Rambursarea TVA pentru contribuabilii mari si mijlocii conform OMFP 263/2010

1
228

Prin OMFP nr. 263/2010, publicat în MO nr. 131/2010, a fost aprobată procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.

Astfel, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei vor fi considerate, în mod automat, cu risc fiscal mic şi Decizia de rambursare a TVA va fi emisă imediat.
Standardul Individual Negativ (SIN) va fi stabilit trimestrial, având în vedere raportările contabile, deconturile de TVA şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale în perioada de referinţă. Standardul Individual Negativ (SIN) reprezintă suma maximă a TVA, stabilită în condiţii de activitate normală şi continuă a persoanei impozabile ţinând cont şi de comportamentul său fiscal, ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecţie fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administraţia fiscală.

SIN-ul se actualizează şi lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru persoanele impozabile care se află în una din următoarele situaţii:
– li se înscriu fapte de natura infracţiunilor în cazierul fiscal;
– sunt persoane nou-înfiinţate şi au beneficiat 3 perioade de raportare consecutiv de rambursări cu inspecţie fiscală anticipată şi la care au fost stabilite diferenţe de taxă mai mici de 5%;
– pe baza informaţiilor deţinute, activitatea de inspecţie fiscală le stabileşte risc fiscal mare.

Rambursarea TVA pentru contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi pentru persoanele impozabile care desfăşoară activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de TVA se acordă cu inspecţie fiscală ulterioară, cu excepţia cazurilor care prezintă risc fiscal mare, când rambursarea se acordă în urma inspecţiei fiscale anticipate.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se încadrează în categoria de risc fiscal mare dacă persoanele impozabile îndeplinesc oricare din următoarele condiţii:
– contribuabilii respectivi au fapte, de natura infracţiunilor, înscrise în cazierul fiscal;
– pentru contribuabilii respectivi a fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară;
– nu au depus, în ultimele 12 luni, toate declaraţiile fiscale, precum şi declaraţiile informative 390 (VIES) „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” şi 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”;
– au ca obiect principal de activitate sau îşi desfăşoară efectiv activitatea în următoarele domenii: cod 4621 „Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat”, cod 4631 „Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor”, cod 4671 „Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate”, cod 4673 „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare”, cod 4677 „Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”.

Info via – http://www.finantevalcea.ro/

Articolul precedentOP-FV 2010- modificare aplicatie azi 05.03.2010
Articolul următorNotele explicative 11 si 12 – model pentru situatiile financiare anuale la 31.12.2009

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.