Arendarea bunurilor agricole 2012 – informaţii de interes pentru arendaşi şi arendatori

9
264

Avand in vedere ca:
– Prin OUG 125/2011TEXT INTEGRAL – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, prevederile privind determinarea şi impunerea veniturilor din arendarea bunurilor agricole realizate incepând cu data de 01.01.2012 au fost modificate.
– Legea arendării nr. 16/1994 a fost abrogată incepând cu data de 1 octombrie 2011 prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, astfel că prevederi privind arendarea bunurilor agricole se găsesc in Codul Civil

va prezentam in continuare o serie de informatii utile, in sinteza oficiala.

Prevederi din Codul Civil

– Pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi :

a) terenurile cu destinaţie agricolă, şi anume terenuri agricole productive -arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;
b) animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole.

BAZA LEGALA – art.1836 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

– Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.
Sub sancţiunea unei amenzi civile stabilite de instanţa de judecată pentru fiecare zi de întârziere, arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local.
Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate.
Dispoziţiile în materie de carte funciară rămân aplicabile. Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea şi publicitatea contractului de arendare revin arendaşului.

BAZA LEGALA – art. 1838 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

Prevederi din Codul fiscal

Contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligaţia înregistrarii contractului încheiat între parţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de 15 zile de la încheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent. (art. 81 alin.2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare)

Incepând cu data de 01.01.2012 contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole pot opta pentru impunerea finală a acestora sau pentru determinarea venitului net in sistem real. Contribuabilii sunt obligaţi sa precizeze modalitatea de impunere aleasă in scris, in contractul-raportul juridic incheiat, la momentul incheierii acestuia. (art.62 alin.2^6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal)

În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii care realizează venituri din arendă sunt obligaţi sa îşi exercite în scris opţiunea privind modalitatea de impunere aleasă, prin încheierea unui act adiţional, înainte de data efectuării primei plăţi, care să fie înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia. (art.94 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal)

– Impunerea finală a veniturilor din arendarea bunurilor agricole

1) Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. Venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura primite.
În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale, hotarâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotarâri se transmit în cadrul aceluiaşi termen direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine. (art. 62 alin.2^1, alin.2^2, alin.2^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal)

2) Impozitul pe veniturile din arendă se calculeaza prin reţinere la sursa de catre plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. (art.62 alin.2^4 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal)

3) Impozitul astfel calculat şi reţinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost reţinut. (art.62 alin.2^5 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal)

4) Persoanele fizice care optează pentru impunerea finală a veniturilor din arendă nu au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat (art.83 alin.3 lit.b^1)

– Determinarea venitului net din arendarea bunurilor agricole in sistem real

1) Venitul net anual in sistem real se stabileşte pe baza datelor din contabilitatea in partidă simplă, potrivit prevederilor art. 48 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal

2) Persoanele fizice care optează pentru determinarea venitului net din arendă in sistem real :
– au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, pană la data de 25 mai a anului următor
– plătesc impozitul anual potrivit deciziei de impunere emisă pe baza declaraţiei de venit
– nu datorează plăţi anticipate

BAZA LEGALA – art. 82 alin.3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Notă: Veniturile din arendare realizate în anul 2011 se declară în declaraţia privind venitul realizat care va fi depusă la organul fiscal competent până la data de 25 mai a anului 2012, plata impozitului efectuându-se pe baza deciziei de impunere anuală. (art. 94 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal)

Sursa – DGFP Arges

Articolul precedentFormularistica 2012 privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice
Articolul următorComunicat de presă ANAF – referitor la depunerea fişelor fiscale de către angajatori

9 COMENTARII

 1. se poate plati doua impozite pentru un teren agricol,platesc la primarie impozit agricol 55 lei pe hectar si apoi mai platesc si 16% impozit arenda .din suma de 400 lei pe care o primesc la hectar deci platesc la stat 103 lei si raman cu 297 lei pentru aceasta suma mai bine il las parloaga.

 2. unitatile de cult trebuie sa plateasca impozit dupa veniturile obtinute din arendarea terenurilor ? am uitat sa pun semnul intrebarii

 3. dpvd Arendas,in contract arendare scrie ca plata in natura sau banesti se face la cost de producite.Tva se aplica la acest cost sau la pret medii afisate pe anaf

 4. Am un teren agricol pe care vreau sa-l dau in arenda incepand cu anul 2013 si mi se sugereaza urmatorul contract 5 ani, conditii de plata: sa primeasca la sfarsitul fiecarui an agricol o cantitate de 500Kg sau contravaloarea in lei( dar cine va fi stabilit pretul per kg?)
  Dipozitii finale Suventiile sau alte scheme de plata vor fi acordate arendasului fara acordul proprietarului.
  La modalitatea de impunere se sugereaza determinarea venitului in sistem real”
  Va intreb dacac este corect si in avantajul meu?
  Cel mai mult ma deranjeaza ca impunerea venitului sa fie :in sistem real de mine si nu retierea la sursa de catre arendas!
  Cu multumii astept raspuns( [email protected])

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.