12 Mai
2017

Comentarii (2)

admin

ATENȚIE – site-ul ANAF este indisponibil în acest week-end (oficial)

În perioada 13 – 14 mai 2017, pe site-ul ANAF se vor face lucrări de mentenanță, fapt pentru care serviciile online pentru contribuabili vor fi nefuncționale . Citeste mai departe »

12 Mai
2017

Comentarii (0)

admin

Unde găsești formularul unic de contact (ANAF) – pentru comunicare prin e-mail intre contribuabili și organul fiscal

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor că, având in vedere Strategia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2013-2017 şi Strategia privind serviciile oferite contribuabililor 2013-2017 care vizează creşterea conformării voluntare prin oferirea unor servicii de calitate către contribuabili, a fost creat un punct unic de comunicare prin e-mail intre contribuabili şi organul fiscal – “Formularul de contact”. Citeste mai departe »

12 Mai
2017

Comentarii (1)

admin

Studiu comparativ – modificări și completări la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot. Guv. nr. 284/2017

Va supunem atentiei un material informativ, elaborat de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, ce prezinta sub forma de tabel comparativ modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hot. Guv. nr.1/2017, pana la data si dupa aparitia Hot. Guv. nr. 284/2017, publicata in Monitorul oficial nr. 319/04.05.2017. Citeste mai departe »

11 Mai
2017

Comentarii (0)

admin

PDF inteligent oficial ANAF generare bilanț la 31.12.2016 – ATENȚIE – actualizare azi 11.05.2017

Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent – S1002-S1003-S1005 – Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2016 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/25.01.2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. Citeste mai departe »

11 Mai
2017

Comentarii (1)

admin

Cum completezi noul D 010 – cu datele PJ/PF care asigură organizarea și conducerea contabilității

Avand in vedere aparitia Ordinului Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1382 din 27.04.2017text integral aici – in Monitorul Oficial nr. 342 din 10.05.2017 , va supunem atentiei modul de completare a noului D 010 – cu datele PJ/PF care asigură organizarea și conducerea contabilității. Citeste mai departe »

11 Mai
2017

Comentarii (1)

admin

Formularele 208 și 209 vor fi modificate de ANAF – iată propunerile!

ANAF adaptează formularele 208 si 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, ca urmare a unor modificări legislative, precum și din necesități de administrare. Citeste mai departe »

11 Mai
2017

Comentarii (1)

admin

OPANAF 1381/2017 – model nou pentru Declarația 091 (MO 342/2017)

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 10 mai 2017, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1381/27.04.2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Citeste mai departe »

11 Mai
2017

Comentarii (0)

admin

Declarația 394 – actualizare PDF inteligent în data de 08.05.2017 (noi modificări)

Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional – conform OPANAF 2264/2016 – utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii aprilie 2017. Citeste mai departe »

11 Mai
2017

Comentarii (8)

admin

Declarația 010 – model editabil în format Excel (valabil din 10.05.2017), cu date despre cine ține contabilitatea

Va supunem atenției, in cele ce urmeaza, noul model pentru D 010 valabil din 10.05.2017 – model in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3698/2015 , publicat in Monitorul Oficial in 2015, modificat ieri de Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1382 din 27.04.2017text integral aici. Citeste mai departe »

10 Mai
2017

Comentarii (7)

admin

OPANAF 1382/2017 – nou model pentru „Declarația 010 (D 010)” – acum cu mențiune date contabil (autorizat CECCAR)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 342 din 10.05.2017, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1382/27.04.2017 – privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Citeste mai departe »

10 Mai
2017

Comentarii (3)

admin

Precizări oficiale ANAF (10.05.2017) – cu privire la transmiterea circularei către DGRFP județene

În urma alegațiilor apărute în presă referitoare la transmiterea unei circulare ANAF către Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice pe tema impunerii unui „target” de atragere de sume suplimentare de către inspectorii fiscalidetalii de la noi aici – facem următoarele precizări: Citeste mai departe »

10 Mai
2017

Comentarii (1)

admin

Care este plafonul de impozitare în cazul veniturilor din pensii?

Potrivit Casei Nationale de Pensiiplafonul de impozitare a veniturilor din pensii se ridică la 2.000 de lei începând cu 1 februaie 2017. Citeste mai departe »

10 Mai
2017

Comentarii (1)

admin

Ghid fiscal (2017) al contribuabililor care intenționează sa redirecționeze 2% din impozitul pe venitul realizat în anul 2016

Pe site-ul oficial al ANAF a fost postata varianta 2017 a ghidului (11 pagini) ce se adresează persoanelor fizice care intenționează să redirecționeze 2% din impozitul pe venitul realizat în anul 2016, prin depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” . Citeste mai departe »

10 Mai
2017

Comentarii (3)

admin

Procedura de ștergere a contractelor dublate în Revisal – document înmânat de ITM societăților (oficial)

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va supunem atentiei un document inaintat de ITM Timis unei societati, cu privire la procedura de ștergere a contractelor dublate în Revisal . Citeste mai departe »

09 Mai
2017

Comentarii (1)

admin

ATENȚIE – circulară ANAF trimisă recent către Direcțiile Județene de Finanțe (normă la amenzi)

Se pare ca lunile trecute ANAF a trimis catre Direcțiile Județene de Finanțe o circulara cu „target” clar, cu privire la:

– numar de inspectii ce trebuie efectuate (persoane fizice si juridice – separat);
– nivel clar sume atrase suplimentar (obligatii principale) – persoane fizice si juridice – separat; Citeste mai departe »