11 Iun
2007

Comentarii (0)

admin

Factura electronica a fost aprobata de Senat

Senatul a aprobat, miercuri, propunerea legislativa privind inregistrarea operatiunilor comerciale dintre agentii economici prin mijloace electronice. Astfel, dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial, factura emisa electronic va fi valabila si recunoscuta de organele de control fiscal. In total, legea are 34 de articole si reglementeaza utilizarea formatului electronic in tranzactiile comerciale dintre agentii economici pentru aproape toate documentele utilizate. Prin adoptarea acestei legi initiatorii spera ca vor „creea instrumente rentabile necesare schimbului rapid de documente intre agentii economici”. Astfel, o factura data pe email va fi la fel de valabila ca una prinsa in dosarul de contabilitate al oricarui agent economic. Legea 135/2007 stabileste regimul juridic aplicabil crearii, conservarii, consultarii si utilizarii documentelor in forma electronica arhivate. Obligatiile furnizorului se tot adauga intr-o lista destul de lunga. Acestea au in vedere, printre altele:

  • Fisa atasata fiecarui document in format electronic;
  • Constituirea registrului care tine evidenta tuturor documentelor din arhiva;
  • Masurile asiguratorii care trebuie luate pentru acoperirea posibilelor prejudicii;
  • Pastrarea codului-sursa al programelor utilizate pentru construirea si exploatarea arhivei;
  • Crearea arhivei electronice de siguranta;
  • Autorizarea centrelor de date unde sunt depozitate arhivele.


sursa – www.adrese-utile.ro

08 Iun
2007

Comentarii (5)

admin

www.contabilii.ro – lansare

www.contacafe.ro si http://contabilitate.ablog.ro/ anunta lansarea site-ului:

www.contabilii.ro

31 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

O mie de euro pentru soluţiile fiscale individuale

Tariful pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate va fi de 1.000 euro, la cursul comunicat de BNR în ziua efectuării plăţii, conform Hotărârii de Guvern privind procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans, aprobată astăzi de Guvern. În ceea ce priveşte acordul de preţ în avans, în cazul marilor contribuabili, tariful pentru emiterea acestuia este de 20.000 euro, la cursul comunicat de BNR în ziua efectuării plăţii, iar tariful de modificare este de 15.000 euro. Pentru celelalte categorii de contribuabili, tariful de emitere este de 10.000 euro, iar pentru modificare este de 6.000 euro.

Soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare.

Potrivit actului normativ, pot depune cerere pentru emiterea unei soluţii fiscale contribuabilii înregistraţi la organele fiscale. Cererea va conţine datele de identificarea ale contribuabilului, ale reprezentantului legal şi prezentarea stării viitoare pentru care se solicită emiterea soluţiei anticipate.

Documentaţia care însoţeşte cererea va include informaţii privind, printre altele: obligaţiile fiscale pentru care se solicită soluţiile fiscale, declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului că nu există nici o procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul respectiv, acte administrative, acte de control sau alte acte emise în legătură cu cazul respectiv.

În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, contribuabilul trebuie să furnizeze şi alte informaţii administraţiei fiscale, la cerea acesteia. Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale se respinge în cazul în care documentaţia depusă nu este completă, dacă există o procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul respectiv sau dacă nu a fost achitat tariful pentru emiterea soluţiei fiscale.

Respingerea cererii se comunică în scris contribuabilului, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei. Acordul de preţ în avans este actul administrativ emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal.

Pot solicita emiterea unui acord contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoanele afiliate, definite conform Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal. Acordul poate fi emis unilateral – cel emis de autoritatea competentă din România, bilateral sau multilateral – cel emis în comun cu autorităţile fiscale competente din statele în a căror jurisdicţie se află entităţile afiliate contribuabilului solicitant.

Acordul bilateral/multilateral poate fi emis numai pentru tranzacţii cu contribuabili care provin din ţări cu care România are încheiate Convenţii pentru evitarea dublei impuneri. Acordul se emite pentru o perioadă de cinci ani, dar prin excepţie, această perioadă se poate prelungi, în cazul contractelor pe termen lung.

sursa – www.amosnews.ro

31 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

comunicat – camera consultantilor fiscali

Consultanţii fiscali care sunt membrii ai Camerei Consultanţilor Fiscali sunt rugaţi ca până pe data de 30 mai 2007 să transmită propuneri în vederea modificării şi completării Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţa fiscală aprobată prin Legea nr. 198/2002 cu modificările ulterioare, care vor fi analizate de membrii Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali şi prezentate în Conferinţa extraordinara din data de 16 iunie 2007.

Propunerile vor fi transmise pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor consultant.fiscal@mfinante.ro

trimiteti si azi.

