Consultant fiscal, expert contabil, auditor financiar

1
328

In Monitorul Oficial nr. 732/28.08.2006 a fost publicata HG nr. 1.052/ 9.08.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Consultantilor Fiscali, data in baza art. 14(2) din OG nr. 71/2001(M. Of. nr. 538/1.09.2001), aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/16.04.2002 si suspendata a fi aplicata pana la 31 decembrie 2006 prin OG nr. 94/2004, Sectiunea 24 (M. Of. nr. 803/31.08.2004).

Cum s-a nascut aceasta noua profesie libera si independenta de consultant fiscal vom incerca sa aratam in continuare, fiindca istoria mutilarii profesiei de expert contabil legiferata prin OG nr. 65/1994 � aprobata prin Legea nr. 42/1995, modificata prin OG nr. 89/1998 (aprobata prin Legea nr. 186/1999), modificata prin OUG nr. 75/1999, OG nr. 71/2001 � s-a facut gradat, prima data prin OUG nr. 75/1999, aprobata prin Legea nr. 133/2002 si a doua oara prin OG nr. 71/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002.

Activitati care au la baza controlul
Dupa 1990, paralel cu sistemul organizat de control al statului, au mai aparut, legiferate distinct in economia romaneasca, si alte forme de exercitare a unor activitati care au la baza controlul, cum ar fi:
– expertiza contabila – OG nr. 65/1994, aprobata prin Legea nr. 42/1995, modificata prin OG nr. 89/ 1998 (aprobata prin Legea nr. 186/1999), OUG nr. 75/1999, OG nr. 71/ 2001 etc.;
– auditul financiar- OUG nr. 75/1999, aprobata prin Legea nr. 133/5.04.2002 si modificata prin OG nr. 67/31.08.2002;
– auditul public – OG nr. 119/ 1999, aprobata prin Legea nr. 301/2002, modificata prin Legea nr. 672/2002 si Legea nr. 84/2003;
– consultantul fiscal – OUG nr. 71/2001, aprobata prin Legea nr. 198/2002.
Aceste activitati se exercita insa de persoane fizice (sau juridice) specializate si atestate, care sunt organizate ca asociatii profesionale cu caracter nepatrimonial: Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati, Camera Auditorilor Financiari, Camera Auditorilor Publici si Camera Consultantilor Fiscali.
Auditul public este exercitat si de stat prin Ministerul Finantelor Publice in cadrul caruia functioneaza Directia generala a auditului public intern, care are in subordine directiile de audit public teritoriale.
In plus, prin Legea nr. 672/2002 s-au infiintat Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI) – organ consultativ central infiintat pe langa UCAAPI si Uniunea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), ca unitate centrala responsabila de armonizarea si implementarea principiilor si standardelor de control si audit, care functioneaza in cadrul MFP, in subordinea directa a ministrului finantelor.

Auditul public intern face acum parte din controlul intern.
Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 ramane in vigoare pentru activitatile de control intern, control financiar preventiv si control financiar preventiv delegat, iar Legea nr. 672/2002 reglemen-teaza de la 1 septembrie 2002 auditul public intern, ca lege distincta, asa cum este OUG nr. 75/1999 pentru auditul financiar, care a fost modificata prin OG nr. 67/2002 si care a determinat aparitia Legii nr. 672/2002.
La baza tuturor acestor forme de activitate sta insa tot controlul financiar. Nici una din aceste activitati nu poate fi exercitata fara a se efectua un control financiar tematic pentru un anumit obiectiv sau un control de gestiune.
Deci, nici expertul contabil si nici auditorul – financiar sau public – nu se pot substitui controlului financiar-contabil, care s-a organizat primul si fara de care celelalte activitati nu pot exista.
Cu toate acestea, activitatea de audit financiar, reglementata prin OUG nr. 75/1999, aprobata prin Legea nr. 133/2002, se considera a fi un supercontrol independent care nu implica nici control financiar-contabil, nici expertiza contabila, ceea ce nu este corect si loial fata de celelalte doua activitati care s-au nascut inaintea acestuia – controlul si expertiza.

