Legea 149/2013 – aprobare OG 23/2012 (modificarea şi completarea OUG 90/2008 şi a OG 65/1994)

0
168

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.05.2013 – a fost publicata Legea 149/30.04.2013 – privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative.

Iata in cele ce urmeaza textul integral al acesteia.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 4, partea introductivă a articolului 27 va avea următorul cuprins:
„Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, emite o hotărâre care să prevadă că onorariile negociate pentru auditurile statutare:”.

2. La articolul I punctul 9, alineatele (1), (4) şi (5) ale articolului 68 vor avea următorul cuprins:
„(1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentanţii desemnaţi de următoarele instituţii: Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Justiţiei, Camera de Comerţ şi Industrie a României, precum şi de Cameră şi Corp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4) Consiliul superior este format din 7 membri şi are următoarea componenţă:
(i) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, desemnat de ministrul finanţelor publice;
(ii) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei;
(iii) un reprezentant al Băncii Naţionale a României, desemnat de guvernator;
(iv) un reprezentant al Autorităţii de Supraveghere Financiară, desemnat de preşedintele acesteia;
(v) preşedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(vi) preşedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;
(vii) preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României sau un reprezentant desemnat de acesta.
(5) Cu excepţia reprezentantului Camerei şi a reprezentantului Corpului, toţi membrii Consiliului superior trebuie să fie nepracticieni.”

3. La articolul I punctul 11, alineatul (4) al articolului 73 va avea următorul cuprins:
„(4) Comisia de disciplină este compusă din 5 membri cu pregătire juridică sau economică, astfel:
(i) un reprezentant desemnat de Ministerul Justiţiei;
(ii) un reprezentant desemnat de Ministerul Finanţelor Publice;
(iii) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
(iv) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(v) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului.”
4. La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 811 va avea următorul cuprins:
„(5) Comisia de disciplină a organismului de supraveghere în interes public investighează abaterile disciplinare săvârşite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum şi de membrii Comisiei superioare de disciplină a Corpului şi aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile Comisiei de disciplină se publică pe site-ul Corpului.”

5. La articolul III punctul 3, articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar, consultanţă fiscală şi evaluare numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.”

Art. II. – Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, se modifică după cum urmează:

– La articolul 30, litera d) va avea următorul cuprins:
„d) expertiză contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de evaluator pot efectua activităţile de expertiză contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală, numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil, auditor financiar, practician în insolvenţă sau consultant fiscal, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.”

Art. III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– La articolul 3 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
„d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activităţile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală, numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil, evaluator, practician în insolvenţă sau consultant fiscal, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.”

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Art. IV. – Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– Articolul 17 va avea următorul cuprins:
„Art. 17. – Consultanţii fiscali şi societăţile de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscală, şi activităţi de:
a) expertiză contabilă şi audit financiar. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activităţile de expertiză contabilă şi audit financiar numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil sau auditor financiar, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective;
b) instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.”

Art. V. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– La articolul 26 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) calitatea de avocat, expert contabil, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator ori expert tehnic judiciar, care lucrează în interiorul profesiei. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de practician în insolvenţă pot efectua activităţile de expertiză contabilă, evaluare şi audit financiar numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil, evaluator sau auditor financiar, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREŞEDINTELE SENATULUI
VIOREL HREBENCIUC GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 30 aprilie 2013.
Nr. 149.

Articolul precedentVenituri din activităţi agricole pentru anul 2013 – info declarare şi impunere (mai 2013)
Articolul următorBilant anual la 31.12.2012 – resurse si articole utile pentru alcatuirea corecta a dosarului (valabile 2013)

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.