Archive for august, 2010

25 aug.
2010

Comments (2)

admin

Valoare nominala tichet masa pentru semestrul 2 al anului 2010

In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 596/23.08.2010, a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.112/13.08.2010, pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul al II-lea al anului 2010. Read the rest of this entry »

24 aug.
2010

Comments (1)

admin

Programul pentru declaratiile catre ANOFM s-a modificat din nou azi 24.08.2010

Aceasta a suferit doua modificari azi:
1. – Fata de versiunea anterioara (10.7.5), aceasta versiune permite preluarea declaratiilor din structura anterioara, cu completarea automata a campului TASCA cu valoarea 1. Read the rest of this entry »

24 aug.
2010

Comments (4)

admin

Registrul operatorilor intracomunitari – regimul fiscal

Contribuabilii persoane impozabile şi persoane juridice neimpozabile, care desfăşoară după data de 1 august 2010 operaţiuni intracomunitare, că trebuie să solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni. Read the rest of this entry »

23 aug.
2010

Comments (1)

admin

Atentie la depunerea pana la data de 25.08.2010 a urmatoarelor declaratii

Miercuri, 25.08.2010, este termen limita pentru o serie de declaratii fiscale. Iata-le detaliate in continuare: Read the rest of this entry »

23 aug.
2010

Comments (7)

admin

Model declaratie pentru Casa de Pensii – pentru cei care realizeaza venituri profesionale

Dupa modelul celei necesare pentru Casele de Sanatate – link – si dupa modelul pentru declaratia catre ANOFM – link – azi va punem la dispozitie modelul necesar pentru declararea la CNPAS. Read the rest of this entry »

20 aug.
2010

Comments (6)

admin

Model declaratie de depus la CAS – pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala

Va punem la dispozitie modelul de declaratie ce trebuie depus la CAS judetene – privind asigurarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, conform art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale. Read the rest of this entry »

20 aug.
2010

Comments (10)

admin

Aplicatia pentru declaratiile catre AFM a ajuns la versiunea 1.5

AFM – Declaraţii – adica aplicaţia de întocmire a declaraţiior privind obligaţiile de plată către Fondul pentru mediu pentru perioada ianuarie 2006 – septembrie 2010 – a ajund la versiunea 1.5. Motivele actualizarii aplicatiei au fost: Read the rest of this entry »

19 aug.
2010

Comments (2)

admin

Aplicatia Declsom2010b (pentru declaratiile la ANOFM) a ajuns la versiunea 10.7.5

Aceasta noua versiune se instaleaza implicit intr-un director nou (Declsom2010b) fara a afecta, deci, declaratiile create cu versiunile anterioare. Este un kit complet care optimizeaza versiunea anterioara si implementeaza prevederile OUG 13/2010. Read the rest of this entry »

18 aug.
2010

Comments (1)

admin

Ordin MMFPS 598/2010 – procedura declarare obligatii catre ANOFM

OMMFPS 589/2010 – pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 – a fost publicat in MO 555/2010. Read the rest of this entry »

18 aug.
2010

Comments (3)

admin

Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare (info)

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobată prin Legea nr. 343 din 13 noiembrie 2009, aduce noutati pentru operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării-dezvoltării, in ideea ca s-au introdus stimulente fiscale sub forma deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil în proporţie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi şi posibilitatea aplicării metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare. Read the rest of this entry »

17 aug.
2010

Comments (5)

admin

Modelulul declaratiei pentru somaj – a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala

Modelul declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art.III alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, a fost aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 599/09.08.2010. Read the rest of this entry »

13 aug.
2010

Comments (1)

admin

Ministerul Muncii a pus pe site proiectul de Hotarare pentru modificarea Anexei 2 din HG 791/2010

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a postat pe site-ul oficial un Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale. Read the rest of this entry »

13 aug.
2010

Comments (3)

admin

Atentie mare – azi este ultima zi pentru depunerea bilantului la 30.06.2010

Azi, vineri 13.08.2010 – este termenul limita pentru depunerea raportarilor contabile la 30.06.2010. Lecturari pe linku-rile urmatoare articole in acest sens. Read the rest of this entry »

12 aug.
2010

Comments (17)

admin

Veniturile de natura profesionala – cum se impoziteaza incepand cu august 2010 (oficial)

Potrivit prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 – text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar fiscale, orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează cu cota de impozit pe venit – 16%. Read the rest of this entry »

12 aug.
2010

Comments (1)

admin

Ce prevederi noi aduce HG 791/2010 cu privire la veniturile din investitii

Veniturile din dobânzi obţinute de persoanele fizice pentru: depozitele la vedere/conturile curente şi veniturile sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ; depozitele la termen constituite; instrumentele de economisire dobândite; contractele civile încheiate realizate, începând cu 1 iulie 2010, sunt impozabile şi se vor impune cu o cotă de 16% din suma lor, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!