Acordarea unor facilităţi la plata obligaţiilor fiscale – noi reglementări aduse de OUG 50/2013

0
260

Dupa cum cunoasteti, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320/3.06.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, iar in acest sens va prezentăm modificările şi completările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Generalităţi

Având în vedere problemele întâmpinate de operatorii economici care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, contribuabilii pot solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi.

Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile competente şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.

Amânarea la plată nu se acordă:

– contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei;
– contribuabililor pentru care a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de la autorităţile competente;
– contribuabililor care au în derulare o eşalonare la plată.

Procedura de amânare la plată

În scopul amânării la plată, contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a amânării, precum şi documentul emis de autoritatea competentă, în original, prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la aceasta. Documentul se emite în termen de 5 zile de la data solicitării şi este valabil 20 de zile de la data emiterii. Acesta trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amânare la plată. La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunţă la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă. În documentul pe care-l va emite, autoritatea competentă va confirma că a luat act de notificarea contribuabilului.

Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amânare la plată, în limita sumei pe care o are de încasat de la autorităţile competente.

După primirea cererii, organul fiscal eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, care cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia şi pe care îl comunică contribuabilului, fără ca acesta să plătească taxa extrajudiciară de timbru.

Cererea contribuabilului se soluţionează de organul fiscal în termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii sau decizie de respingere.

În cazul în care contribuabilul a renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă şi dacă cererea a fost aprobată, organul fiscal emite:

– decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale;
– decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Pe perioada amânării la plată, pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată operatorii economici nu datorează dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură dacă au renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă. Dacă operatorii economici nu au renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă aceştia datorează dobânzi, penalităţi sau accesorii, pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată.

Dacă, anterior finalizării amânării la plată, autorităţile competente notifică organului fiscal că suma înscrisă în documentul emis nu mai este datorată, în întregime sau în parte, amânarea la plată îşi pierde valabilitatea, total sau parţial. În această situaţie, contribuabilul datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură pe întreaga perioadă de amânare la plată.

Pe perioada amânării la plată:

– nu începe sau se suspendă procedura de executare silită pentru obligaţiile fiscale amânate la plată;
– nu se sting obligaţiile fiscale ce fac obiectul amânării la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora.

În situaţia în care sumele individualizate în deciziile emise de organul fiscal competent se sting în totalitate, acesta comunică contribuabilului decizia de finalizare a amânării la plată. Dacă operatorul economic a renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă, organul fiscal emite şi decizia de anulare a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată.

Dacă în termen de 2 ani de la data comunicării deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligaţiilor fiscale principale, amânarea la plată nu a fost finalizată, aceasta încetează, iar organul fiscal comunică contribuabilului decizia de încetare a amânării la plată. În acest caz, contribuabilul datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii pe întreaga perioadă de amânare la plată.

UTIL – Codul de Procedură Fiscală – modificări şi completări aduse de OUG 50/2013 – CLICK AICI

Alte precizări

Pentru contribuabilii care au depus cereri de rambursare la autorităţile competente, nu începe sau se suspendă executarea silită a obligaţiilor fiscale în limita sumei solicitate la rambursare pentru care termenul de plată a cererii de rambursare a fost depăşit. În această situaţie autoritatea competentă emite un document prin care certifică întârzierea plăţii cererii de rambursare şi cuantumul sumei solicitate la rambursare.

Contribuabilii care au încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare aprobate, de la autorităţile competente, înainte de intrarea în vigoare a ordonanţei, beneficiază de scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata şi data plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

– obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt validate de către autoritatea competentă;
– dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;
– contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

Contribuabilii care au de încasat sume, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, beneficiază de amânare la plată, în limita sumei solicitate la rambursare, în vederea scutirii, a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după depunerea cererii de rambursare în cauză, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile:

– obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt stinse la data intrării în vigoare a ordonanţei;
– dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;
– contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat.

Scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură se acordă după validarea şi plata cheltuielii reprezentând obligaţia fiscală principală care a generat dobânda, penalitatea de întârziere sau accesoriul de orice natură, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata şi data plăţii.

Pentru a beneficia de aceste facilităţi, contribuabilii depun la organul fiscal competent cererea de acordare a facilităţii, precum şi documentul emis de autoritatea competentă, în original, prin care se certifică:

– valoarea cererii de rambursare şi perioada de întârziere în procesarea şi plata acesteia;

– cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea/cererile de rambursare;

– cuantumul obligaţiilor fiscale principale incluse în cererea/cererile de rambursare ce au fost validate şi plătite;

– dacă contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau a încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă.

În baza documentelor menţionate mai sus, organul fiscal stabileşte cuantumul dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură ce pot face obiectul facilităţilor şi emite o decizie de amânare în vederea scutirii sau o decizie de anulare a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură ori o decizie de respingere.

Procedura de aplicare a prevederilor legale menţionate mai sus, se va aproba prin ordin al ministrului Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentDeclaratia 394 – info completare si depunere (oficial) – material iunie 2013
Articolul următorOPANAF 608/2013 – modificare anexa 6 la OPANAF 1950/2012 (MO 323/2013)

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.