Categorii de concedii medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

8
297

Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, sunt:

a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Caracteristici

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, pentru fiecare tip de afectiune, este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnavire.

Începând cu a 90-a zi concediul se poate prelungi pâna la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit în timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, în aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se afla si în una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz, pensionarii nevazatori, care se regasesc în situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d).

Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de acccident în afara muncii- cod indemnizatie 01, 05, 06, 12, 13, 14.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform prevederilor OUG nr. 158/2005.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale stabilite în conditiile prevazute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilita conform prevederilor OUG nr. 158/2005.

Continut dosar recuperare sume de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii – click aici

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

A. de catre angajator, în functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca a asiguratului, astfel:
a)pâna la 20 de angajati, din prima zi pâna în a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;
b)între 21 – 100 de angajati, din prima zi pâna în a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;
c)peste 100 de angajati, din prima zi pâna în a 17-a zi de incapacitate temporara de munca;

B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, începând cu:
a)ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pâna la data încetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b)prima zi de incapacitate temporara de munca, în cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).

ATENTIE : Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta conform art.12 din O.U.G 158/2005 de catre angajator sau din FNUASS , pentru zilele lucratoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporara de munca socotite din prima zi de incapacitate.

Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca- cod indemnizatie 10 si 07.

DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – MULTUMIM ANTICIPAT.

În scopul prevenirii îmbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:
a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
b) concediu si indemnizatie pentru carantina;
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

Concedii medicale de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav si de risc maternal

Concediul si indemnizatia de maternitate- cod indemnizatie 08.

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada în care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, în una dintre situatiile prevazute la art. anterior, daca nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora.

Concediul si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav- cod indemnizatie 09.

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani.

În situatia în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat sau supus unor interventii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unitatile care acorda asistenta medicala în specialitatea respectiva, pentru durate stabilite de acesta, în functie de gravitatea afectiunii. Daca durata concediului medical depaseste 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Concediul si indemnizatia de risc maternal- cod indemnizatie 15.

Dreptul la concediul de risc maternal se acorda în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.

Certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durata totala de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fractionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au nascut recent sau care alapteaza.

Sursa – casvn.ro

8 COMENTARII

 1. „Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

  A. de catre angajator, în functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca a asiguratului, astfel:
  a)pâna la 20 de angajati, din prima zi pâna în a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;
  b)între 21 – 100 de angajati, din prima zi pâna în a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;
  c)peste 100 de angajati, din prima zi pâna în a 17-a zi de incapacitate temporara de munca;”

  Asta nu cumva s-a modificat? Sunt 7 zile peste tot?

 2. OUG 158/2005
  ART. 12
  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:
  A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;
  B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:
  a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
  b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C şi alin. (2).
  In concluzie se suporta 5 zile de unde scoateti voi restul nu stiu…

 3. Asiguratele care au nascut recent beneficiaza de concediu de sarcina si lauzie nu de concendiu pentru risc maternal. Concediul pentru risc maternal se acorda pentru a proteja mama si fatul inainte de nastere, de eventualele riscuri de la locul de munca. Ce risc mai este dupa ce ai nascut ?

 4. […] ART. 8 – (1) Unitatile sanitare mentionate la art. 7 alin. (1) îşi vor asigura contra cost şi la cerere carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care au incheiat o conventie în acest sens, având obligaţia de a-si organiza modul de gestionare şi evidenta a carnetelor de certificate de concediu medical, precum şi modul de pastrare a carnetelor epuizate. (2) Pentru unitatile sanitare care au mai multi medici angajati, distribuirea şi arhivarea certificatelor se fac în baza unui tabel centralizator care contine urmatoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizarii carnetului/carnetelor; seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizate; semnatura de primire, parafa medicului; data returnarii în arhiva a exemplarului 3; seria (cu numarul) certificatelor de concediu medical returnate (exemplarul 3); semnatura de returnare şi parafa medicului. (3) Inregistrarea certificatelor de concediu medical eliberate asiguratilor se va face în documentele medicale primare, pentru fiecare certificat de concediu medical în parte, după cum urmeaza: a) se noteaza seria şi numarul certificatului de concediu medical eliberat în Registrul de consultatii la rubrica “Tratamente”, pentru consultatiile acordate în ambulatoriu; b) pentru medicii de familie care vizeaza certificatul de concediu medical eliberat de către alt medic, se consemneaza în Registrul de consultatii la rubrica “Tratamente”, precum şi în fisa pacientului: seria şi numarul certificatului de concediu medical vizat şi codul de diagnostic; c) la externarea pacientului din spital, se noteaza seria şi numarul certificatului de concediu medical în epicriza şi în scrisoarea medicala. Categorii de concedii medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate – click aici […]

 5. buna ziua! am o intrebare la care nimeni nu reuseste sa imi raspunda concret…
  Sunt insarcinata in 17 saptamani si deja am 55 de zile de concediu medical cod 01 pentru afectiuni legate de sarcina, am inteles ca dupa 90 de zile de concediu medical trebuie sa merg la comisie pentru prelungirea concediului. Pana la ce numar de zile se poate prelungi concediul medical fiind o sarcina cu probleme iar eu pot sa intru in concediu prenatal abia pe la jumatatea lunii ianuarie????

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.