HG 1151/2012 – norme privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune

1
485

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 808/3.12.2012, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1.151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, iar in documentarul de mai jos, va prezentăm principalele prevederi ale noului act normativ.

Prevederi generale

Operatorii economici în cadrul cărora se se organizează activitatea de control financiar de gestiune sunt cei prevăzuţi la art. 3 pct. 5 lit. a) – e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 – privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare şi anume:

– regiile autonome, înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
– companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic;
– societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară;
– societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice menţionate mai sus deţin direct sau indirect o participaţie majoritară;
– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

Obiective

Activitatea de control financiar de gestiune are în principal următoarele obiective:

-asigurarea integrităţii patrimoniului operatorului economic, precum şi a bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora;
– respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne, incidente activităţii economico-financiare a operatorului economic;
– creşterea eficienţei în utilizarea resurselor alocate.

Atribuţiile personalului desemnat pentru efectuarea controlului

Personalul desemnat să exercite controlul financiar de gestiune are următoarele atribuţii:

– verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă;
– verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia;
– verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia;
– verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;
– verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare;
– verifică respectarea prevederilor legale şi a reflementărilor interne cu privire la întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative;
– elaborează analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor.

Organizarea controlului financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune se exercită sub următoarele forme:

– control preventiv, ce constă în verificarea fundamentării bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a anexelor acestora;
– control operativ, ce constă în verificarea unor operaţiuni exconomico-financiare, desfăşurate în cursul exerciţiului financiar curent.

Controlul financiar de gestiune aplică următoarele metode de control:

– control general, care constă în activitatea de verificare a tuturor operaţiunilor din cadrul obiectivelor stabilite conform legii pentru întreaga perioadă supusă controlului;

– control parţial, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau a mai multor operaţiuni din cadrul obiectivelor stabilite pentru perioada controlată.

Activitatea de control se desfăşoară pe baza unor programe de activitate anuale, trimestriale şi lunare, întocmite de personalul cu atribuţii de control financiar de gestiune şi aprobate de conducătorul operatorului economic.

Controlul financiar de gestiune se efectuează de către persoane cu studii superioare economice şi cu o vechime efectivă în domeniu de minimum doi ani.

Începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 (03.12.2012) pentru exercitarea controlului financiar de gestiune pot fi încadrate doar persoane care au studii superioare economice.

Important! În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012, respectiv 3.12.2012, conducătorii operatorilor economici sunt obligaţi să elaboreze proceduri şi să asigure organizarea şi execitarea controlului financiar de gestiune.

Sursa – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.