04 Sep
2017

Comentarii (1)

admin

Acțiuni comune de control ITM și ANAF ANTIFRAUDĂ – comunicat oficial ITM

Urmare a Planului de acțiune privind organizarea controalelor antifraudă în scopul prevenirii și combaterii formelor de fraudă fiscală asociate utilizării muncii subdeclarate sau nedeclarate încheiat între Inspecția Muncii și Agenția Națională de Administrare Fiscală, inspectorii ITM în colaborare cu reprezentanți ai Direcțiilor Regionale Antifraudă Fiscală, participă la acțiuni de control comune, în vederea identificării activităţilor economice care se desfăşoară fără respectarea prevederilor legale în materie financiar-fiscală şi de legislaţia muncii, precum şi sancţionării persoanelor responsabile. Citeste mai departe »

02 Sep
2017

Comentarii (0)

admin

Avertisment ITM – cu privire la depunerile REVISAL online, efectuate în ultimele zile (neprimire număr de depunere la încărcare registru online)

Inspectia Muncii informeaza ca – problema semnalata, neprimire numar de depunere la incarcare registru online, este in curs de rezolvare. Depunerile efectuate ieri (01.09.2017) dupa ora 12 primesc deja cod de incarcare. Citeste mai departe »

02 Sep
2017

Comentarii (7)

admin

Prezentare mecanism split TVA – oficial MFP

Va spunem atentiei – multumita colegilor de pe grupul Contabili pe Facebook – materialul oficial postat de MFP cu privire la noul mecanism TVA split. Citeste mai departe »

01 Sep
2017

Comentarii (2)

admin

NOU – modificări Cod fiscal şi Cod de procedură fiscală – OG 25/2017 si OG 30/2017

O.G. 25/2017 – Modificare Cod Fiscal

IMPOZITUL PE PROFIT

– a fost introdusă o nouă categorie de cheltuieli a căror deductibilitate este limitată; astfel, cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, vor fi deductibile în limita unui plafon de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate; Citeste mai departe »

31 Aug
2017

Comentarii (22)

admin

OG 23/2017 – privind plata defalcată a TVA (MO 706/2017)

OG 23/2017 – Plata defalcată a TVA:

– aplicarea acestei ordonanţe este obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2018 şi opţională în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017;

– opţiunea se exercită prin depunerea unei Notificări la organul fiscal competent, aplicarea efectivă urmând a se face începând cu ziua următoare publicării în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, registru administrat de ANAF şi publicat pe site-ul propriu (www.anaf.ro); Citeste mai departe »

30 Aug
2017

Comentarii (5)

admin

Plata defalcată a TVA (split TVA), obligatorie de la 1 ianuarie 2018

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, de la 1 ianuarie 2018, de a deține și gestiona un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA aferente operațiunilor taxabile (achiziții de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări servicii). De asemenea, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, începând cu aceeași dată, de a deține un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate. Citeste mai departe »

30 Aug
2017

Comentarii (0)

admin

Control inopinat și inspecție fiscală – se pot derula concomitent (oficial ANAF)

Intrebare Se poate derula concomitent un control inopinat și o inspecţie fiscală la același contribuabil pentru aceleaşi operaţiuni şi obligaţiile fiscale? Citeste mai departe »

30 Aug
2017

Comentarii (0)

admin

În ce condiții pot fi corectate de către un contribuabil declarațiile fiscale?

Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabilului/platitorului de a corecta declarațiile fiscale (declarația de impunere și declarația informativă), din proprie inițiativă ori de câte ori acesta constată erori în declarațiile inițiale, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili creante fiscale. Citeste mai departe »

29 Aug
2017

Comentarii (0)

admin

Livrarea de terenuri sub forma dării în plată – constituie din punct de vedere al TVA o operațiune în sfera TVA

Intrebare – Transmiterea dreptului de proprietate asupra unui teren construibil în baza unui contract de dare în plată, în contul datoriei, de către o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România către un beneficiar persoană impozabilă nestabilită și neînregistrată în scopuri de TVA în România, constituie din punct de vedere al TVA o operațiune în sfera TVA? Citeste mai departe »

29 Aug
2017

Comentarii (0)

admin

Reguli generale de comercializare a produselor și serviciilor – informații utile (2017)

Producătorii şi importatorii sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai produse sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. Aceeaşi obligaţie revine şi oricărui comerciant care, pe baza informaţiilor obţinute de la producător/importator şi a cunoştinţelor profesionale, trebuie să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora . Citeste mai departe »

28 Aug
2017

Comentarii (1)

admin

Stabilirea creanțelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare – speță oficială ANAF

Intrebare – O declarație de impunere depusă la organul fiscal competent poate să nu fie luată în considerare? Citeste mai departe »

28 Aug
2017

Comentarii (0)

admin

Protecția maternității la locul de muncă – informații utile (oficiale ITM)

De la publicare şi pâna în prezent ordonanţa menţionată (in prezentul articol) a fost modificata si aprobata prin Legea 25/2004, iar aplicarea acesteia a fost reglementata prin norme metodologice, respectiv HG nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, HG. nr. 1141 din 23 iulie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 537/2004. Citeste mai departe »

25 Aug
2017

Comentarii (0)

admin

Transferul unui website personal efectuat de către o persoană fizică din România către o companie care își are sediul în SUA – TVA

Intrebare – Transferul unui website personal efectuat de către o persoană fizică din România către o companie care își are sediul activității economice în SUA, constituie o operațiune impozabilă în România din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată? Citeste mai departe »

25 Aug
2017

Comentarii (2)

admin

Precizări 2017 – contract individual de muncă cu timp parțial (oficial)

Contractul individual de muncă cu timp parţial cunoscut şi sub denumirea de part-time reprezintă o modalitate de flexibilizare a timpului de muncă, iar din experienţa ţărilor europene cu o economie stabilă şi o piaţă a muncii foarte bine armonizată cu cerinţele pieţii muncii, o formă foarte bună a reducerii şomajului. Forma actuală a dispoziţiilor Codului muncii în materia contractelor individuale de muncă cu timp parţial, este în concordanţă cu dispoziţiile normelor de drept internaţional şi european al muncii, iar sediul materiei se regăseşte în art. 103-107 din cod. Citeste mai departe »

24 Aug
2017

Comentarii (0)

admin

Calculul și plata impozitului pe profit – în cazul opțiunii pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic

Va supunem atentiei, un material oficial, elaborat de DGRFP Brasov – cu privire la calculul si plata impozitului pe profit în cazul opţiunii pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic . Speram sa va fie de folos. Citeste mai departe »