31 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

ingrijorat de relaxarea fiscala

Relaxarea fiscala de la Bucuresti nu este vazuta cu ochi buni la Washington. In raportul de analiza efectuat de conducerea Fondului Monetar International (FMI) referitor la situatia economica a Romaniei, expertii institutiei financiare isi exprima ingrijorarea fata de relaxarea politicii fiscale, care, spun ei, ar putea face ca tara sa rateze indeplinirea criteriilor de la Maastricht in primul an de la aderarea la Uniunea Europeana (UE).
Hai sa ii intrebam si pe patroni.

30 Mai
2007

Comentarii (1)

admin

din nou despre examenul de aptitudini

in legatura cu locatiile unde se vor desfasura examenele, trebuie sa intrebati la filiala CECCAR de la fiecare din judet.

30 Mai
2007

Comentarii (23)

admin

examen aptitudini

examenul va avea loc in data de 30 iunie 2007 si in data de 07 iulie 2007.
va fi o proba scrisa si una orala.
nu se mai dau teste grila.

RESURSE EXAMEN 2009 – CLICK AICI

29 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

junior accountant

link – http://contacafe.ro/forum/viewtopic.php?p=9239#9239

29 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

Obligaţiile agenţiilor de schimb valutar

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar au obligaţia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare de valută, prin afişare la loc vizibil, atât în interiorul, cât şi în exteriorul casei de schimb valutar, conform prevederilor ordinului nr. 205/2007.
La exteriorul şi în interiorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare de valută, vor fi înscrise pe acelaşi suport sau panou, într-o culoare contrastantă faţă de culoarea de fond a panoului. În cazul practicării mai multor cursuri valutare pentru aceeaşi monedă, acestea vor fi afişate pe panouri diferite. În cazul în care se efectuează şi operaţiuni de schimb pentru cecuri de călătorie sau vouchere, cursurile practicate pentru acestea vor fi afişate pe panouri diferite, separat de panoul pentru bancnote. Suportul pe care se va face afişarea trebuie să fie monocolor, fără degradeuri ori alte însemne grafice sau culori. Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit.
Comisioanele practicate de operatorul economic care desfăşoară activităţi de schimb valutar, în cazul în care acestea există, vor fi afişate pe panou, distinct, în culoare roşie, avand dimensiunile egale cu celelalte informaţii. Prevederile art. 1, 2 si 3 se aplică în mod corespunzător şi pentru operaţiunile efectuate cu valute uzate, rupte sau ieşite din uz, monede ori instrumente de plată exprimate în valută, de tipul voucherelor, cecurilor de călătorie şi altora asemenea.
În cazul în care se efectuează operaţiuni de schimb valutar cu monede sau bancnote uzate, rupte sau ieşite din uz, operatorul economic respectiv va afişa separat cursul de schimb practicat în aceste cazuri.
Înălţimea minimă admisă a literelor şi cifrelor pentru afişarea în exteriorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare de valută, este de 80 mm, grosimea literelor, de 10 mm, distanţa dintre litere, de minimum 10 mm, iar distanţa dintre cuvinte, de minimum 20 mm.
Înălţimea minimă admisă a literelor şi cifrelor pentru afişarea în interiorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare de valută, este de minimum 8 mm, grosimea literelor de 1 mm, distanta dintre litere de minimum 1 mm, iar distanţa dintre cuvinte de minimum 2 mm.
Dreptul consumatorilor de a fi informaţi în mod corect, complet şi precis asupra cursurilor de schimb valutar se concretizează prin obligaţia operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de schimb valutar ca, înainte de operaţiunea efectivă de schimb valutar, să informeze consumatorul, atât verbal, cât şi în scris, asupra cursului practicat, prin completarea unui formular de acceptare a tranzacţiei, semnat de ambele părţi, astfel încât consumatorul să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională. Formularul de acceptare a tranzacţiei trebuie să fie scris vizibil şi lizibil, iar literele să aibă mărimea minimă de 10 (mărime caracter), şi va cuprinde obligatoriu informaţii referitoare la: denumirea şi adresa operatorului economic, data emiterii, numele şi prenumele consumatorului, seria şi numărul de buletin/carte de identitate/paşaport al(e) acestuia, suma tranzacţionată, suma ce urmează a fi încasată de consumator, comisionul practicat, semnătura operatorului şi cea a consumatorului.

