AcasăGeneralProcedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu in anul 2009

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu in anul 2009

Dupa cum am precizat si intr-un articol anterior, prin OPANAF nr. 1.221/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415/17.06.2009, a fost aprobată Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, fiind abrogate prevederile OMFP nr. 864/2005.

DISPOZITII GENERALE – Societăţile comerciale care, la data de 1 mai 2009, beneficiau de regimul de declarare derogatoriu şi care şi-au înregistrat inactivitatea temporară la Registrul Comerţului până la această dată, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin regimul de declarare derogatoriu pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, în situaţia în care condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 a ordinului sunt îndeplinite.
Societăţile comerciale au obligaţia să depună la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului, o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.


PROCEDURA APROBARE (PERIOADA, CONDITII)
– În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de ANAF. Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
– să nu desfăşoare nici un fel de activitate;
– să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
– să nu dispună de personal angajat si să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
– să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
– să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contribuţiilor;
– să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;
– să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi;
– în cazul contribuabililor, persoane juridice, înfiinţaţi în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din legea menţionată.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. În cerere, contribuabilul declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile enumerate mai sus şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.
În cazul societăţilor comerciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul Registrului Comerţului privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.
Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii. Pentru cererile aprobate, decizia va cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat.
Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condiţiilor menţionate mai sus. În situaţia în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condiţiilor, contribuabilul va reintra în regimul normal de declarare. În această situaţie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu. Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se menţin.

SFERA DE APLICARE SI TERMENE DE DEPUNERE – Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii:
– formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, aprobat prin OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, aprobat prin OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale,, cod 14.13.01.40 aprobat prin OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– formularul 103 „Declaraţie privind accizele”, cod 14.13.01.03/a, aprobat prin OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv, aprobat prin OPANAF nr. 101/2008, cu modificările si completările ulterioare;
– formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, aprobat prin OPANAF nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
– formularul 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05, aprobat prin OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
– formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02, aprobat prin OPANAF nr. 1.166/2009.
Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele menţionate mai sus şi care sunt înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului.
Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute mai sus, cu următoarea excepţie:
– pentru fracţiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii la termenele prevăzute de lege:
a). – 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
b). – 120 „Decont privind accizele”;
c). – 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”.

ADMINISTRARE – Informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu şi cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului.
Contribuabilii care au obligaţia depunerii pentru o fracţiune de an a declaraţiilor 101, 120 şi 130 după caz, sunt supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor de impunere din oficiu. Pentru celelalte obligaţii fiscale sau declaraţii informative, altele decât cele menţionate mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligaţia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere şi procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.

CONSULTATII ULTIMELE INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE SUSPENDARE A UNEI FIRME
CLICK AICI

SURSA INFORMATII – http://www.finantevalcea.ro/

4 COMENTARII

  1. La capitolul “Sfera de aplicare…” e mentionata si declaratia 102, dar pentru aprobarea regimului derogatoriu una dintre conditii e ca firma sa nu aiba personal angajat. Asta inseamna ca in lipsa regimului derogatoriu, chiar daca nu dispui de personal angajat depui 102? (Ma refer la perioada de dupa scoaterea angajatilor din vectorul fiscal.)

    Daca firma e suspendata cu data de 27.05.2010, iar cererea de aprobare a regimului derogatoriu se depune in august, asta inseamna ca regimul derogatoriu poate sa inceapa cel mai devreme din luna septembrie. In acest caz, declaratiile 100 si 300 aferente perioadei iulie-septembrie se mai depun?

    Va multumesc.

  2. asi dori sa trec firma in regim de derogare mentionez ca am datori la buget si de rambursat tva jumatate din suma ,se poate face ceva sa nu se mai mareasca datoria cu penalizari si dobanzi si daca se poate inchide sau amana 3 ani fara a mai creste suma datorata.

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!