Proiect MFP pentru modificarea legii privind acordarea tichetelor de masă (nou)

0
152

Pe aite-ul oficial al MFP a fost publicat (în data de 14.04.2014) un Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare , din a carui nota de fundamentare am extras umratoarele schimbari preconizate:

a) Creşterea disciplinei contractuale şi siguranţei financiare a sistemului tichetelor de masă şi asigurarea unui control mai eficient al utilizării tichetelor de masă, prin :

1a. introducerea unor noi clauze obligatorii în contractul încheiat între angajator şi unitatea emitentă , referitoare la :

• modul de administrare şi utilizare a tichetelor de masă pe suport electronic;
• obligaţia angajatorilor de a comunica unităţilor emitente datele personale ale angajaţilor necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu tichete de masă;
• obligaţia emitenţilor de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;
• obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească tichetele de masă doar cu scopul de a achiziţiona produse alimentare/achita masa şi doar din unităţile de alimentaţie publică care afişează autocolantele speciale de identificare ale unităţii care a emis tichetele de masă;

2a. introducerea unei sancţiuni care ar conduce la privarea angajatorilor de beneficiile asociate tichetelor de masă în situaţia încălcării obligaţiei angajatorilor de a suporta costurile legate de emiterea tichetelor de masă prevăzute de actul normativ.

3a. introducerea interdicţiei de a utiliza tichetele de masă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel, care nu vând produse alimentare şi nu au afişată la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente.

4a. reglementarea procedurii de restituire a tichetelor de masă folosite de salariat în decursul unei luni şi la care acesta nu avea dreptul conform prevederilor legale în vigoare;

5a. Obligaţia tipăririi, de către emitent, pe imprimatul reprezentând tichetul de masă pe suport de hârtie a numelui şi prenumelui beneficiarului şi a interdicţiei de a fi utilizat pentru produse nealimentare;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

b) Implementarea tichetelor de masă pe suport electronic, prin:

1b. stabilirea obligaţiei de a suporta costurile cu privire la emiterea tichetelor de masă pe suport electronic în sarcina angajatorului ;
2b. stabilirea obligaţiei unităţilor emitente de a nu transfera către salariaţi valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport electronic până cand angajatorul nu a transferat către emitent contravaloarea nominală totală a tichetelor de masă pe suport electronic achiziţionate;
3b. stabilirea informaţiilor care se înscriu de către emitent pe factura de livrare a tichetelor, în vederea decontării de către angajator ;

4b. stabilirea obligaţiei unităţilor emitente de a deschide conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor de masă pe suport electronic;
5b stabilirea elementelor obligatorii pe care trebuie să le conţină suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă;
6b. utilizarea tichetele de masă pe suport electronic doar în unităţile de alimentaţie publică cu care unităţile emitente de tichete de masă electronice au încheiat contracte de servicii în baza Legii nr. 142/1998 şi a acestor norme şi pot fi utilizate în mod exclusiv pentru scopul alocaţiei individuale de hrană;

7b. restricţionarea funcţiilor suportului electronic astfel încât acesta să nu permită efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar, de depunere şi/sau de alimentare (altele decât cele cu valoarea nominală a tichetelor de masă) sau de transfer de fonduri către alte conturi ale salariaţilor şi/sau ale angajatorului şi/sau ale terţilor;
8b. stabilirea modalităţii de informare a beneficiarilor de tichete de masă pe suport de hârtie atât de către angajatori cât şi de către emitenţi;
9b. obligativitatea identificării de către emitenţi a unităţilor de alimentaţie publică printr-un cod de identificare unic la nivel de platformă sau schemă/aranjament de plată, după caz, pentru a permite unităţilor emitente să autorizeze on line tranzacţiile cu tichete de masă electronice efectuate de către salariaţi;

10b. asigurea faptului că emitenţii de tichete de masă electronice care utilizează terţi procesatori pentru gestionarea şi operarea sistemului de tichete de masă electronice au dreptul să furnizeze terţilor procesatori sau altor entităţi specializate toate informaţiile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale;
11b. introducerea în sarcina unităţii de alimentaţie publică, a obligaţiei de a înmâna beneficiarului de tichete de masă pe suport electronic, după fiecare utilizare a suportului, un imprimat care conţine suma debitată ;
12b. existenţa la nivelul unităţii emitente a unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzatoare a datelor privind evidenţa tranzacţiilor cu tichete de masă pe suport electronic, pe o perioadă de cel puţin 5 ani.

c) Stabilirea valabilităţii tichetelor de masă (1 an calendaristic) precum şi a modului de gestionare a acestora.

d) Pentru aplicarea unitară şi echitabilă a principiilor stabilite prin legea 142/1998, a fost stabilită o modalitate de calcul prin care se determină numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă în cazul salariaţilor a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – în regim de tură .
e) Monitorizarea tichetelor pe suport electronic prin întocmirea de către angajatori şi emitenţi a unor situatii centralizatoare care sunt prevazute în anexe.
f) Eliminarea prevederilor care limitau utilizarea tichetelor de masă la un număr de 2 tichete /zi în concordanţă cu modificările aduse prin Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

PENTRU DETALII SUPLIMENTARE – PROIECTUL SE GASESTE AICILINK.

Articolul precedentAtestare/Raport expert contabil (fara observatii) – pentru certificare bilant la 31.12.2013 (model)
Articolul următorOMFP 544/2014 – aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.