Ce se depune pentru raportarea contabila la 30.06.2012 si cum se completeaza documentele ?

5
218

Dupa cum stiti deja, ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE Nr. 879/25.06.2012text integral – pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici – publicat in Monitorul Oficial nr. 427 din 27 iunie 2012 , precizeaza si CE DOCUMENTE SE DEPUN pentru aceste raportari.

Astfel, din ANEXA „SISTEMUL de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici”, Capitolul I „A. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012”, mai exact de la punctul 2.1., observam ca entitatile ce se incadreaza in conditiile OMFP 879/2012, intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2012 care cuprind urmatoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare fara a folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatilor.

Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ cu datele prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii entitatii si, in consecinta, se considera ca raportarea contabila la 30 iunie 2012 nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.

Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute in vedere si de subunitatile inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate si care vor completa forma de proprietate corespunzatoare societatilor comerciale carora le apartin. Societatile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezinta filial ale unor societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dupa caz.

Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2012, puse in acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare. Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ cu informatiile corespunzatoare datelor de la 1 ianuarie 2012 si 30 iunie 2012.

Formularul „Contul de profit si pierdere“ cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2012. Datele care se raporteaza in formularul „Contul de profit si pierdere“ sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 66 „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)“ se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.

ALTE ARTICOLE UTILE:

– Cine trebuie sa depuna raportarea contabila (bilantul) la 30.06.2012 ? – CLICK AICI
– Termen depunere raportare contabila la 30.06.2012 – bilant semestrial la 30 iunie 2012 – CLICK AICI
– Cum depunem si unde depunem online raportarea contabila (bilantul) la 30.06.2012 – pe e-guvernare.ro – CLICK AICI
– Semnificatia butoanelor cu functiuni din PDF-ul pentru generarea bilantului (raportarii) la 30.06.2012 – CLICK AICI
– Programul (PDF) pentru generare Raportare Contabila (bilant) la 30.06.2012 a fost publicat pe site-ul ANAF – CLICK AICI
– Cine poate sa semneze raportarile contabile la 30 iunie 2012 ? – CLICK AICI
– Cine nu trebuie sa intocmeasca si sa depuna raportarea contabila (bilantul) la 30.06.2012 – entitati exceptate de la depunere – CLICK AICI
– Corelatii in formularele de raportare contabila (bilant) la 30.06.2012 – CLICK AICI
– Sanctiuni/Amenzi pentru nedepunerea la termen a raportarii contabile la 30.06.2012 – CLICK AICI

Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Contul de profit si pierdere“ cu informatiile corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2011-30 iunie 2011, respectiv 1 ianuarie 2012-30 iunie 2012.

Entitatile inscriu in formularul „Contul de profit si pierdere“, la randul 19 „Salarii si indemnizatii“, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand va fi cuprinsa si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 48 din formularul „Date informative“ (cod 30).

In formularul „Date informative“, la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indifferent de numarul acestora. La randurile privind platile restante din formularul „Date informative“ se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

5 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.