Sederea in Romania pentru munca – conditii obtinere autorizatie, categorii lucratori, termene pentru autorizatia de munca, info permis sedere, etc.

1
282

Multumita colegilor de pe grupul contabililor de pe Facebookdetalii grup aici – va supunem atentiei un material oficial prezent pe pagina Inspectoratului General pentru Imigrărilink – si care speram sa va fie de folos in activitatea fiecaruia.

Doriti sa munciti in Romania si aveti cetatenia unui stat din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European? Trebuie sa gasiti un angajator si sa sustineti probele impuse de acesta. Daca se decide sa va angajeze, acesta va obtine pentru dumneavoastra o autorizatie de munca. Puteti fi angajat in Romania la un singur angajator, persoana fizica sau juridica.

Angajatorul va obtine autorizatia de munca de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care are sediul social. Pentru aceasta, va depune o serie de documente.

Conditii pentru obtinerea autorizatiei

La eliberarea autorizatiei de munca, angajatorul va plati astfel:

– autorizatiile de munca pentru lucrator permanent, detasat, transfrontalier, stagiar, nominal, sportiv, angajatorul va achita echivalentul in lei a 200 euro;
– autorizatiile pentru lucrator permanent-studii si sezonier, angajatorul va achita echivalentul in lei a 50 euro;
– chitanta se va prezenta in original, cu semnatura si stampila unitatii de trezorerie, platita in contul cu nr. 20360150.

Daca nu aveti cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European va puteti angaja in Romania, cu autorizatie de munca, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

1. Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;
2. Indepliniti conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare;
3. Faceti dovada faptului ca sunteti apt din punct de vedere medical sa desfasurati activitatea respectiva;
4. Nu aveti antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasurati sau urmeaza sa o desfasurati pe teritoriul Romaniei;
4. Va incadrati in contingentul anual aprobat prin Hotarare a Guvernului;
5. Angajatorul are achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat;
6. Angajatorul desfasoara efectiv activitatea pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca;
7. Angajatorul sa nu fi fost sanctionat anterior pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala.

Nu trebuie indeplinite prevederile punctului nr.1 de mai sus daca va incadrati in urmatoarele categorii:

– detineti functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina si sunteti singura persoana numita in aceasta functie;
– sunteti sportiv profesionist si aveti dovezi ca ati desfasurat o activitate similara in alta tara;
– solicitanti o autorizatie de munca nominala;
– solicitati o autorizatie de munca pentru lucratori transfrontalieri;
– sunteti posesorul unui drept de sedere in scop de studii.

Aveti nevoie de autorizatie de munca pentru a putea fi angajat pe teritoriul Romaniei chiar daca va aflati in urmatoarele situatii:

– proveniti dint-un stat ai caror cetateni nu au nevoie de viza pentru a intra in Romania;
– aveti drept de sedere temporara in scop de studii si doriti sa va angajati (puteti lucra doar in baza unui contract individual de munca cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi);
– aveti drept de sedere pentru reintregirea familiei;
– sunteti detasat pe teritoriul Romaniei.

Categorii de lucratori

In functie de tipul activitatii pe care doriti sa o desfasurati in Romania, va puteti angaja ca:

Lucrator permanent – va angajati in Romania pe baza unui contract individual de munca, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania, ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate.

Lucrator stagiar – sunteti incadrat in munca, iar prezenta dumneavoastra pe teritoriul Romaniei este strict determinata in timp si are drept scop imbunatatirea pregatirii profesionale, a cunostintelor lingvistice si culturale.

Lucrator sezonier – sunteti angajat pe teritoriul Romaniei, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata, care nu poate depasi 6 luni intr-un interval de 12 luni. Locul de munca este bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor.

Lucrator transfrontalier – sunteti angajat intr-o localitate de frontiera de pe teritoriul Romaniei si va intoarceti in fiecare zi sau cel putin o data pe saptamana in statul in care aveti domiciliul si al carui cetatean sunteti si care are frontiera comuna cu Romania.

Lucrator detasat – sunteti angajat al unei persoane juridice straine, care poate sa desfasoare activitate pe teritoriul Romaniei. Exista urmatoarele situatii:

1. sunteti detasat pe teritoriul Romaniei, in numele companiei angajatoare, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea in Romania;
2. sunteti detasat la o unitate situata pe teritoriul Romaniei sau la o intreprindere care apartine unui grup de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei.

