Procedura privind regimul de declarare derogatoriu – informatii oficiale

0
182

Acordarea regimului de declarare derogatoriu – În cazul suspendării temporare a activităţii obţinută de la Oficiul Registrului Comerţului, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi, precum şi în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, depunerea declaraţiilor poate fi făcută conform unui regim de declarare derogatoriu.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită de plătitorii de impozite şi taxe la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora, prin depunerea unei cereri. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
– să nu figureze, la data aprobării cererii, cu obligaţii fiscale restante către bugetul general consolidat;
– să nu desfăşoare nici un fel de activitate;
– să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare şi/sau venituri excepţionale;
– să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
– să nu fie în curs de soluţionare o cerere de rambursare sau de restituire a impozitelor, taxelor si contribuţiilor;
– sa nu fie în curs de derulare un control fiscal.

Cererea pentru aprobarea regimului de declarare derogatoriu va fi soluţionată în termen de 30 zile de la data depunerii iar organul fiscal va comunica în scris plătitorului atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât si condiţiile în care acesta a fost aprobat. Aprobarea cererii va fi condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din evidenţa fiscală a plătitorului.
Cererea poate fi respinsă în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru aprobarea regimului de declarare derogatoriu sau când organul fiscal considerat, motivat, ca acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariţia unor cazuri de evaziune fiscală.

Încetarea regimului de declarare derogatoriu – Regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea la data aprobată pentru încetarea acestuia sau începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare din condiţiile obligatorii pentru aprobarea regimului de declarare derogatoriu. În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, plătitorul este obligat să reintre, din oficiu, în regimul normal de declarare.

Depunerea declaraţiilor – Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii:
– formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, aprobat prin OPANAF nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale,, cod 14.13.01.40 aprobat prin OPANAF nr.101/2008, cu modificările si completările ulterioare;
– formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02, aprobat prin OPANAF 1746/2008.
– formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, aprobat prin OPANAF nr. 101/2008, cu modificările si completările ulterioare;
– formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, aprobat prin OPANAF nr.101/2008, cu modificările si completările ulterioare.
– formularul 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05, aprobat prin OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor de mai sus, cu o singură excepţie şi anume pentru fracţiunile de ani fiscali cuprinse în perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, când contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor. În timpul aplicării regimului de declarare derogatoriu toate celelalte proceduri de administrare fiscală referitoare la plata obligaţiilor bugetare şi inspecţia fiscală sunt aplicabile contribuabililor. După aprobarea cererii, informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu se înscrie în vectorul fiscal al contribuabilului.
Informaţia privind încetarea regimului de declarare derogatoriu, ca urmare a neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile prevăzute de prezentul ordin, se înscrie în vectorul fiscal al contribuabilului.
Contribuabilii aflaţi în regim de declarare derogatoriu nu vor fi incluşi în evidenţa specială a contribuabililor prevăzuţi la art. 75 alin. (5) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Contribuabilii incluşi în evidenţa specială pot solicita regim de declarare derogatoriu, caz în care li se aplică procedurile prevăzute de OMFP nr. 864/2005.

NOUTATI LA ZI PENTRU 2009, LEGATE DE REGIMUL DEROGATORIU CLICK AICI

Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 864/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/2005, prin care a fost aprobată Procedura privind regimul de declarare derogatoriu – sursa

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.