Cine depune bilant prescurtat si cine depune bilant lung – la 31.12.2011

5
434

Au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale societăţile comerciale, societăţile/ companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Termen depunere bilant in 2012 – pentru bilantul la 31.12.2011 – CLICK AICI

Pentru entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic – cele care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime, şi anume:

– total active – 3.650.000 euro,
– cifra de afaceri netă – 7.300.000 euro,
– număr mediu salariaţi – 50,

întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente, care cuprind: bilanţ, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

IMPORTANT – Model note explicative bilant 31.12.2011 – documente ce insotesc situatiile financiare ale anului 2011 – CLICK AICI

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime menţionate întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: bilanţ prescurtat, cod 10, cont de profit şi pierdere, cod 20, note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, aceste entităţi pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

Atenţie! Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale prescurtate întocmesc situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate mai sus.

Persoanele juridice care au întocmit situaţiile financiare anuale întocmesc situaţiile financiare anuale prescurtate numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate anterior.

Bilantul la 31 decembrie 2011 – modele utile pentru Rapoarte, Procese-Verbale, Adrese (recapitulare) – CLICK AICI

Entităţile nou-înfiinţate pot întocmi pentru primul exerciţiu financiar de raportare situaţii financiare anuale prescurtate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente urmând ca pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare să analizeze indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent şi să întocmească situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

Important! Cursul de schimb utilizat pentru încadrarea în criteriile de mărime prevăzute de Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează atât de persoanele abilitate, potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Situaţiile financiare anuale, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise pe o piaţă reglementată întocmesc situaţii financiare anuale cuprinzând 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri netă sau de numărul mediu de salariaţi.

Ce documente contine fisierul “.zip” atasat bilantului contabil la 31.12.2011 (indiferent de depunerea la ghiseu sau online) – click aici

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Info via – finantevalcea.ro

Articolul precedentDecizia 2012/232/UE cu privire la autorizarea Romaniei de a limita dreptul de deducere la 50% cu privire la achizitiile de masini, precum si in cazul leasingului/inchirierii
Articolul următorDepunere electronica declaratii – nou link pentru transmiterea declaraţiilor fiscale – ATENTIE

5 COMENTARII

  1. la depunere situatii financiare la 31.XII.2011 este obligatoriu sa anexam in fisierul (.zip) si balanta la 31.XII si certificatul firmei, in copie ofcourse!?
    Eu am omis la arhivare sa le pun, am trimis si imi zice ca totl este valid, iar conform explicatiei „valid” totul e OK!

  2. @danjoe – asa este. daca PDF-ul „vede” ca s-a anexat un zip la el, el da OK, chiar daca zip-ul ala nu contine tot ce trebuie.

  3. „Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale prescurtate întocmesc situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prezentate mai sus.”

    Deci daca firma e suspendata din 2010 si nici in 2010, nici in 2011 nu a depasit doua criterii de marime, nu mai depun bilant deloc?

  4. Buan ziua.
    La o societate care in cursul anului 2011 nu a avut venituri si cheltuieli este obligatoriu ca bilantul la 31.12.2011 sa fie semnat si de un contabil si de administrator? sau e suficienta doar semnatura administratorului care are calitatea si de actionar ,iar a doua semnatura sa fie cel de-al doilea actionar?, mentionez ca firma nu a avut activitate in 2011.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.