Formularul-tip va fi întocmit atât în limba română, cât şi în limba engleză, în două exemplare, un exemplar pentru consumator, iar celalalt pentru operator.
Legislaţie: Ordin nr. 205/2007 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar

sursa – www.amosnews.ro

28 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

se vrea reducerea CAS-ului cu şase procente până în decembrie 2008

Liderul PNL Varujan Vosganian a declarat, duminică după amiază, într-o scurtă declaraţie de presă, de la sediul central al PNL că există în continuare opţiunea liberalilor ca până în decembrie 2008 CAS-ul să fie redus cu şase procente. Vosganian a precizat că a discutat cu colegii săi de partid despre acţiunile improtante pe care le-au făcut în perspectiva unor acţiuni importante în plan bugetar cum ar fi ridicarea finanţărilor pentru educaţie la 6%, în perioada anului 2008, reducerea impozitelor şi creşterea veniturilor şi pensiilor populaţiei.

sursa – www.amosnews.ro

28 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

un nou instrument online privind sistemele de taxe din ţările UE

Care sunt taxele aplicate în ţările Uniunii Europene? Cei interesaţi de acest subiect – cetăţeni, oameni de afaceri, experţi, jurnalişti – se pot informa de acum consultând un nou instrument online, “Taxes in Europe”, pus la dispoziţie de Comisia Europeană, la adresa http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv/welcome.do.
Există şi un manual pentru utilizatorii acestui instrument, la adresa http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/search_tool_user_manual_en.pdf

Având o interfaţă de căutare simplă, “Taxes in Europe” oferă gratuit informaţii despre aproximativ 500 de taxe aplicate la ora actuală în statele membre precum şi despre veniturile generate la buget de fiecare dintre aceste taxe, conform datelor transmise Comisiei Europene de către autorităţile naţionale în domeniu.

Un avantaj deosebit al noului instrument este acela că oferă şi posibilitatea comparării sistemelor de taxe din ţările Uniunii Europene.

Ce informaţii pot fi obţinute cu ajutorul acestei baze de date?

Pentru fiecare taxă în parte, “Taxes in Europe” oferă informaţii referitoare la baza sa legală, baza de calcul, principalele exceptări de taxe, tarifele aplicabile, clasificarea economică şi statistică, precum şi veniturile generate la buget.

Pot fi obţinute informaţii despre taxele cele mai importante în raport cu veniturile generate la buget, inclusiv date referitoare la impozitul pe venit pentru persoane fizice, impozitul pe venit pentru persoane juridice, taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi accize. Pot fi obţinute, de asemenea, informaţii legate de contribuţiile la sistemele naţionale pentru protecţie socială.

Taxele şi tarifele vamale nu sunt însă cuprinse în această bază de date, ele fiind incluse într-o altă bază de date specială pusă la dispoziţie de către Comisia Europeană, TARIC, care poate fi consultată, de asemenea, online, la adresa http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm .

Baza de date “Taxes in Europe” va fi actualizată în fiecare an, iar în viitorul apropiat va include informaţii referitoare la sistemele de taxare din alte patru state membre care la ora actuală nu figurează în această bază de date. Este vorba despre Cipru, Irlanda, Malta şi Portugalia.

sursa – www.gov.ro – eu-ro newsletter

28 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

contabil junior – L’Oreal

Descrierea companiei

Grup international, lider mondial pe piata de produse cosmetice, L’Oreal este prezent in 130 de tari cu 19 marci internationale. Cifra de afaceri a societatii in 2006 se ridica la 15.8 miliarde de euro din care 3.4% sunt dedicati in fiecare an cercetarii si dezvoltarii. Succesul L’Oreal se bazeaza pe oameni, capitalul cel mai de pret al companiei. Resursele umane nu sunt numai o parte din organizatie, ci actori decisivi in implementarea strategiei companiei.

Responsabilitati

– inregistrarea in contabilitate a achizitiilor de marfa si a materialelor publicitare;

– verificarea in gestiune a acestor achizitii;

– verificarea transferurilor de marfa catre terti, in vederea prelucrarii;

verificarea stocului de marfa aflat la terti (lunar);

arhivarea facturilor externe de achizitii in functie de procedurile companiei ;

verificarea datalor in vederea intocmirii declaratiei Intrastat ;

pregatirea informatiilor in vederea intocmirii Declaratiei privind obligatiile la Fondului pentru Mediu ;

participarea la inventarierea stocului de marfa.

Candidatul ideal

studii superioare finaciar-contabile;

– bune cunostinte operare PC ;

capacitate de lucru in echipa, spirit analitic, simtul responsabilitatii, proactivitate.

trimite-ti CV-ul la joburi@hr-multinational.ro cu specificarea : pentru Job: Contabil Junior L’Oreal.

sursa – studenti-marketing group

28 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

Competitia de Intreprinderi Sociale NESsT

Competitia de Intreprinderi Sociale NESsT, LEADERS Romania si ABN AMRO – editia 2007 are ca scop dezvoltarea intreprinderilor sociale din Romania si a fost facuta posibila datorita generozitatii si sprijinului deosebit acordat de Fundatia ABN AMRO (cu sediul in Olanda) precum si al echipei locale ABN AMRO din Romania. Aceasta competitie este un punct important in Strategia de Dezvoltare Sustenabila a ABN AMRO in Romania. De asemenea, competitia se bucura de sprijinul World Learning for International Development prin Programul de Consolidare al Societatii Civile finantat de USAID..

