Expeditorii de produse accizabile trebuie sa fie autorizati de Autoritatea Nationala a Vamilor

0
229

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) informează că începând cu data de 1 aprilie 2010 vor intra în vigoare prevederile capitolului I1 al Titlului VII – “Regimul accizelor armonizate” din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei nr. 92/12/CEE.

Noile reglementări definesc statutul persoanei autorizate să expedieze, dar nu să dețină, produsele accizabile în regim suspensiv de accize de la locul de import către aceste destinații, denumită expeditor înregistrat. Acesta va putea funcţiona numai în baza autorizaţiei emise de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

Persoanele care intenţionează să obţină autorizaţie de expeditor înregistrat trebuie să depună la autoritatea vamală centrală următoarele documente:
– o cerere însoţită de certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, precum şi copia certificatului de înmatriculare sau certificatului de înregistrare;
– cazierele judiciare ale administratorilor şi directorilor executivi;
– contractele încheiate direct cu antrepozitarul autorizat beneficiar al produselor deplasate în regim suspensiv de accize;
– scrisoarea de bonitate bancară;
– certificatul de atestare fiscală;
– cazierul fiscal.

Comisia aprobă eliberarea autorizaţiei de expeditor înregistrat dacă solicitantul nu are înscrise date în cazierul fiscal iar administratorul solicitantului nu are înscrise date în cazierul judiciar.

Autorizaţia de expeditor înregistrat se eliberează de Comisie în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete şi este valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care expeditorul înregistrat face dovada constituirii garanţiei în cuantumul şi în forma aprobate de Comisie.

Autorizarea operatorilor economici în calitate de expeditor înregistrat este o condiţie obligatorie pentru derularea operaţiunilor de import de produse accizabile cu plasare în regim suspensiv de accize şi, implicit, pentru utilizarea aplicaţiei EMCS-RO de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.

Sursa – link

Articolul precedentNote explicative bilant ONG-uri la 31.12.2009 – model anexa 2
Articolul următorImpozitarea castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.