14 Mar
2017

Comentarii (1)

admin

ATENŢIE, data de 31 martie 2017 – termen limită depunere D 010 pentru trecere de la profit la micro si pentru aplicare impozit specific

ANAF informează contribuabilii – că 31 martie 2017 este termenul de declarare a menţiunilor, prin formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” pentru următoarele categorii de contribuabili : Citeste mai departe »

14 Mar
2017

Comentarii (1)

admin

Analiză comparativă modificări survenite la D 100 (între OPANAF 587/2017 și OPANAF 869/2017)

Va supunem atentiei, o Analiză comparativă între ORDIN Nr. 587 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă si modificările aduse de Ordinul 869/08.03.2017 publicat în M. Of. Partea I nr. 175 din 10 Martie 2017. Citeste mai departe »

13 Mar
2017

Comentarii (3)

admin

OPANAF nr. 869/2017 – modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 (modificări D 100)

Va informam pe acesta cale ca, in M.O. nr. 175 din 10 martie 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 869/08.03.2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Citeste mai departe »

13 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Circulara ANAF nr: A-VAD 328/07.03.2017 – cheltuieli judiciare şi amenzi aplicate persoanelor nerezidente

Pe site-ul oficial al ANAF, a publicată în data de 03/09/2017, Circulara nr: A-VAD 328/07.03.2017 – Cheltuieli judiciare şi amenzi aplicate persoanelor nerezidente de către autorităţi judiciare competente şi în materie penală sau de autorităţi administrative . Citeste mai departe »

13 Mar
2017

Comentarii (2)

admin

Model „Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor)” – pentru dosar bilanț 31.12.2016

La fel ca in fiecare an, va oferim in cele ce urmeaza, modelul de “Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) in exercitiul financiar anterior″ – actualizat la nivelul anului 2017 – model pentru bilantul la 31.12.2016, prin care reprezentantii societatii supun informarii datele cu privire la repartizarile facute in contul profitului (in cazul in care nu este pierdere). Citeste mai departe »

11 Mar
2017

Comentarii (1)

admin

Sinteza săptămânii 06.03.2017 – 10.03.2017 – info controale viitoare noi de la ANAF și ITM, modele fișiere pentru bilanț 2016, etc.

Fiind week-end, va supunem atentiei, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Citeste mai departe »

10 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Înregistrare fiscală pentru venituri din cedarea folosinței bunurilor – speța ANAF 2016

Intrebare – Un contribuabil persoană fizică care realizează venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere de închiriat situate în locuinţa proprietate personală are obligația să depună declarația estimativă(formular 220)? Citeste mai departe »

10 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Cerere pentru corectarea erorilor din documentele de plată – model editabil (conform noilor prevederi)

Pornind de la articolul de saptamana trecuta, pe subiectul corectarii erorilor din documentele de plată, avand la baza noile modificari impuse de OMFP 164/2017 (MO 108/2017), va supunem atentie un model editabil de cerere pentru corectare erori din documentele de plată efectuate catre ANAF . Citeste mai departe »

10 Mar
2017

Comentarii (3)

admin

Atenție – ACŢIUNE DE MONITORIZARE ITM – privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici

Potrivit Inspecţiei Muncii- in perioada aprilie – noiembrie 2017 se va desfăşura “ACŢIUNEA DE MONITORIZARE – privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici”. Citeste mai departe »

09 Mar
2017

Comentarii (1)

admin

Declarația 112 – actualizare nouă, în 09.03.2017, la PDF-ul inteligent oficial (vers. 4.0.9 – generare D 112 pentru februarie 2017)

Pe site-ul oficial al ANAF, a fost actualizat pdf-ul inteligent necesar generarii D 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate – conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr. 1977/ 09.12.2013, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor varstnice nr.2757/ 23.12.2013 şi al ministrului sănătăţii nr. 1580/ 23.12.2013, valabil începand cu 01/2017 . Citeste mai departe »

09 Mar
2017

Comentarii (2)

admin

ANAF anunță acțiuni operative de control al contribuabililor ce vor depune Declarația 101 până pe 27 martie 2017 – ATENTIE

Conform priorităților asumate și prezentate primului-ministru în această săptămână, în scopul creșterii eficienței controlului și colectării, Agenția Națională de Administrare Fiscală își schimbă abordarea acțiunilor de control fiscal, care se va face exclusiv în raport de rezultatele obținute în urma unei ample analize de risc. Citeste mai departe »

09 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Broșura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală – nou

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat, luna aceasta, un material cu titlul „Brosura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală” – ce prezinta informatii despre cum si unde ne putem plati obligatiile fiscale catre ANAF . Citeste mai departe »

09 Mar
2017

Comentarii (1)

admin

Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (situație pierdere) – model (bilanț 31.12.2016)

Va propunem in continuare modelul actualizat la nivelul anului 2017 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in 2017 (situatii financiare la 31.12.2016), model pentru cazul in care compania in cauza inregistreaza pierdere. Citeste mai departe »

08 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Obligaţiile şi sancţiunile aplicate lichidatorilor numiți în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990

In cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii de dizolvare a unei societăţi trebuie finalizată şi lichidarea acesteia, termenul putând fi prelungit cu încă un an, la cererea lichidatorului, dar nu mai mult de două ori, conform articolului 260 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Citeste mai departe »

08 Mar
2017

Comentarii (1)

admin

Bilant ONG la 31.12.2016 – PDF inteligent oficial (ANAF), necesar pentru generarea formularelor

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent oficial necesar pentru generarea S1014-S1015-S1016-S1017 – Situaţii financiare la 31 decembrie 2016 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/2007, precum şi cu OMFP nr.166/2017 . Citeste mai departe »