Diminuarea rolului expertizei contabile
Inca de la infiintarea sa prin OG nr. 75/1999, auditul financiar a mutilat activitatea de expertiza contabila definita de art. 6 din OG nr. 65/1994, prin eliminarea lit. c) „efectuarea de analize economico-financiare, audit financiar- contabil si evaluari patrimoniale”; prin Legea nr. 133/25.04.2002 de aprobare a ordonantei s-a mentinut aceasta abrogare.
Insa, Camera Auditorilor Financiari nu s-a multumit cu atat si a emis o noua Ordonanta de Guvern cu nr. 67/31. 08.2002 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, prin care se elimina aproape in totalitate art. 6 – cu exceptia lit. a) – al OG nr. 65/1994 privind activitatea expertilor contabili careia ii mai ramane ca obiect exercitarea activitatii de contabil autorizat cu studii superioare sau medii, dupa caz, nu si de expertiza.
Asupra art. 6, lit. e) din OG nr. 65/ 1994 a mai intervenit si OG nr. 71/ 2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala.

Vom enunta art. 6 din OG nr. 65/ 1994 comparativ cu art. 3 al OG nr. 67/2002 de modificare a OUG nr. 75/ 1999 si art. 17 al OG nr. 71/2001:

1. Art. 6 din OG nr. 65/1999 initial:
„Art. 6. – Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:
a) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si certifica bilantul contabil;
b) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii;
c) efectueaza analize economico-financiare, audit financiar-contabil si evaluari patrimoniale;
d) efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege;
e) executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativa si informatica;
f) indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale.”
Din acest text a fost abrogat oficial, prin OUG nr. 75/1999, lit. c), iar prin OG nr. 71/2001 si lit. e).

2. Art. 17 din OG nr. 71/2001 aprobata prin Legea nr. 198/2002:
„Art. 17. – Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie, si activitati de:
a) expertiza contabila;
b) audit financiar;
c) instruire si perfectionare in domeniul fiscal.”

3. Art. 3 din OUG nr. 75/1999 modificat prin OG nr. 67/2002 (M. Of. nr. 649/31.08.2002):
„Art. 3. – (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobandit aceasta calitate si sunt membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in exercitarea independenta a profesiei pot desfasura:
a) activitatea de audit;
b) activitatea de audit intern;
c) activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala;
d) activitati de asigurare a managementului financiar-contabil;
e) activitati de pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
f) activitati de expertiza contabila;
g) activitati de evaluare;
h) activitati de reorganizare judiciara si lichidare.”
Dupa cum se vede, prin OG nr. 71/ 2001 nu s-a abrogat din OG nr. 65/ 1994 numai lit. e) referitoare la lucrari cu caracter fiscal, asa cum se spune in finalul ordonantei, ci si lit. d) si c), fara obligatia ca pentru profesia de consultant fiscal sa se ceara expres si atestarea prealabila de expert contabil sau auditor financiar, fiindca consultantul fiscal face si expertiza contabila (lit. d) din OG nr. 65/1994), si audit financiar (lit. c) din OG nr. 65/1994), iar prin OG nr. 67/ 2002 de modificare a OUG nr. 75/1999 s-au abrogat toate literele, cu exceptia lit. a), din OG nr. 65/1994, fiindca auditorul financiar face acum activitatile art. 6, lit. b)-f) din OG nr. 65/1994.

Autor: expert contabil Virginia GRECEANU

Articolul precedentLegea societatilor comerciale va fi modificata din nou
Articolul următorRegimul salariului din contractul individual de munca in raport cu salariul minim negociat pe unitate

1 COMENTARIU

  1. Aici este raspunsul la intrebarea adresata, de unii reporteri sau reprezentanti ai unor entitati diferite, presedintelui CECCAR si anume „de ce exista pe unele liste de la diverse tribunale nume care nu se regasesc in Tabloul Corpului?”. Daca si alte categorii de persoane pot face, conform legii, expertize contabile in afara membrilor CECCAR e ceva firesc.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.