Normele privind aplicarea scutirii de TVA pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii

0
178

In Monitorul Oficial al României; Partea I, nr. 597/24.08.2011 a fost publicat Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.389/2011 prin care au fost aprobate Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată (TVA) pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j indice 1), k), l), şi m) din Codul Fiscal.

Iata in continuare operaţiunile pentru care se aplică scutirea de TVA, procedura şi modalităţile de aplicare a scutirii de TVA.

Operaţiunile pentru care se aplică scutirea de TVA – operaţiunile care fac obiectul art. 143 alin. (1) lit. j), j indice 1), k), l), şi m) din Codul Fiscal:

1. Livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în condiţii de reciprocitate.

Cetăţenii străini din România având statut diplomatic sau consular trebuie să fie notificaţi la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de TVA.

2. Livrările de bunuri şi prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, în limitele şi în condiţiile stabilite de protocolul respectiv şi de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenţei.

Instituţiile şi/sau organismele care activează în România beneficiază de scutirea de TVA numai pentru achiziţiile de bunuri şi servicii a căror valoare totală depăşeşte plafonul de 700 lei.

3. Livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea organismelor internaţionale, recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi a membrilor acestora, în limitele şi condiţiile stabilite de convenţiile internaţionale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;

4. Livrările de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forţelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de către personalul civil care le însoţeşte, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare.

Sunt asimilate TVA şi intră sub incidenţa reciprocităţii şi taxele generale pe consum aplicate în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice şi oficii consulare române.

5. Livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în cauză ori de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiinţare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forţe sau personalului civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor.

Procedura de aplicare a scutirii

Normele reglementează procedura de aplicare a scutirilor de TVA pentru achiziţiile efectuate în România de persoanele scutite cu respectarea restricţiilor stabilite de ţara gazdă pentru scutirea de la plata TVA pe piaţa locală.

Ţara gazdă trebuie să facă cunoscut faptul că, în ceea ce priveşte achiziţiile efectuate pe teritoriul său ori în alt stat membru, poate fi acordată această scutire, prin autentificarea unui certificat de scutire pe care persoana scutită trebuie să o solicite ţării gazdă. Persoana scutită va solicita autentificarea unui astfel de certificat pentru fiecare achiziţie efectuată în alt stat membru. Fac excepţie instituţiile Comunităţilor Europene şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord.

Important! Persoanele scutite pot beneficia de scutire pentru achiziţiile destinate uzului oficial, pentru achiziţiile destinate uzului personal acest lucru nu este posibil.

Modalităţi de aplicare a scutirii de TVA

1. Pentru achiziţiile efectuate în România de persoanele scutite stabilite în România

În această situaţie scutirea de TVA se realizează fie prin facturare fără TVA de către furnizorii şi/sau prestatorii de servicii în favoarea persoanelor scutite stabilite în România pe baza unui certificat valabil care atestă că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire, fie prin restituirea TVA de către autoritatea fiscală care deserveşte persoanele scutite.

Instituţiile şi/sau organismele Comunităţilor Europene şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord pot beneficia de scutire directă fără prezentarea unui certificat de scutire, pe baza unui formular de comandă în care vor certifica faptul că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire.

Restituirea TVA achitate de persoanele scutite se aplică în situaţiile în care nu s-a aplicat sau nu se poate aplica scutirea directă. Persoanele scutite pot solicita rambursarea TVA facturate şi achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate în beneficiul lor în România.

2. Pentru achiziţiile efectuate în alte state membre de persoanele scutite stabilite în România şi pentru achiziţiile intracomunitare realizate în România de către aceste persoane scutite

În această situaţie persoanele scutite stabilite în România beneficiază de scutire dacă prezintă un certificat de scutire autentificat la autoritatea fiscală teritorială care le deserveşte, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii.

3. Pentru achiziţiile efectuate în România de către persoane scutite stabilite în alte state membre

În această situaţie scutirea de TVA se realizează astfel:

– prin facturarea fără TVA de către furnizorii şi/sau prestatorii de servicii (scutire directă)

– prin restituirea TVA plătită în România de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

Pentru aplicarea scutirii persoanele îndreptăţite trebuie să prezinte certificatul în original autentificat de ţara gazdă din care reiese că persoana în cauză poate face obiectul scutirii sau formularul de comandă în care vor certifica în mod independent că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire pe care îl transmit furnizorului/prestatorului.

Baza legala – Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2389/2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi la art. X şi XI din acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor SUA în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597/24.08.2011.

Sursa info – www.finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.