15 Feb
2017

Comentarii (1)

admin

Act adițional CIM – pentru majorare salariu minim angajat, începând cu 01.02.2017 (model)

Cu aceasta ocazie, readucem la cunoştinţă angajatorilor cât şi angajaţilor faptul că, prin H.G. nr.1 din 06 ianuarie 2017, începând cu data de 1 februarie 2017, se modifică salariul minim brut pe ţară garantat în plată la 1.450 lei pe lună . Citeste mai departe »

15 Feb
2017

Comentarii (0)

admin

ANAF va avea acces la datele de identificare ale deținătorilor domeniilor cu extensia .ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală și Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucureşti vor semna un protocol de colaborare în vederea schimbului de informații . Citeste mai departe »

15 Feb
2017

Comentarii (0)

admin

Pentru trecere de la impozit pe profit, la impozit pe venit micro – se depune D 010 pană la data de 25.02.2017

Pentru anul 2017, persoanele juridice române plãtitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevãzute la art. 47 din Codul fiscal sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificările și completãrile ulterioare, pânã la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Citeste mai departe »

15 Feb
2017

Comentarii (1)

admin

Nivelul sancțiunilor/amenzilor în 2017 – pentru neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal a bilanțului anual la 31.12.2016

Va informam ca, in conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMFP 166/2017text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – detalii termene aici – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile – constituie contraventie si se sancţionează cu amendă, după cum urmează: Citeste mai departe »

14 Feb
2017

Comentarii (1)

admin

ANAF trage semnalul de alarmă cu privire la sistemul informatic central al instituției – capacitate funcționare de 99%

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, domnul Bogdan-Nicolae Stan, atrage atenția asupra lipsei investițiilor, atât în sistemul informatic al instituției, cât și în serviciile de întreținere, în ciuda creșterii continue a solicitărilor pentru noi aplicații și a volumului de muncă al Direcției de Tehnologie a Informației din cadrul ANAF. Citeste mai departe »

14 Feb
2017

Comentarii (0)

admin

Taxa radio TV, înscrisă în factura de energie electrică, se declară în Formularul 394?

Conform Instrucțiunilor de completare a formularului (394) ”Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, Secțiunea 1 lit.C ”Rezumatul declarației privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conține la pct. 3 valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate. Citeste mai departe »

14 Feb
2017

Comentarii (2)

admin

Lista codurilor pentru situații financiare și raportări contabile (la 31.12.2016)

Va supunem atentiei, via site-ului oficial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, un tabel ce contine codificările tipurilor de situaţii financiare şi raportări anuale, util pentru a intelege ce tip de formulare se completeaza de fiecare contribuabil (pentru 31.12.2016). Citeste mai departe »

14 Feb
2017

Comentarii (0)

admin

TVA – regimul special pentru agricultori (precizări oficiale ANAF)

Va supunem atentiei un material oficial cu privire la regimul special pentru agricultori, material ce prezeinta principalele aspecte în legătură cu aplicarea prevederilor OUG nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal . Citeste mai departe »

14 Feb
2017

Comentarii (0)

admin

Definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal 2016 şi depunerea Declarației/Formularului 101

I. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2016 aplică următoarele reguli : Citeste mai departe »

13 Feb
2017

Comentarii (0)

admin

Salariați și pensionari – info rapid modificări, intrate în vigoare de la 01.02.2017

Modificari pentru salariați:

majorarea de la 1.250 lei la 1.450 lei a salariul minim garantat în plată, prin HG nr. 1/2017 . Practic, aceștia vor beneficia de o creștere a salariului cu 200 lei; Citeste mai departe »

13 Feb
2017

Comentarii (1)

admin

Cine trebuie să transmită organelor fiscale Declarația anuală informativă 402 – info oficial, termen, etc.

ANAF reaminteşte contribuabililor, plătitori de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiilor administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din România, potrivit legislaţiei în vigoare în România, care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile din astfel de remuneraţii, că trebuie să transmită organelor fiscale declaraţia anuală informativă ‘’402’’, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, respectiv 28 februarie 2017. Citeste mai departe »

13 Feb
2017

Comentarii (0)

admin

Declarația 207 – precizări noi de la ANAF, publicate azi – 13.02.2017

Ca urmare a numeroaselor întrebări primite de la contribuabili în ceea ce priveşte completarea formularului 207Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi -, pentru veniturile aferente anului 2016, ANAF precizează următoarele: Citeste mai departe »

13 Feb
2017

Comentarii (0)

admin

Model de factură fiscală cu chitanță atașată (2017) – gratuit, editabil, util

Va supunem atentiei, un fisier publicat anterior, ce contine un model de factura si chitanta, foarte util celor care au activitate lunara, de una sau cateva facturi pe luna, sau activitate trimestriala, semestriala, etc. Citeste mai departe »

11 Feb
2017

Comentarii (1)

admin

Sinteza săptămânii 06.02.2017 – 10.02.2017 – acțiuni control noi, actualizări recente aplicații ANAF, noul model D 010, clarificări utile, etc

La final de week-end, va supunem atentiei, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Citeste mai departe »

10 Feb
2017

Comentarii (0)

admin

Circulara 711265/03.02.2017 – cursul de schimb valutar în funcție de care se calculează anumite plafoane (micro, TVA)

Va supunem atentiei, Circulara nr. 711265/03.02.2017, emisa in vederea aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu modificările si completările ulterioare, referitor la cursul de schimb valutar în funcție de care se calculează anumite plafoane prevăzute de Titlul III -Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv Titlul VII -Taxa pe valoarea adăugată, precum și în ceea ce privește suspendarea până la data de 31 decembrie 2019 a obligației depunerii declarațiilor informative cod 392A, 392B și 393. Citeste mai departe »