1. Definitia intreprinderii sociale

NESsT defineste intreprinderea sociala ca acele strategii de auto-finantare care presupun:
* comercializarea unui produs sau oferirea unui serviciu intr-o maniera sistematica, responsabila si profesionala;
* o evaluare si planificare prealabila
* generarea de venituri care sa asigure sustenabilitatea OSC-ului respectiv si desfasurarea de activitati in conformitate cu misiunea sa.

2. Procesul competitiei
In documentul “NESsT Venture Fund (NVF)” atasat veti gasi mai multe informatii despre procesul care sta la baza NVF si despre criteriile de selectie. OSC-urile selectate vor parcurge, cu aportul si ajutorul echipei NESsT, difesitele stadii unui proces complex de evaluare a performantele pentru a determina daca se poate trece la urmatoarea etapa de dezvoltare. Principalele stadii ale acestui proces sunt:

Stadiul 1: Determinarea gradul de pregatire organizational pentru activitatea de auto-finantare si studiul de pre-fezabilitate a uneia sau a doua idei propuse initial

Stadiul 2: Studiul de fezabilitate asupra ideii de intreprindere sociala (sau asupra extinderii intreprinderii sociale deja existente)

Stadiul 3: Elaborarea Planului de Afaceri pentru implementarea/ extinderea intreprinderi sociale

OSC-urile care au deja un plan de afaceri pentru o intreprindere sociala sau au o intreprindere sociala operationala sunt incurajate sa aplice dar vor fi evaluate de la caz la caz pe baza criteriilor competitiei pentru a determina in ce stadiu din procesul descries mai sus se incadreaza.

3. Acordarea premiilor

Pe langa sprijinirea acordat in cadrul acestui process, NESsT, LEADERS Romania si ABN AMRO vor acorda celor mai bune patru planuri de afaceri premii constand in resursele necesare pentru lansarea intreprinderii sociale respective. Fiecare organizatie premiata va primi un pachet de resurse care include un grant de 8.000 Euro precum si consultanta permanenta din partea NESsT pe perioada implementarii planului de afaceri.

4. Aplicatiile pentru competitie

Acele OSC-uri interesate de aceasta competitie trebuie sa completeze Formularul de aplicare atasat si sa-l trimita prin email la NESsT. Organizatiile selectate pe baza aplicatiilor vor fi apoi contactate si se vor stabili intalniri pentru a afla informatii suplimentare despre echipa si propunerile facute de acestea. Pe baza acestor informatii, un comitet de selectie va decide care dintre organizatii vor fi invitate sa continue in acest proces si sa participle la workshop-urile programate pentru luna Iunie.

Termenul limita pentru aplicare este 20 Iunie 2007. Aplicatiile completate trebuie trimise la adresa anegrila@nesst.org

Informatile si materialele legate de competitie pot fi de asemenea downloadate ondine de pe website-ul www.nesst.org/competition.

Nu ezitati sa ne contactati pentru orice fel de nelamuriri. Am aprecia de asemenea daca ati transmite aceasta invitatie oricarei organizatii din grupul dvs. de contacte care ar putea fi interesata.

Website-ul programului: NESsT Social Enterprise Competition 2007

sursa – www.pontweb.ro

27 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

MEC în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii

Ministrul Economiei şi Finanţelor a fost numit guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii, potrivit unei Hotărâri adoptate miercuri de Guvern. Hotărârea a fost luată ca urmare a faptului că România este membru al Băncii Europene de Investiţii (BEI), cu drepturi depline, începând cu data de 1 ianuarie 2007.
Consiliul guvernatorilor stabileşte directivele generale referitoare la politica de creditare a Băncii Europene de Investiţii, mai ales în ceea ce priveşte obiectivele din care se va inspira pe măsură ce progresează realizarea pieţei comune.Consiliul guvernatorilor veghează la executarea acestor directive. De asemenea, are competenţa de a adopta în unanimitate, în cadrul Tratatului şi Statutului BEI, orice decizii cu privire la suspendarea activităţii Băncii şi la eventuala sa lichidare.

sursa – www.amosnews.ro

26 Mai
2007

Comentarii (0)

admin

multumim

multumim pentru vizitele si inregistrarile facute pe www.contacafe.ro
acum acest site are peste 2.500 membrii.
multumim si pentru abonatii acestui blog, care au ajuns la un numar de 231.
va asteptam in continuare.