Lucrator inalt calificati – sunteti angajat in baza unui contract de munca valabil, incheiat pe o perioada de cel putin 1 an, la o persoana fizica sau juridica din Romania, pe un loc de munca inalt calificat;

Consultati conditiile si documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de munca, in functie de tipul acesteia:

1. autorizatia de munca pentru lucratorii permanenti – link
2. autorizatia de munca pentru lucratorii detasati – link
3. autorizatia de munca pentru lucratorii sezonieri – link
4. autorizatia de munca pentru lucratorii stagiari – link
5. autorizatia de munca pentru sportivi – link
6. autorizatia de munca pentru lucratorii transfrontalieri – link
7. autorizatia de munca nominala – link
8. autorizatia de muna pentru lucratorii inalt calificati – link

Termene pentru autorizatia de munca

• Inspectoratul General pentru Imigrari solutioneaza cererea pentru eliberarea autorizatiei de munca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazurile in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
• Autorizatia de munca se elibereaza pentru o perioada de cel mult un an, cu exceptia autorizatiei de munca pentru lucratori sezonieri si autorizatia de munca nominala.
• Angajatorul are obligatia sa inregistreze contractul individual de munca incheiat in baza autorizatiei de munca la inspectoratul teritorial de munca, in termenul prevazut de lege.
• Angajatorul la care s-a dispus detasarea transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul o comunicare privind detasarea salariatilor straini pentru al caror acces pe piata muncii din Romania este necesara autorizatia de munca, cu cel putin 5 zile anterioare inceperii activitatii acestora pe teritoriul Romaniei, dar nu mai tarziu de prima zi de activitate. Orice modificare a elementelor prevazute in comunicare se transmite inspectoratului teritorial de munca in termen de 5 zile de la data producerii acesteia
• Pierderea autorizatiei de munca se comunica Inspectoratului General pentru Imigrari, in termen de 3 zile de la data constatarii pierderii. In acelasi termen se comunica Inspectoratului General pentru Imigrari deteriorarea sau distrugerea permisului de sedere in scop de munca.
• La cererea titularului,Inspectoratul General pentru Imigrari va elibera un duplicat al autorizatiei de munca pierdute, deteriorate sau distruse.
• Autorizatia de munca se pastreaza de catre angajat. Pentru a face dovada legalitatii incadrarii in munca a strainului, angajatorul trebuie sa detina o copie legalizata a autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca, dupa caz.
• Angajatorul care are incadrat in munca un strain caruia nu ii este necesara autorizatia de munca are obligatia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrari copia contractului individual de munca, copia actului de detasare, precum si a inscrisurilor care atesta apartenenta la una dintre categoriile prevazute la art. 5 lit. g) si h), dupa caz.
• Angajatorul care are incadrat in munca un strain are obligatia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrari, in termen de 10 zile, modificarea sau incetarea contractului individual de munca incheiat cu strainul caruia nu ii este necesara autorizatia de munca ori, dupa caz, incetarea detasarii acestuia.
• Autorizatia isi pierde valabilitatea, atragand dupa sine anularea acesteia, in cazul in care se depasesc cele 30 zile de la data programarii pentru eliberare, conform art.2, alin.1, lit.e din OUG 56/2007.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Dupa obtinerea autorizatiei de munca, angajatorul trebuie sa va trimita acest document, iar dumneavoastra veti obtine viza de lunga sedere pentru angajare de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei. (Consultati lista acestora).

Viza de lunga sedere

Pentru obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

– copia autorizatiei de munca, eliberata de Inspectoratul General pentru Imigrari sau, dupa caz, documente prin care sa se faca dovada ca solicitantul se incadreaza in categoriile de cetateni straini care pot fi incadrati fara autorizatie de munca;
– dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
– certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu sau de resedinta;
– asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

Urmatoarelor categorii de straini pot fi incadrati in munca sau pot presta munca la persoane fizice sau juridice din Romania fara autorizatie de munca:

a) detineti un drept de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei;
b) faceti parte din categoria de cetateni straini al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri, conventii sau intelegeri bilaterale incheiate de Romania cu alte state, daca aceasta posibilitate este stabilita prin textul acordului, conventiei sau intelegerii la care Romania este parte;
c) ati dobandit o forma de protectie in Romania;
d) desfasurati activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica si personal inalt calificat, in baza ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii si patrimoniului national;
e) urmeaza sa desfasurati pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte institutii ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
f) sunteti numit sef de filiala, reprezentanta sau de sucursala pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana in acest sens;
g) sunteti membru de familie al unui cetatean roman;
h) sunteti angajat al unei companii cu sediul in unul dintre statele membre UE/SEE ori in Confederatia Elvetiana si sunteti detasat in Romania (va trebui sa prezentati permisul de sedere din acel stat).
i) sunteti solicitanti de azil, dupa un an de la data depunerii cererii de azil, daca va mai aflati in procedura de de terminare a unei forme de protectie;
j) daca sunteti tolerati, pe perioada cat vi s-a aprobat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei;

Taxa de viza este de 120 Euro si se achita in statul in care faceti solicitarea.

Puteti solicita viza de lunga sedere pentru angajare in termen de 60 de zile de la eliberarea autorizatiei, in caz contrar aceasta pierzandu-si valabilitatea. Perioada de valabilitate a autorizatiei se refera doar la obtinerea vizei de lunga sedere, obtinerea permisului de sedere nefiind conditionata de aceasta.

Ca si procedura interna, viza de lunga sedere pentru angajare primeste aprobarea Centrului National de Vize, fara a mai fi necesar si avizul Inspectoratului general pentru Imigrari. Pentru categoriile care desfasoara activitati lucrative fara autorizatie de munca, viza se acorda cu avizul Inspectoratului General pentru Imigrari.

Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii.

Permisul de sedere

Dupa intrarea in Romania trebuie sa obtineti un permis de sedere. Veti depune documentele personal (vi se va prelua si imaginea) la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza.

Pentru prima prelungire a dreptului de sedere (obtinerea primului permis de sedere) pentru angajare trebuie sa prezentati urmatoarele documente:

cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) in original si copie;
dovada detinerii legale a spatiului de locuit in original si copie;
– autorizatia de munca;
contractul individual de munca;
salariul inscris
– actul medical de atestare a starii de sanatate, din care sa rezulte ca sunteti apt pentru a fi incadrat in munca (cerificat eliberat de cabinete, de stat sau particulare, de Medicina Muncii);
– copia actului de identitate sau, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care sa ateste exercitarea unei activitati ori profesii independente, in cazul in care angajatorul este o persoana fizica;
adeverinta medicala
taxe.

Permisul de sedere se reinnoieste cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea celui anterior. O data cu acesta se prelungeste si autorizatia de munca, daca ati ramas la acelasi angajator. Pentru prelungirea ulterioara a dreptului de sedere (obtinerea unui nou permis de sedere) trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

– cerere;
– documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) in original si copie;
– dovada detinerii legale a spatiului de locuit in original si copie;
– contractual individual de munca;
-salariul inscris;
– certificatul de atestare fiscala;
– copia actului de identitate sau, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care sa ateste exercitarea unei activitati ori profesii independente, in cazul in care angajatorul este o persoana fizica;
– adeverinta medicala
actul medical de atestare a starii de sanatate
– taxe.

Alte categorii de cetateni straini, carora li se prelungeste dreptul de sedere:

1. STRAINI DETASATI:

a) cerere
b) documentul de trecere a frontierei (original si copie);
c) autorizatia de munca pentru lucratori detasati(original si copie);
d) decizia de detasare tradusa si legalizata;
e) dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);
f) dovada mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului mediu brut pe economie;
g) dovada asigurarii sociale de sanatate;
h) adeverinta medicala din care sa reiasa ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
i) taxe (taxa consulara in valoare de 120 euro, 260 lei – contravaloarea permisului de sedere, 4 lei – taxa extrajudiciara de timbru).

2. STRAINII ANGAJATI AI UNEI PERSOANE JURIDICE CU SEDIUL INTR-UN STAT MEMBRU U.E. SAU S.E.E., DETASATI IN ROMANIA:

a) cerere
b) documentul de trecere a frontierei (original si copie);
c) decizie de detasare tradusa si legalizata;
d) copie permis de sedere din statul membru UE sau SEE;
e) dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);
f) dovada mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului mediu brut pe economie;
g) dovada asigurarii sociale de sanatate;
h) adeverinta medicala din care sa reiasa ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
i) taxe(taxa consulara in valoare de 120 euro, 260 lei – contravaloarea permisului de sedere, 4 lei – taxa extrajudiciara de timbru).

3. SEFII DE REPREZENTANTA

a) cerere
b) autorizatia de functionare;
c) dovada existentei raporturilor juridice intre solicitant si reprezentanta;
d) dovada detinerii legale a spatiului pentru sediul social;
e) actul medical de atestare a starii de sanatate, din care sa rezulte ca strainul este apt pentru a fi incadrat in munca (certificat eliberat de cabinete de Medicina Muncii, de stat sau particulare);
f) dovada mijloacelor de intretinere;
g) adeverinta medicala din care sa reiasa ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
h) dovada detinerii legale a spatiului de locuit;
i) dovada asigurarii sociale de sanatate;
j) taxe (taxa consulara in valoare de 120 euro, 260 lei – contravaloarea permisului de sedere, 4 lei – taxa extrajudiciara de timbru).

4. SEFII DE SUCURSALA/FILIALA

a) cerere
b) certificatul constatator eliberat de O.N.R.C.;
c) dovada existentei raporturilor juridice intre solicitant si reprezentanta;
d) dovada detinerii legale a spatiului pentru sediul social;
e) actul medical de atestare a starii de sanatate, din care sa rezulte ca strainul este apt pentru a fi incadrat in munca (certificat eliberat de cabinete de Medicina Muncii, de stat sau particulare);
f) adeverinta medicala din care sa reiasa ca nu sufera de boli care sa puna in pericol sanatatea publica;
g) dovada mijloacelor de intretinere;
h) dovada detinerii legale a spatiului de locuit;
i) dovada asigurarii sociale de sanatate;
j) taxe (taxa consulara in valoare de 120 euro, 260 lei – contravaloarea permisului de sedere, 4 lei – taxa extrajudiciara de timbru).

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de sedere pentru angajare va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. In cazul in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Dreptul de sedere temporara pentru angajare se prelungeste succesiv, iar perioada pentru care se acorda este de cel mult 1 an.

Articolul precedentDeclaratia 101 – cine are obligatia depunerii acesteia pana la 25.02.2014 (info oficial)
Articolul următorDeclaratia 205 – actualizare PDF inteligent in 13.02.2014

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.