Camera Consultantilor Fiscali organizeaza examen pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal in 06 noiembrie 2010

2
192

Camera Consultanţilor Fiscali din România organizează examen pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în Bucureşti, în ziua de 6 noiembrie 2010. Înscrierile se fac în perioada 6-22 octombrie 2010. Conform Hotărârii nr. 13 din 30 septembrie 2010 a Consiliului Superior al CCF, în ziua de 6 noiembrie 2010 se organizează examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

Pentru evitarea deplasărilor din teritoriu şi a aglomeraţiilor la depunerea dosarelor, înscrierea la examen se face pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro, iar transmiterea dosarelor se face prin serviciile poştale, cu confirmare de primire, până pe data de 22 octombrie (data poştei) pe adresa din Str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sector 2, Bucureşti.

Confirmarea înscrierii, numărul de înregistrare şi modul de soluţionare a cererii de înscriere, se face prin afişare pe site-ul CCF, numai după primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere şi înregistrarea acestuia.

Potrivit art. 4 din OG nr.71/2001, privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani după obţinerea licenţei, în una dintre următoarele activităţi:
– elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;
– servicii de administrare a legislaţiei fiscale;
– elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
– activitate financiar-contabilă;

NU UITATI NICI DE GRUPUL CONSTITUIT DE NOI IN ACEST SENSCLICK AICI

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente (conform art.5 alin(2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007 – text integral – publicată în Monitorul Oficial al României nr. 647/2007):

a) cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 1, la hotărârea menţionată mai sus
b) actul de identitate, în copie;
c) diploma de studii superioare în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;
h) documentul de plată a taxei de înscriere la examen, în original (500 RON conform Hotărârii Consiliului Superior al Camerei nr. 2/2010 – text integral – publicată în Monitorul Oficial al României nr.68/2010. Plata se face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Lipscani, cont IBAN RO36 BTRL 0410 1202 D586 02XX
i) curriculum vitae;
j)trei fotografii 2/3 cm.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.021/311.09.66. Info – ccfiscali.ro

Articolul precedentCalculul accizelor datorate bugetului de stat în 2011 – cursul de schimb valutar aplicabil
Articolul următorModel cerere inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.