Platitori de TVA aflati în inactivitate temporara sau declarati inactivi – atentie obligatii

4
239

Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui ANAF, conform art. 153 din Codul Fiscal (CF), ca şi pentru persoanele aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, organele fiscale anulează, potrivit art. 153 alin. (9) şi a prevederilor OPANAF 1.786/2010, înregistrarea în scopuri de TVA a acestora. Anularea înregistrării în scopuri de TVA determină şi ajustarea TVA deduse pentru bunurile de capital şi activele corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital. Ajustarea TVA constituie obligaţie a persoanelor impozabile, potrivit prevederilor art. 148 şi 149 din CF. Prezentăm mai jos informaţii utile privind procedura de ajustare în cele două situaţii.

1. Ajustarea TVA aferentă bunurilor de capital

Conform pct. 54 alin (4) din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal (CF), în perioada de inactivitate, bunurile de capital ale acestor societăţi sunt considerate ca fiind alocate unei activităţi fără drept de deducere a TVA fiind obligatorie ajustarea taxei conform prevederilor art. 149 alin (4) lit. a) pct. 1 din CF.

Bunurile de capital, în sensul ajustării TVA, reprezintă toate activele corporale fixe, definite la art. 125 indice 1 alin. (1) pct. 3, a căror durată normală de funcţionare este egală sau mai mare de 5 ani, precum şi operaţiunile de construcţie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparaţiile sau lucrările de întreţinere a acestor active, chiar în condiţiile în care astfel de operaţiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispoziţia unei alte persoane.

Conform art. 149 alin (1) lit. d) din CF, taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital reprezintă taxa achitată sau datorată, aferentă oricărei operaţiuni legate de achiziţia, fabricarea, construcţia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitată sau datorată, aferentă reparării ori întreţinerii acestor bunuri sau cea aferentă achiziţiei pieselor de schimb destinate reparării ori întreţinerii bunurilor de capital.

Ajustarea va fi reflectată în ultimul decont de taxă pe valoarea adăugată depus înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile.

Când încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă a plătitorilor de TVA (încetează suspendarea activităţii sau inactivitatea) iar persoanele impozabile vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, acestea pot ajusta taxa aferentă bunurilor de capital proporţional cu perioada rămasă din perioada de ajustare, conform art. 149 alin. (4) lit. c) din CF.

Ajustarea va fi reflectată în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.

2. Ajustarea TVA aferentă activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital

Activele corporale fixe reprezintă orice activ deţinut pentru a fi utilizat în producţia sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative, dacă acest activ are durata normală de utilizare mai mare de un an şi valoare mai mare decât limita prevăzută prin hotărâre a Guvernului.

Conform pct. 53 alin. (7) din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, pentru persoanele impozabile care figurează în lista contribuabililor inactivi, precum şi pentru persoanele aflate în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de către organele fiscale competente, conform art. 153 alin. (9) din CF, se consideră că activele corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din CF, care nu sunt amortizate integral, sunt alocate pe perioada de inactivitate unei activităţi fără drept de deducere, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 148, lit. c) din CF pentru valoarea rămasă neamortizată.

Ajustarea va fi reflectată în ultimul decont de taxă depus înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile.

Dacă persoanele impozabile solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, atunci când încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, acestea pot ajusta conform pct. 53 alin. (2) lit. b) din HGR nr. 44/2004 taxa aferentă activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital potrivit art. 149 din CF pentru valoarea rămasă neamortizată. Ajustarea va fi reflectată în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.

sursa – finantevalcea.ro

4 COMENTARII

  1. Din text inteleg ca daca suspend o firma acum platitoare TVA, pe perioada suspendarii se anuleaza inregistrarea TVA iar facturile care se platesc in aceasta perioada de suspendare (ex. leasing) se inregistreaza in contabilitate fara TVA.

    Am inteles corect?

  2. @alin – cinteste corect. e vorba de contribuabilii aflati în inactivitate temporara sau declarati inactivi – ceea ce difera de suspendare.

  3. Multumesc @admin. Dar inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului nu este tot una cu suspendarea activitatii ?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.