Regimul utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale – info util

1
408

Cine are obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale

– Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
– Operatorii economici utilizatori ai caselor de marcat fiscale, au obligaţia să emită bonuri fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală.
– Obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naştere de la data începerii activităţilor comerciale desfăşurate în fiecare locaţie.
– Agenţii economici care nu au obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în condiţiile legii.

Excepţii de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale

Următoarele activităţi sunt exceptate de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale:
– comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de către producătorii agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
– serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători;
– vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
– transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
– activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
– activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii, precum şi cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;
– activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
– vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
– comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
– serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
– vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
– furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
– efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
– serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului.

Fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale solicită direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a cărei rază se va instala aparatul, pe bază de cerere, atribuirea numărului de ordine din registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale.
Direcţiile generale ale finanţelor publice au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data primirii cererii, să comunice utilizatorului numărul de ordine atribuit pentru fiecare aparat.
Utilizatorii care desfăşoară activităţi cu caracter ambulant solicită atribuirea numărului de ordine direcţiei generale a finanţelor publice în a cărei rază îşi au sediul social/domiciliul.
Cererea de atribuire a numărului de ordine va fi însoţită de următoarele documente:
– copia facturii şi a documentului de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
– copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;
– copia procesului-verbal de aducere a aparatelor de marcat electronice fiscale la parametrii specifici tipului şi modelului de aparat avizat, după caz;
– declaraţie pe propria răspundere privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, declaraţie privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi;
– declaraţia pe propria răspundere privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi, în cazul activităţii de taximetrie.
Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face în prezenţa organului fiscal în a cărui rază teritorială se instalează aparatul, care va verifica integritatea sigiliului fiscal şi datele înscrise în bonul fiscal.
Instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor cu caracter ambulant şi de taximetrie se face în prezenţa organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul fiscal utilizatorul.
După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se întocmeşte “Declaraţia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale”, în patru exemplare, semnată de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal, de tehnicianul de service care a efectuat instalarea şi de reprezentantul organului fiscal.
Originalul declaraţiei se depune de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal la organul fiscal în a cărui rază este instalat aparatul, a doua zi după instalare, în vederea luării în evidenţă a acestuia, o copie rămâne la utilizator şi două copii la unitatea de service.

Înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale

În momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale utilizatorul este obligat să anunţe distribuitorul autorizat, unitatea de service acreditată, precum şi organul fiscal teritorial la care s-a depus declaraţia de instalare a aparatului.
Distribuitorul autorizat şi unitatea de service acreditată au obligaţia să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la anunţare, înlocuirea memoriei fiscale defecte sau umplute şi repunerea în funcţiune a aparatului de marcat electronic fiscal.
Înlocuirea, sigilarea şi arhivarea memoriei fiscale se efectuează la locul de instalare a aparatului de către tehnicianul de service, în prezenţa reprezentantului organului fiscal teritorial .
Pentru a nu fi afectată perioada obligatorie de repunere în funcţiune a aparatului, utilizatorul va solicita, în scris şi prin prezentare la sediul organului fiscal teritorial, participarea reprezentantului acestuia la înlocuirea memoriei fiscale.
Operaţiunea de înlocuire a memoriei fiscale trebuie să fie înregistrată în cartea de intervenţii a aparatului de către tehnicianul de service şi confirmată de reprezentantul organului fiscal teritorial.
La înlocuirea memoriei fiscale se va efectua citirea acesteia, iar rola pe care sunt înregistrate datele din memoria fiscală va fi preluată de reprezentantul organului fiscal prevăzut.
Reprezentantul organului fiscal teritorial preia memoria fiscală înlocuită şi rola pe care sunt înregistrate datele din aceasta, pe baza unui proces-verbal în care se consemnează datele necesare identificării utilizatorului şi a aparatului de marcat electronic fiscal, precum şi motivul predării memoriei, respectiv umplere, defectare sau altele, după caz.
Procesul-verbal se întocmeşte în 4 exemplare şi se semnează de către reprezentantul organului fiscal, de utilizator şi de tehnicianul de service.
Originalul procesului-verbal se preia de către reprezentantul organului fiscal teritorial, o copie revine utilizatorului şi două copii vor fi preluate de către tehnicianul de service, dintre care una se transmite distribuitorului autorizat prin grija unităţii de service acreditate.

Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată până la umplere, în următoarele cazuri:
– la schimbarea atributului fiscal al codului unic de înregistrare/codului fiscal al utilizatorului;
– la schimbarea formei de constituire a societăţii comerciale fără modificarea denumirii acesteia;
– la mutarea unui punct de lucru aparţinând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeaşi adresă;
– la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
– în cazul inactivităţii temporare a utilizatorilor, anunţată organelor fiscale, potrivit legii.

Baza legală:
– OUG nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată;
– HG nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Detalii oferite de – finantevalcea.ro

Articolul precedentObligatii depunere declaratii cu termen 10.07.2009
Articolul următorNoutati legislatie – 08.07.2009

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua,

  Se poate renunta la casa de marcat fiscala utilizind bonul fiscal în formă electronică ?

  http://www.anrcti.ro/DesktopDefault.aspx?tabid=3115 procedura de omologare pe pagina ministerului

  http://www.anrcti.ro/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/LEGE_260_2007.pdf

  ANEXA Nr. 4
  NORME DE PERFORMANŢĂ ŞI SECURITATE
  cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit,
  transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscale în formă electronică

  http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/semnatura-electronica/emitere-facturi-in-forma-electronica-legislatie-secundara.html

  Multumesc,

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.