Noutati in privinta corectarii declaraţiilor fiscale – incepand cu 01.03.2012

1
208

Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 137/29.02.2012 a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 144text integral – prin care a fost aprobată procedura de îndreptare a erorilor materiale cuprinse în declaraţiile fiscale ca urmare a depunerii unei declaraţii rectificative.

Iata in continuare, în sinteză oficiala, procedura aplicabilă în situaţia în care contribuabilii corectează declaraţiile fiscale prin depunerea de declaraţii fiscale rectificative cu suplimentarea sau diminuarea obligaţiei fiscale declarate iniţial organul fiscal competent având obligaţia să efectueze corectarea evidenţei fiscale.

1. Corectare în sensul diminuării obligaţiei fiscale

În situaţia depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative cu diminuare de obligaţie fiscală, dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează numai pentru suma rezultată după corectare sau modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei fiscale şi până la data stingerii acesteia inclusiv.

Pentru diferenţele de obligaţii fiscale accesorii stabilite în urma recalculării obligaţiilor fiscale accesorii ca urmare a reanalizării stingerilor se întocmeşte “Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptării erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabil a unei declaraţii fiscale rectificative” care se comunică contribuabilului conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

VINO SA DAI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK – CLICK AICI

Dacă după îndreptarea erorilor materiale şi efectuarea operaţiunilor de corecţie în evidenţa fiscală, rezultă sume achitate în plus aferente obligaţiei fiscale rectificate, acestea se pot compensa din oficiu sau la cerere, cu late obligaţii fiscale neachitate astfel:

– pentru obligaţiile fiscale născute anterior datei la care a fost depusă declaraţia fiscală rectificativă, data stingerii prin compensare este data depunerii la organul fiscal a declaraţiei fiscale rectificative;
– pentru obligaţiile fiscale născute ulterior datei la care a fost depusă declaraţia fiscală rectificativă, data stingerii prin compensare este, pentru fiecare obligaţie fiscală, data scadenţei acesteia.

2. Corectare în sensul suplimentării obligaţiei fiscale

În situaţia depunerii de către contribuabili a unei declaraţii rectificative cu suplimentare de obligaţie fiscală, dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează şi se calculează începând cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.

Diferenţele de obligaţii fiscale accesorii stabilite în urma recalculării acestora ca urmare a reanalizării stingerii obligaţiilor fiscale se individualizează în “Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptării erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de către contribuabil a unei declaraţii fiscale rectificative” care se comunică contribuabilului conform art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.

Pentru obligaţiile fiscale de plată cuprinse în Decizia de impunere menţionată termenul de plată este stabilit în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:

– până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
– până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

Sursa – www.finantevalcea.ro

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.