21 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale (la 31.12.2016) – precizări de ultimă oră de la ANAF

ANAF informează contribuabilii că prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 166/2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 86/31.01.2017, au fost aprobate principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Citeste mai departe »

20 Mar
2017

Comentarii (2)

admin

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități – proiect MFP

Pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat azi, 20.03.2017 – Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități . Citeste mai departe »

20 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Model „Nota explicativă nr. 1” – necesară la dosar bilanț 31.12.2016 (actualizat 2017)

Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, ne-am propus sa incepem (ca si in anii trecuti) seria modelelor pentru notele explicative aferente bilantului la 31.12.2016, cu precizarea ca o sa incercam sa le actualizam pe toate la cerintele din acest an. Citeste mai departe »

20 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

ATENȚIE la bilanț 31.12.2016 – se scanează TOATE documentele solicitate, se anexează sub forma de arhiva .zip și abia apoi se trimite PDF-ul

Potrivit prevederilor OMFP 166/25.01.2017text integralformatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2016, generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40 (dupa caz), la care trebuie atasat si un fisier cu extensia .zip. Citeste mai departe »

18 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Sinteza săptămânii 13.03.2017 – 17.03.2017 – completări la modele formulare bilanț 2016, spețe ANAF, modificări noi declarații fiscale

La final de saptamana, va propunem spre lectura, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Citeste mai departe »

17 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Speță recentă ANAF – certificate verzi incluse în baza de impozitare a TVA

Intrebare – Contravaloarea certificatelor verzi pe care furnizorul de energie electrică le facturează catre consumatorii de energie electrica este inclusă în baza de impozitare a TVA? Citeste mai departe »

17 Mar
2017

Comentarii (2)

admin

Ce depun la bilanţ 31.12.2016 – persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară/nu desfăşoară activităţi economice

Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea, compuse din : Citeste mai departe »

17 Mar
2017

Comentarii (1)

admin

Raport administrator pentru bilanț/situații financiare la 31.12.2016 – model cu completări utile, actualizat la 17.03.2017 (editabil)

Avand in vedere precizarile colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va supunem atentiei modelul actualizat la nivelul 17.03.2017, pentru “Raport Administrator″ – necesar pentru bilanțul la 31.12.2016, prin care administratorul societatii supune informarii datele cu privire la societate (indicatori si alte detalii – realizati/realizate in anul fiscal anterior – respectiv 2016). Citeste mai departe »

16 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Venituri realizate din arendare bunuri agricole – răspuns speța ANAF

Intrebare – Cum se calculează impozitul pentru veniturile din arendă? Citeste mai departe »

16 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Formularul 390 „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” – info modificari 2017

Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 592/27.01.2017 publicat în M.O. nr. 88/31.01.2017 s-a modificat şi completat Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 591/03.02.2016 publicat în M.O. nr. 94/08.02.2016 care reglementează modelul şi conţinutului formularului (390) „Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare” . Citeste mai departe »

16 Mar
2017

Comentarii (1)

admin

ATENȚIE – Sindicatele, trebuie sa depună D 010 pentru modificare vector fiscal cu 01.01.2016 (trecere la impozit pe profit)

Va supunem atentiei, mai jos in articol, o notificare emisa de ANAF, adresata unui sindicat, prin care se solicita contribuabilului sa depuna Declaratia 010, pentru modificare vector fiscal, in sensul trecerii la impozit pe profit, ca si in cazul asociatiilor de proprietari – detalii aici – dupa cum am mentionat la inceputul lunii. Citeste mai departe »

15 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Obligaţiile angajatorilor străini şi ale angajaţilor rezidenţi sau nerezidenţi care obţin venituri din salarii din activităţi desfăşurate în România

ANAF informează contribuabilii referitor la „Obligaţiile angajatorilor străini şi ale angajaţilor rezidenţi sau nerezidenţi care obţin venituri din salarii din activităţi desfăşurate în România potrivit Ordinului ANAF nr. 3706/ 2016” . Citeste mai departe »

15 Mar
2017

Comentarii (1)

admin

Termenul de depunere a D 100 va fi semestrial – pentru obligațiile de plată reprezentând impozitul specific unor activități – IMPORTANT

Dupa cum stiti, prin Ordinul preşedintelui ANAF 869/08.03.2017 – publicat în M.O. nr. 175/10.03.2017 s-a modificat şi s-a completat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă şi se reglementează următoarele modificări referitoare la modelul şi conţinutul formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” : Citeste mai departe »

15 Mar
2017

Comentarii (3)

admin

Contract de prestări servicii – privind întocmirea și semnarea situațiilor financiare/bilanțului (model)

Va supunem atentiei un model de contract de prestări servicii – privind întocmirea și semnarea situațiilor financiare, aplicabil si pentru bilantul la 31.12.2016, model in conformitate cu Standarul Profesional CECCAR nr. 22. Citeste mai departe »

14 Mar
2017

Comentarii (0)

admin

Declarația/Formularul 204 pentru anul 2016 – termen depunere mâine, 15.03.2017 (important)

ANAF reaminteşte contribuabililor că miercuri, 15 martie a.c., este termen limită pentru depunerea formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” aferent anului 2016. Citeste mai departe »