Modificări privind sistemul TVA la încasare – urmare a aprobării OUG 111/2013 (publicata MO 809/2013)

2
228

1. Urmare a publicarii OUG 111/2013text integral aicisistemul TVA la încasare devine opţional. Pot opta pentru acest sistem:

a)persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cf.art.153 din Codul fiscal,care au sediul activităţii economice în România, a căror cifră de afaceri în anul precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul, dar cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, şi care optează pentru aplicarea sistemului, aplică sistemul începând cu prima zi a celei de-a 2-a perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.(Probabil este vorba despre contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, nu optează pentru sistem la înregistrarea în scopuri de TVA, ci ulterior).

UPDATE 14 IANUARIE 2014 – Notificare 097 – privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului tva la încasare (model editabil Excel) – CLICK AICI

b)persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA cf.art.153 în cursul anului şi care optează pentru aplicarea sistemului cu data înregistrării în scopuri de TVA. În acest scop, vor depune o notificare din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului din momentul înregistrării în scopuri de TVA cf.art.153.

2.Nu sunt eligibile pentru acest sistem:
a)persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal;
b)persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România;
c)persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000 lei;
d)persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA cf.art.153 în cursul anului şi care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA cf.art.153.

3.Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului este obligată să aplice sistemul respective cel puţin până la sfârşitul anului calendaristic în care a optat, cu excepţia situaţie în care se depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

4.Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului şi care nu depăşeşte în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunţa la aplicarea sistemului oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări – MODEL NOTIFICARE AICI – la organul fiscal competent între data de 1 şi 25 ale lunii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Radierea din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea. Nu se poate renunţa la sistem în cursul primului an în care s-a făcut opţiunea pentru aplicarea sistemului.

5. S-a eliminat prevederea conform căreia, exigibilitatea TVA colectată intervenea la maxim 90 de zile, chiar dacă nu era încasată, deci exigibilitatea va interveni doar la data încasării.

Dispoziţii tranzitorii privind sistemul TVA la încasare

1.În vederea trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a sistemului, se aplică următoarele dispoziţii:

a)Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul:
-pot continua aplicarea sistemului, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului;
-pot solicita oricând în cursul anului 2014 să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare prin depunerea unei notificări,chiar dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat. Organele fiscale operează radierea din Registru începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare depunerii notificării.

NOTĂ: aceste prevederi nu se aplică persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului 2014 şi care optează pentru aplicarea sistemului, acestea fiind obligate să aplice sistemul până la finele anului 2014, cu excepţia cazului în care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei.

-au obligaţia să depună la organele fiscale, până la 25 ianuarie 2014 o notificare, în situaţia în care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în ultima perioadă fiscală a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplică sistemul. În cazul în care nu depun notificare în termenul legal, organul fiscal le va radia din oficiu din Registru.

b)Atât în cazul persoanelor care continuă aplicarea sistemului, cât şi a celor care ies din sistem, pentru operaţiunile al căror fapt generator a intervenit înainte de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum şi pentru facturile emise înainte de această dată, dacă a 90-a zi calendaristică de la emiterea facturii sau de la termenul-limită pentru emiterea facturii (cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei )se împlineşte după data de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei
intervine la data încasării totale sau parţiale a cval.bunurilor livrate/serviciilor prestate.

Prevederile referitoare la modificarea sistemului TVA la încasare şi dispoziţiile tranzitorii aferente intră în vigoare cu data de 1 ianuarie 2014.

INFO – alte prevederi ale OUG 111/2013:
– Prevederile art.IX din OUG 102/2013, referitoare la majorarea accizelor la combustibili se vor aplica începând cu data de 1 aprilie 2014, în loc de 1 ianuarie 2014.
– Legea 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice se abrogă.


Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii)
DGFP Vrancea

Articolul precedentOPANAF 3763/2013 – modificare OPANAF 892/2012 – modificari la D 208 si D 209
Articolul următorSinteza saptamanii 16.12.2013 – 20.12.2013 – modificari la sistemul TVA la incasare, noutati la D 394, alte informatii utile pentru 2014

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.