil pentru vehicule – info oficial

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 512/09.07.2014 a fost publicată HG 537/2014text integral aici – privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Conform art. II din OUG 14/2014, procedura de restituire se aplică pentru motorina achiziţionată după data intrării în vigoare ordonanţei de urgenţă (a fost publicată în MO 241/04.04.2014), şi până la 31 martie 2019, cu încadrarea în creditele de angajament alocate acestei scheme de ajutor de stat.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri (15 iulie 2014) şi 31 martie 2019 inclusiv.

Procedura privind restituirea accizelor se aplică pentru motorina utilizată drept combustibil de motor în:

– transportul rutier de mărfuri cu autovehicule sau ansambluri de autovehicule destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
– transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3.

Administratorul schemei de ajutor de stat este Autoritatea Rutieră Română, iar Ministerul Finanţelor Publice are calitatea de ordonator principal de credite.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
b) deţin vehicule eligibile;
c) în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă:

– nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate;
– nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
– nu au fost declaraţi inactivi conform art. 781 din OG 92/2003 sau nu au intrat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului;
– nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;
– atât la momentul înregistrării în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât şi la momentul efectuării restituirii de către ordonatorul de credite, nu au obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;

d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
e) sunt înregistraţi în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize;
f) alimentează vehiculele eligibile în condiţiile prevăzute de prezentul act normativ.

Perioada de restituire de accize este trimestrul calendaristic, operatorii economici având posibilitatea să solicite restituirea pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea şi care sunt înscrise în Registru.

Înainte de a efectua prima solicitare de restituire, operatorii economici se vor înregistra în Registru, prin depunerea unei cereri însoţită de documentele menţionate în prezenta hotărâre.

Cererea de restituire, împreună cu documentele aferente, se depune în format electronic sau pe suport hârtie, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată.

Administratorul schemei va emite Decizia de aprobare/Decizia de respingere a cererii, în 3 exemplare, respectiv 2 exemplare.

Un exemplar al Deciziei de aprobare se transmite, în termen de două luni, ordonatorului de credite, care, în termen de 10 zile lucrătoare va efectua restituirea sumelor aprobate, conform unei proceduri care se va aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.

În situaţia în care operatorii economici stabiliţi în România înregistrează obligaţii restante de plată la bugetul general consolidat la momentul restituirii sumelor aprobate, restituirea acestora se efectuează la data la care operatorii economici nu mai înregistrează astfel de obligaţii.

Dacă operatorul economic va constata că în cerere au fost înscrise date eronate care pot modifica suma de restituit, acesta va depune o cerere rectificativă în termen de până la un an de la data încheierii trimestrului pentru care se solicită rectificarea cererii de restituire.

Controlul ulterior al prezentei scheme de ajutor de stat se efectuează conform OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, de către organele ANAF.

Dacă se constată că restituirea a fost obţinută prin fraudă, aceasta constituie ajutor de stat utilizat în mod abuziv şi se aplică procedurile de recuperare prevăzute de OUG 117/2006 şi de OMFP 1133/2008.

Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării.

Constituie contravenţie nerespectarea de către operatorul economic a obligaţiilor de păstrare a documentelor o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Sursa – AJFP Vrancea

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!