11 Apr
2017

Comentarii (0)

admin

Termen limită de depunere în 02.05.2017 – al “Decontului privind accizele” – formular 120

ANAF informează operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, că au obligaţia de completare şi depunere până la data 2 mai 2017 a formularului 120 “Decont privind accizele” pentru anul 2016. Citeste mai departe »

11 Apr
2017

Comentarii (0)

admin

Închirieri locuințe sociale construite de Primărie – operațiune scutita fără drept de deducere (TVA)

Intrebare – Închirierea locuintelor construite de o primărie în baza O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari reprezintă operațiuni în sfera TVA ? Citeste mai departe »

11 Apr
2017

Comentarii (2)

admin

Notă informativă MFP (în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial) – referitor la încheierea exercițiului financiar al anului 2016

I. Cadrul legal:

1. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, situații financiare care se compun din bilanț şi contul rezultatului exerciţiului . Citeste mai departe »

10 Apr
2017

Comentarii (0)

admin

Reuniune la sediul ANAF pentru analiza măsurilor de creștere a colectării – plus alte măsuri luate pentru viitor

Președintele ANAF, domnul Bogdan – Nicolae Stan, a analizat astăzi împreună cu directorii executivi ai Direcțiilor regionale ale finanțelor publice stadiul implementării măsurilor de creștere a colectării și conformării voluntare. Citeste mai departe »

10 Apr
2017

Comentarii (2)

admin

OMFP 543/2017 – modificare și completare OMFP 450/2016 (corectarea erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale)

Va informam pe acteasta cale ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 7 aprilie 2017 a fost publicat – ORDINUL Nr. 543/2017 din 4 aprilie 2017 – privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial. Citeste mai departe »

10 Apr
2017

Comentarii (0)

admin

Cine are dreptul pentru semnare bilanț (situații financiare anuale – raportări contabile anuale) la 31.12.2016

Dupa cum stiti, potrivit OMFP 166/2017, situatiile financiare si raportările contabile la 31.12.2016 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: Citeste mai departe »

08 Apr
2017

Comentarii (1)

admin

Sinteza săptămânii 03.04.2017 – 07.04.2017 – primele știri contabil-fiscale din luna aprilie 2017 (bilanț, modele, resurse, etc.)

Fiind week-end, va supunem atentiei, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Citeste mai departe »

07 Apr
2017

Comentarii (0)

admin

Înlesniri/Amânări la plată-eșalonări – pentru ce se acordă, pe ce perioadă, unde se depune cererea și ce se anexează la ea, etc.

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vine în sprijinul dumneavoastră, informându-vă că, pentru a vă putea achita obligaţiile fiscale restante, puteţi beneficia de facilităţi, cum ar fi acordarea de înlesniri la plată. Citeste mai departe »

07 Apr
2017

Comentarii (0)

admin

Stabilire plafon livrări de bunuri supuse taxării inverse – speța TVA de la ANAF (2016)

Intrebare Cum se calculează plafonul de 22.500 lei pentru aplicarea taxării inverse în situaţia în care se emite o factură centralizatoare pentru livrarea de console de jocuri, tablete PC, laptopuri și imprimantelivrarea de console de jocuri, tablete PC, laptopuri și imprimante ? Citeste mai departe »

07 Apr
2017

Comentarii (2)

admin

Obține viza de exercitare a profesiei (CECCAR) pe anul 2017 – pana la 14.04.2017 (oficial)

Urmare deciziei conducerii CECCAR, s-a stabilit ca vor fi publicati in Monitorul Oficial toti membrii care isi indeplinesc obligatiile fata de Corp (prevazute in Metodologiile de acordare a vizei si plata cotizatiilor aprobate de Conferinta Nationala Extraordinara din 9 ianuarie 2017) pana la data de 14 aprilie 2017 . Citeste mai departe »

06 Apr
2017

Comentarii (0)

admin

Beneficiarul unor livrări de bunuri poate emite facturi în numele și în contul furnizorului persoană impozabilă stabilit într-o țară terță?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal pot fi emise facturi de către beneficiar în numele şi în contul furnizorului în condiţiile stabilite prin normele metodologice. Citeste mai departe »

06 Apr
2017

Comentarii (2)

admin

Cum fac, cu ce fac – declarațiile fiscale pentru perioadele de raportare anterioare anului 2012 (D 100, D 101, D 300, D 394, etc.) ?

Am primit in ultima perioada multe intrebari cu privire la modul de realizare al declaratiilor fiscale pentru perioadele de raportare anterioare anului 2012, probabil datorita faptului ca ANAF a trimis firmelor ce nu au depus declaratiile o serie de notificari in acest sens. Citeste mai departe »

06 Apr
2017

Comentarii (0)

admin

Organizarea şi conducerea contabilităţii – Legea 82/1991 cu modificările ulterioare (info)

Începând cu 1 ianuarie 2015, s-a introdus in actul normativ precizarea că prin persoană împuternicită se înțelege persoană angajată cu contract de muncă fiind astfel eliminată din lege acea posibilitate ca o persoană care nu este in relații contractuale cu o societate să poată să întocmească situațiile financiare. Citeste mai departe »

06 Apr
2017

Comentarii (2)

admin

Model „Raport Președinte ONG la bilanț/situații financiare la 31.12.2016” – necesar la dosar (gratuit, orientativ)

Dupa cum stiti, ca si in cazul companiilor, ONG-urile sunt obligate sa anexeze o serie de documente la dosarul de bilant – motiv pentru care va supunem atentiei – modelul de Raport al Presedintelui, actualizat la nivelul anului 2017, necesar la completarea dosarului pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2016 (la ONG-uri) – model ce poate fii folosit de o asociatie/fundatie/federatie. Citeste mai departe »

05 Apr
2017

Comentarii (1)

admin

Catalogul serviciilor livrate contribuabililor – document oficial de la ANAF

Catalogul serviciilor livrate contribuabililor, care oferã suport și îndrumare pentru aplicarea legislației fiscale în domeniul impozitelor și taxelor, precum si al comunicãrii unor acte administrative, a fost publicat pe site-ul institutiei – anaf.ro. Citeste mai departe »