Impozitarea veniturilor de natura profesionala – avand in vedera noutatile aduse de OUG 82/2010

3
313

Prin venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, se înţelege acele venituri realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe şi/sau venituri realizate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil.

Veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe sunt veniturile obţinute din valorificarea operelor originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum şi drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare

UTIL IN LEGATURA CU OUG 82/2010 – ORDIN MMFPS 1294/2010LINK

Categorii de persoane supuse impozitării


Au obligaţia de a plăti contribuţiile obligatorii:

– persoanele care, în mod ocazional, realizează exclusiv venituri de natură profesională;
– persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, pe lângă veniturile de natură salarială, şi venituri de natură profesională, respectiv din drepturi de autor şi drepturi conexe şi din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil;
– persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natură profesională, respectiv din drepturi de autor şi drepturi conexe şi din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil.

Excepţii


Nu datorează contribuţii individuale:

– persoanele asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi persoanele care au calitatea de pensionari;
– persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează în mod ocazional şi venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 13.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (drepturi de autor şi drepturi conexe).

Important – Prin venituri realizate în mod ocazional se înţelege acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi, în mod sporadic, fără a avea un caracter de regularitate.

PENTRU A FI LA CURENT CU STIRILE IN DOMENIU – VA PUTETI ABONA LA NEWSLETTER-UL NOSTRU – INTRODUCETI ADRESA DE MAIL IN PARTEA DREAPTA ===>>> DEASUPRA DE TEXTUL “UITE CATI SUNT DEJA ABONATI” SI APOI CLICK PE “SUBSCRIBE”.

Nu datorează contribuţia individuală pentru şomaj persoanele pentru care la data intrării în vigoare a acestui act normativ, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj este facultativă sau cele care deţin statutul de asigurat în acest sistem în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, dacă nu renunţă la contractul de asigurare.

MODEL DECLARATIE PENTRU CNPASCLICK AICI
MODEL DECLARATIE PENTRU ANOFMCLICK AICI

Declarare, calculare, reţinere şi plată

Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj revine plătitorului de venit cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Plătitorii de venit au obligaţia de a depune, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură profesională, câte o declaraţie privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială.

Declaraţiile se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în a căror rază teritorială îşi are sediul plătitorul de venit.

Baza de calcul

Baza lunară de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj este constituită astfel:
– în cazul veniturilor din drepturi de autor şi drepturi conexe: venitul brut diminuat cu cota de cheltuială de 20% din venitul brut sau 25% din venitul brut în cazul veniturilor din crearea unor lucrări de artă monumentală;
– în cazul veniturilor din activitatea desfăşurată în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil: venitul brut realizat.

Baza lunară de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj nu poate depăşi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cotele contribuţiilor individuale datorate pentru veniturile menţionate mai sus sunt cele stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru contribuţia individuală de asigurări sociale cota fiind 10,5%, iar pentru contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj cota fiind de 0,5%.

Important!

Persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială datorează contribuţia individuală de asigurări sociale şi dacă se regăsesc în situaţiile menţionate la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
– desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă ori sunt funcţionari publici;
– îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective, sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului sau sunt membrii cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti.

Persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială datorează contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj şi în situaţia în care se regăsesc la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
– desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporar;
– sunt funcţionari publici sau desfăşoară activităţi pe baza actului de numire;
– îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;
– sunt soldaţi şi gradaţi voluntari;
– au raporturi de muncă în calitate de membri cooperatori;
– realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi nu se regăsesc în una dintre aceste situaţii.

Dispoziţii speciale

Prevederile privind plata contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj se aplică pentru veniturile de natură profesională, altele decât cele de natură salarială plătite după data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj plătite anterior datei intrării în vigoare ordonanţei de urgenţă, în baza prevederilor OUG nr. 58/2010 – link text integral – şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010, aprobate prin HGR nr. 791/2010- link text integral, sunt considerate obligaţii achitate şi nu mai fac obiectul OUG nr. 82/2010.

Baza legală:
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638/10.09.2010 – text integral

De reţinutLa data intrării în vigoare a OUG nr. 82/2010 se abrogă anexa 2 la HG nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.

sursa – www.finantevalcea.ro

3 COMENTARII

  1. […] Impozitarea veniturilor de natura profesionala – avand in vedera noutatile aduse de OUG 82/201… Mon Sep 13, 2010 13:07 pm Prin venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, se înţelege acele venituri realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe şi/sau venituri realizate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil. Veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe sunt veniturile obţinute din valorificarea operelor originale de creaţie intelectuală […] […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.